(Jednání pokračovalo v 14.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončil čas určený na jednání poslaneckého klubu hnutí ANO a my se budeme věnovat bodu

 

14.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
/sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní místopředsedkyně vlády, prosím máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, velmi stručně. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 schválila Poslanecké sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a nyní mi dovolte poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a zejména rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu, a v této souvislosti bych chtěla poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 227 miliard korun obsažených v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoliv pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný.

Dále bych chtěla poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu.

stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení rozpočtového výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1067/2. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor se zabýval státním rozpočtem na své 48. schůzi 25. listopadu a přijal usnesení číslo 486, které máte k dispozici. Nicméně dovolte mi, abych vás s ním seznámila.

Rozpočtový výbor

I. konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy státního rozpočtu podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1336 ze dne 11. listopadu tohoto roku a přijaly k nim svá usnesení s výjimkou petičního výboru, který k návrhu rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR usnesení nepřijal;

II. konstatuje, že následující výbory doporučily Poslanecké sněmovně přijmout tato doprovodná usnesení:

1. Návrh hospodářského výboru: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby s ohledem na potřeby zajištění obecné připravenosti státu na řešení krizových situací, potvrzenou (?) současným vývojem pandemie SARS-Cov-2, akcentovala výdaje na modernizaci pohotovostních zásob vytvářených Správou státních hmotných rezerv a zároveň zajistila personální posílení státních hmotných rezerv s cílem zajistit dostatečnou kapacitu logistických a distribučních činností pro práci státních hmotných rezerv v krizových situacích."

2. Návrh volebního výboru: "Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že v roce 2021 může skončit až 8 členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud jim nebude obnoven mandát, bude nutné vyplatit odstupné celkem až 3 800 000 korun, které nejsou v tuto chvíli zahrnuty v rozpočtu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání."

3. Návrh zemědělského výboru: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v průběhu roku 2021 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329 Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou.";

III. zmocňuje mě jako předsedkyni zpravodajku, abych vás s tímto usnesením seznámila.

Dovolte mi jenom připomenout, že rozpočtový výbor nepřijal tu část, která doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit se státním rozpočtem pro rok 2021 souhlas. Proto je v podstatě ten návrh usnesení pouze v té konstatační části, tak jak jsem vás s ním seznámila. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP