(11.20 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní máme pozměňovací návrhy pod číslem 118 pana Víta Rakušana a kolegů z klubu STAN. Máme ho opět v několika variantách. A sice budeme teď hlasovat variantu A, která se týká navýšení kapitoly Ministerstva spravedlnosti za účelem zachování programu prevence protikorupčního jednání ve výši 4 miliony korun a je to na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 305. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 305, 106 přítomných, 32 pro, 51 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní máme variantu B, kde se jedná o stejné navýšení pro Ministerstvo spravedlnosti o stejnou částku 4 miliony korun, ale tentokrát na vrub kapitoly Kancelář prezidenta republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 306. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 306, 106 přítomných, 33 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní máme pozměňovací návrh pod pořadovým číslem 119, opět pana kolegy Víta Rakušana a kolegů z klubu STAN. Opět v několika variantách. Takže začneme variantou A a týká se to navýšení kapitoly Ministerstva spravedlnosti, zachování programu podpora rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Částka je 1,5 milionu a jde to na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa, vládní rozpočtová rezerva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 307, 106 přítomných, 34 pro, 48 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom měli mít variantu B, která opět navyšuje Ministerstvo spravedlnosti o částku 1,5 milionu, tentokrát na vrub kapitoly Kancelář prezidenta republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 308, 106 přítomných, 32 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je pod pořadovým číslem 120, opět paní kolegyně Kovářová a poslanci klubu STAN. Je to opět v několika variantách. Budeme hlasovat o variantě A, která představuje navýšení kapitoly Ministerstva kultury, a to v položce havarijní program, o 100 milionů korun. Je to na vrub položek ve Všeobecné pokladní správě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 309. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 309, 106 přítomných, 46 pro, 48 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh máme ve variantě B, kde zůstává účel a kapitola, takže navýšení Ministerstva kultury, ale částka je 50 milionů korun a je to opět v neprospěch položek kapitoly Všeobecná pokladní správa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 310, 106 přítomných, 45 pro, 48 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod pořadovým číslem 121, paní kolegyně Kovářová a poslanci z klubu STAN. Jedná se o navýšení položky (kapitoly) Ministerstvo kultury, týká se to památkových rezervací, městských památkových zón atd. Je to o celkovou částku 100 milionů korun a tato částka by měla jít na vrub jednotlivých položek Všeobecné pokladní správy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 311. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 311, 106 přítomných, 43 pro, 48 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod pořadovým číslem 122, paní kolegyně Věra Kovářová a poslanci klubu STAN. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva kultury o částku 5 milionů korun za účelem financování akcí spojených s výročím 1100 let od zavraždění svaté Ludmily. Je to v neprospěch položek kapitoly Všeobecná pokladní správa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 312. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 312, 106 přítomných, 46 pro, 45 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod pořadovým číslem 123, paní kolegyně Kovářová a poslanci z klubu STAN. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva zemědělství, a sice podpora činnosti potravinových bank, o částku 20 milionů korun a je to v neprospěch kapitoly Všeobecná pokladní správa v položkách této kapitoly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 313. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 313, 106 přítomných, 47 pro, 42 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod pořadovým číslem 124, opět paní kolegyně Kovářové a poslanců z klubu STAN. Je v několika variantách, takže budeme hlasovat o variantě A. Jedná se o přesun v kapitole Ministerstva dopravy, a sice navýšit položku příspěvek krajům za výpadky na jízdném ve veřejné hromadné dopravě v roce 2020 o částku 1 300 000 000 a bylo by to v neprospěch položky ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu, v tom výdaje ústředního orgánu Ministerstva dopravy bez transferu do zahraničí, kompenzace slev jízdného.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 314. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 314, 106 přítomných, 30 pro, 46 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat variantu B, to znamená navýšení stejné kapitoly Ministerstva dopravy o stejnou částku, stejnou položku, o 1 300 000 000 korun, ale tentokrát je to částečně přesunem v kapitole Ministerstva obrany, což je ve výši 800 milionů korun a částečným přesunem ze Všeobecné pokladní správy, ze stavebního spoření.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 315. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 315, ze 106 přítomných, 30 pro, 44 proti. Návrh byl také zamítnut. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP