(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Se závěrečným slovem vystoupí pan zpravodaj, pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, nejprve procedurálně. Protože padl návrh od pana poslance Lipavského, který musí být hlasován po ukončení obecné rozpravy před podrobnou rozpravou, tak proto poprosím, než budu hovořit, jestli by pan předsedající pozval kolegy do sálu. Pane předsedající, budeme během tří čtyř minut hlasovat. