(19.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Na můj dotaz na rozpočtovém výboru, zda Ministerstvo financí počítá s nárůstem nezaměstnanosti, odpověď zněla ano, počítá. Nezaměstnanost by se měla pohybovat kolem 4,5 % v příštím roce. A myslím si, že vzhledem k tomu, na co se potom vydávají peníze právě z aktivní politiky zaměstnanosti, to bude určitě velmi důležité. Může se to použít na zmírnění dopadů nezaměstnanosti, a to především na rekvalifikace. A tam si myslím, že je to velmi důležité. Na veřejně prospěšné práce, které fungují velmi dobře, a na zajištění společensky účelných pracovních míst apod. Možná, že si někdo myslí, že takové finanční prostředky nejsou dobře alokovány, ale domnívám se, že doba nám ukáže, že se nám budou hodit.

Posledním pozměňovacím návrhem je také drobnější pozměňovací návrh a týká se podpory územně plánovacích činností obcí a podpory architektonických a urbanistických soutěží. První část, tam alokujeme částku 45 mil. korun, do té druhé 5 mil. korun. Podpora, resp. finanční pomoc pro obce při vytváření územních plánů je velmi důležitá. Obce mají povinnost do určitého roku vytvořit nové územní plány, ale mají problémy skutečně s jejich pořízením především ty menší obce, protože někdy se ty částky pohybují v řádu stovek tisíc korun. Takže tam alokujeme po konzultacích. A samozřejmě velmi zajímavým pozměňovacím návrhem v té druhé části je právě podpora architektonických a urbanistických soutěží. Tam dáváme 5 mil. korun. Je to svým způsobem částka malá, ale pokud chceme, aby obce dělaly architektonické soutěže, tak si myslím, že je dobré, aby byly finančně podpořeny, a to z toho důvodu, že málokteré zastupitelstvo starosta přesvědčí o tom, že architektonická soutěž je dobrým řešením právě pro jejich obec a že můžou vznikat i v této době velmi kvalitní díla, na která budou hrdi jejich potomci, zastupitelé v dalších generacích. A samozřejmě to také pomáhá naplňovat cíle politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Tolik naše pozměňovací návrhy. Tentokrát možná paní ministryně je přesvědčena, že nemáme žádné pozměňovací návrhy týkající se základních, mateřských škol. Zaznamenali jsme, že některé dotační tituly byly obnoveny, někam se přidalo a jsem tomu velmi ráda, že jste konečně pochopili, že obce, města a kraje musí mít školní budovy, aby měly děti kam chodit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a jako další do podrobné rozpravy pan poslanec Juříček.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji, dobrý pozdní večer. Já mám v podstatě jenom jeden pozměňovací návrh, který se mi ale nicméně nepodařilo načíst do systému, takže ho řeknu bez čísla pozměňovacího návrhu.

Můj návrh spočívá ve třech věcech. Z kapitoly 309 Veřejný ochránce práv snížit rozpočet o 30 mil. korun. Víte, že na rozpočtovém výboru jsme to probírali už dva roky, že neobvykle narůstá rozpočet právě veřejného ochránce práv, na příští rok dokonce až na 162 mil. korun, takže snížení 30 mil. korun. Běžně v letech předcházejících se pohyboval někde kolem 110 až 120 mil. korun.

Druhý z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, což je kapitola 306, snížení rozpočtu této kapitoly o 1.mld. korun, kde v projektech PROPEA a PROPED se počítá utratit 500 mil. korun. Mám s tím své zkušenosti, je to naprosto neefektivní, a zbývajících 500 mil. korun vzít z provozních nákladů Ministerstva zahraničních věcí.

A poslední část je z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což je kapitola 333, snížit rozpočet o 50 mil. korun na motosport. Víme, že Autoklub opakovaně podváděl z hlediska počtu sportovců a počtu členů Autoklubu a měl velké rozdíly mezi FIA a tím, co vykazoval v České republice. Takže snížení o 50 mil. korun. Navíc jsou to bohatí lidé, tak si to můžou zaplatit.

Všechno je to na úkor snížení státního dluhu ve výši 1 miliardy 80 milionů korun. Děkuji za pozornost a hezký večer.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní zpravodajku už jsem dvakrát přeskočil, hluboce se tímto omlouvám. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych jenom kolegyně, kolegové chtěla upřesnit. Moje kolegyně Hanka Aulická tady obecně hovořila o přesunu v rámci kapitoly 1,2 miliardy na sociální služby, ale zapomněla se přihlásit k tomu pozměňovacího návrhu. Takže já toto napravuji a hlásím se tím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 6871. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Všem vám děkuji, současně končím druhé čtení tohoto návrhu a současně přerušuji schůzi, končím dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra v 9.00 dle schváleného pořadu schůze, písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 19.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP