(11.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit vládní návrh státního rozpočtu ve třetím čtení, a to bez ohledu na to, jak se hlasovalo o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Řadu z nich jsme podporovali, řadu z nich ne, ale to zásadní stanovisko naše znělo od samého začátku, že v těch základních ukazatelích, které Sněmovna - zákon o státním rozpočtu - schválila v prvním čtení, tedy příjmy, výdaje a saldo, které pak už nelze v dalším projednávání měnit, tak v těchto základních ukazatelích to bylo neopravitelné jakýmikoliv pozměňovacími návrhy.

Včera a předevčírem, když nás pan premiér přesvědčoval, že bychom měli jakýmkoliv způsobem, rukama či nohama, umožnit schválení tohoto rozpočtu, tak jsem si mu dovolil připomenout, že má dva měsíce zpoždění. O tom rozpočtu se totiž nerozhoduje teď, o tom se zásadním způsobem rozhoduje v prvním čtení, když se schvalují ony příjmy a výdaje. Je to, jako když pečete dort. Upečete korpus a teď na ten korpus můžete nějaké ozdoby přidat, nebo nějaké odebrat, ale když zkazíte ten korpus, když se vám nepovede, tak jakékoliv zdobení nemůže z toho udělat dobrý dort. Chcete-li dobrý dort, musíte upéct nový korpus.

My jsme při tom prvním čtení navrhovali přepracování těch základních ukazatelů. Říkali jsme i jak a byli jsme ochotni o nich diskutovat. Zrovna tak i v tomto případě jsme byli ochotni diskutovat a snažit se dohodnout o ukazatelích nového rozpočtu, kdyby tento rozpočet schválen nebyl, protože se s ním nic jiného dělat nedá. To je mrtvý materiál a už dávno měl být v odpadkovém koši a už dávno jsme měli společně pracovat na novém rozpočtu. Jeho příjmy jsou zcela mimo ekonomickou realitu. Opravdu mimo ekonomickou realitu, a to nemluvím ani o pravděpodobném záseku, který se Sněmovna chystá udělat v úterý z daňového balíčku. Ale i kdybych bral stávající legislativu, tak ty příjmy, které vycházejí ze zářijové prognózy, naprosto neodpovídají tomu, co nás čeká v příštím roce, a všichni to víme. Jenom když porovnáme listopadovou prognózu České národní banky s tou zářijovou prognózou, na které je postaven rozpočet, tak víme, že ty příjmy jsou v propadu minimálně o 40 miliard, spíše se domnívám, že o padesát.

Na výdajové straně se rozpočet vůbec nechová, jako by celá země nemusela šetřit na věcech zbytných. Dobře víte, že jsme podporovali vládu v řadě programů, které podporují podnikatele, kteří jsou restriktivním způsobem zasaženi protiepidemickými opatřeními, ale to není ten hlavní problém státního rozpočtu. Hlavní problém státního rozpočtu jsou mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které rostou neuvěřitelným tempem a budou v tomhle rozpočtu přesahovat 80 % příjmů. To je neudržitelná rozpočtová politika, kterou tahle vláda bohužel dělá už řadu let. A k tomu občas pronese, že snižuje dluh.

K tomu já nikdy nezapomenu říct, že vláda ANO a ČSSD za všechna léta svého vládnutí sama svým aktivním působením nesnížila dluh ani o korunu. Ano, dluh se snižoval poměrně vůči HDP díky dobrému hospodářskému růstu, ale aktivní kroky vlády ke snížení strukturálního deficitu nebo snížení dluhu nebyly žádné. Buď bylo to fiskální úsilí neutrální, nebo bylo negativní. To znamená, vláda ještě v letech 2018 a 2019 úmyslně zhoršovala tu situaci, vědomě. To je to negativní fiskální úsilí. V letech 2015, 2016, 2017 bylo to úsilí neutrální, to znamená, nepomohlo a neublížilo. Ale ani v jednom roce nesnížila dluh. A kdykoliv to kdokoliv, jakýkoliv člověk říká, snižovali jsme dluh, tak prostě nemluví pravdu a já odkazuji na materiály Ministerstva financí, kde se to v každém roce můžeme dočíst, co pro to udělali. Nic, anebo to zhoršili.

