(14.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Jako druhý návrh dávám, aby bod č. 204, což je poslanecký návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Pavly Golasowské, Lenky Dražilové a dalších, který se týká poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, byl zařazen na tento pátek po pevně zařazených bodech. Jsem přesvědčen, že projednání tohoto bodu je skutečně důležité, abychom dokázali napravit určité křivdy z minulosti spáchané na ženách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám poznamenáno. Nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím ještě poupravit ten návrh grémia, a to především sněmovním tiskem 961, což je novela zákona o dětských skupinách, a chtěla bych ho předřadit na dnešek za avizovaný bod dětských dlužníků, sněmovní tisk 984.

Samozřejmě chápu, že je to možná pro některé informace, s kterou nepočítali. Každopádně tak jak jsem si dělala průzkum mezi kluby, tak bohužel ve čtvrtek tady nebude mnoho kolegů z výboru pro sociální politiku, a tedy většinově garantů za tuto oblast, a proto bychom byli rádi, a myslím si, že ani k tomu zásadní, úplná, dlouhá diskuse nebude, kdyby tento bod byl projednán dnes v prvním čtení. Děkuji moc.

A ještě bych se možná jenom dodatečně vyjádřila ke kolegovi Chvojkovi, předsedovi ČSSD, že se mi trošku nelíbí to přirovnání o dnešním hlasování ke kurzarbeitu, jestli bude, nebo nebude a kdo ho chce a nechce. Já si myslím, že ta novela, jak je navržena, jak je diskutována, potřebuje ještě nějakou opravdu vhodnou diskusi napříč politickým spektrem, a vůbec se mi nelíbí ten tlak, který tady dneska byl vznesen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám poznamenáno, návrh na předřazení. Nyní paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se Petr Třešňák. A ještě než vám dám slovo, znovu požádám Sněmovnu o klid, abychom věděli potom, o čem budeme hlasovat. Já sice budu opakovat, ale rád bych, aby byl zaznamenán ten projev v nezkreslené formě, což se může při hluku ve Sněmovně stát. (Hluk neustává.) No, ještě chviličku... Paní poslankyně, páni poslanci, prosil bych o větší míru klidu a disciplíny. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás za poslanecký klub SPD chtěla požádat o předřazení bodu č. 37, sněmovní tisk 652. Jedná se o novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, což je ta novela na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, která byla Sněmovnou projednána v prvním čtení a následně byla projednána i garančním výborem pro sociální politiku, dále také výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tento návrh čeká již několik měsíců na další projednání ve druhém čtení. Byl k němu zpracován komplexní pozměňovací návrh, nad kterým panuje poměrně široká politická shoda.

Tento návrh představuje konkrétní řešení závažných problémů v systému sociální pomoci v hmotné nouzi a považuji za velmi důležité, aby tento návrh byl v rámci Poslanecké sněmovny projednán co možná nejdříve. Proto navrhuji jeho předřazení na dnešek, tedy na 15. prosince, a to po bodech pevně zařazených z grémia. A pokud by tento návrh neprošel, tak navrhuji zařazení tohoto bodu na čtvrtek 17. prosince stejně tak po pevně zařazených bodech z grémia. A vás prosím o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji vyřadit bod č. 352, sněmovní tisk 966, který je pevně zařazen na tento pátek. Jedná se o třetí čtení zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice řešící především tedy financování nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

A abych uvedl ten důvod. Dělám to skutečně velmi nerad, protože osobně jsem zastáncem rozvoje jaderné energetiky jako nízkoemisního zdroje, nicméně za zcela jasně daných a konkrétních podmínek, tedy se spolehlivým dodavatelem a realisticky nastaveným modelem financování ze strany státu a zárukami zdárného dokončení projektu v termínu a přijatelné ceně. A právě to zasedání stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, na které toto třetí čtení čekalo, nepřineslo ty zásadní aktualizační momenty. Na jednu stranu je překvapivé, byť nemile, že vláda v těchto otázkách stále nemá úplně jasno. Na druhou stranu, a to může být vcelku potěšujícím překvapením, že pan premiér je ochoten v lednu zorganizovat schůzku s předsedy sněmovních stran a znovu otevřít téma dodavatelského modelu a té nejvíce diskutované otázky, tedy zda v tom tendru pokračovat za účasti společností z Ruské federace a Čínské lidové republiky.