To je rozpočtová politika, která vede naši zemi, a dostaneme se k tomu v následujícím materiálu, ve střednědobém výhledu, do téměř bezvýchodné situace před demografickou krizí, před kterou už stojíme. Není možné něco takového podpořit a vzít za to zodpovědnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip, připraví se předseda klubu SPD Radim Fiala a jménem klubu vystoupí také pan poslanec Skopeček za ODS. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, víte, rozumím vyjádření pana předsedy Kalouska, který má jiný ekonomický názor, než má současná vláda. Nerozumím ale vůbec farizejskému vystoupení jak předsedy Jurečky, tak paní Pekarové Adamové. Tak vy jste tady navrhli přesuny v řádu stamiliard korun, podpořili jste jenom ty programy, které se týkaly výdajů, a to ještě výdajů pouze těch, kteří jsou podnikatelé, zaměstnávají, ale podpora těch, kteří pracují za mzdu, ta tady byla minimální od vás v tom minulém období, po celý rok té pandemie. A vy tady chcete vyčítat, že Komunistická strana Čech a Moravy přesunula z Ministerstva obrany 10 miliard do rezervy, vládní rozpočtové rezervy, abychom mohli případně financovat - a já jsem to tady říkal ve svém vystoupení - vojáky, policisty, hasiče, kteří budou pomáhat zdravotníkům? To chcete vyčítat? Takové farizejství, něco tak odporného už jsem dlouho neslyšel! Protože řekněme si to úplně na rovinu, nikdo tady nebere jedinou korunu těm, kteří pracují s tou pandemií, která je celosvětová, zahrnuje opravdu výrazné snížení ekonomiky všech států Evropy, a dokonce téměř na celém světě. Říkám téměř, protože některé státy se s tím vypořádaly.

Ale vy mi tady chcete vyčítat z ideologických důvodů návrh, který posiluje a rozvazuje ruce vládě k tomu, aby mohla řešit tu pandemickou krizi? Vy si opravdu myslíte, že ti lidé jsou tak hloupí, že vám to uvěří? Že si nespočítají, že jedna a jedna jsou dvě? Já jsem to tady říkal při tom svém projevu, že je možné, že se to vrátí do kapitoly Ministerstva obrany, ale ne na nákup toho nebo onoho, ale na to, že ti vojáci budou muset sloužit za ty zdravotníky, ať už za lékaře, nebo za zdravotní sestry. Ale to se vám to krásně vykřikuje, když si myslíte, že jsou lidé hlupáci. Lidé hlupáci nejsou, oni to dobře pochopili, co jsme udělali, a ano, já mám jedinou obavu, že vláda se rozhodne, že to nedá na řešení pandemické krize a že to dá zpátky do nákupu vojenské techniky. Ale ten nákup vojenské techniky není pro rok 2021. Není! Všichni víte, všichni, jak jste tady o tom hovořili, dobře víte, že ten nákup se odehrává nejdříve od roku 2022 do roku 2026.

Co to tady vykládáte? Vy si opravdu myslíte, že ti lidé nepochopí, o co jde? Přestaňte s tím! Celou dobu roku 2020 jste tady jenom se snažili rozvrátit ten postup české společnosti k tomu, aby překonala tu krizi. Pokaždé, kdykoliv jsme tady hovořili o tom, jestli bude, nebo nebude nouzový stav, jste hovořili o tom, jako by nebylo důležité, jaká je ochrana zdraví občanů, jestli je cena života taková, že se musíme vzdát toho nebo onoho, té nebo oné možnosti jít do restaurace, nebo nejít do restaurace. A to nezpochybňuji ty ekonomické dopady právě na ty, kteří podnikají v tomto oboru. Ale tohle přeci není normální. Buď si tedy uvědomíme, v jaké jsme situaci, a když mluvíme o krizi, tak tu krizi bereme tak, že existuje nějaká hierarchie hodnot. A pro mě je opravdu život a zdraví občanů nejvyšší hodnota. Nejvyšší hodnota! A proto jsme na tom tak trvali.***
Přihlásit/registrovat se do ISP