Já bych skutečně nerad, aby zde pak pan ministr Havlíček opět opakoval, že to tu někdo blokuje nebo obstruuje, nicméně tyto otázky je skutečně třeba vyjasnit ještě před tím třetím čtením. Proto by k hlasování ve třetím čtení mělo dojít až po schůzce předsedy vlády s předsedy politických stran, jak bylo avizováno. Jinak mám obavy, že se zde v ten pátek rozjede možná až zbytečně dlouhá diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan Petr Dolínek, přihlášený do rozpravy k pořadu schůze. Připraví se kolega Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, i já jsem chtěl navrhnout bod k zařazení na program jednání Situace v Radě České televize, s tím, že to navrhla paní kolegyně, tak bod nenavrhuji, ale v případě schválení toho bodu navrhuji jeho pevné zařazení. Velmi dobře víte, že na dnešní blok máme schválené nějaké jednání o bodech i po 19. a 21. hodině, jsou zde další body, a připadá mi, že návrh paní předsedkyně Pekarové je trošku alibistický. Ta Sněmovna má nějaký jasně daný program, který je znám 14 dní dopředu, a já se tam pokusím něco vklínit, což logicky odmítnou politické strany, protože ten program byl daný. A není to úplně férové.

Proto jako zástupce sociální demokracie ve volebním výboru navrhuji, abychom se tímto bodem, pakliže bude zařazen, zabývali ve čtvrtek po ústních interpelacích. Je to naprosto férový čas, víme, že jsme zvyklí v tomto čase jednat, a bude tam dostatečný prostor na to, abychom se nemuseli věnovat jenom předem dohodnutým bodům, a můžeme se věnovat České televizi. Takže prosím, návrh je, abychom se tímto bodem zabývali tedy ve čtvrtek po skončení ústních interpelací. Abych upřesnil, samozřejmě tento čtvrtek logicky.

A jenom dvě poznámky, když už mám slovo, můžu si to snad dovolit v rámci toho programu. Je neférové mluvit o tom, že volby mají proběhnout, když je tady 101 nebo 200 poslanců, jak mluvil pan předseda klubu KDU-ČSL prostřednictvím pana předsedajícího, že má někdo větší, menší mandát. Zákony také nemají větší, menší mandát. Já také radši volím, když nás je tady 200, ale nemluvme o síle mandátu. Síla mandátu je taková, jakou Sněmovna dá. A paní kolegyně, jedna věc. Nehlasování versus na přítomnost. Paní kolegyně, že nejsou členové sociálního výboru v těch 101 poslancích, co hlasují, neznamená, že jsou nepřítomni. Nepřítomen ve Sněmovně jsem v okamžiku, kdy mám zdravotní důvody nebo jiné zásadní důvody, jinak i když nehlasuji, jsem přítomen a mohu vystupovat na plénu. Nemaťme veřejnost, nejsou to důvody k tomu, jak (nesroz.) zákony. Chápu ty jiné důvody, které sdělujete, ale to, že nehlasuji, neznamená, že nepracuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. A nyní pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já v případě, pokud by náhodou neprošel návrh kolegy Třešňáka, tak navrhuji alternativu, a to prohodit sněmovní tisk 966, zákon o podporovaných zdrojích energie, a sněmovní tisk 502, zákon o potravinách. My očekáváme o tom zákonu o nízkouhlíkové energetice a podporovaných zdrojích energie poměrně bouřlivou debatu a vlastně nechtěli bychom, aby zákon o potravinách padl za oběť této debatě. Takže z toho důvodu navrhujeme to prohodit. Navíc se tam ještě chystá jednání pana premiéra v lednu.

Ještě jsem se chtěl stručně vyjádřit k těm dětským dluhům, kde skutečně, protože je to pro nás zásadní priorita, jsme společně s klubem ANO prosadili jednání po 19. a 21. hodině, takže skutečně nevidíme, že by byl nějaký důvod hýbat se zařazením tohoto bodu, protože prostě dnes projednán bude, na tom je shoda. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP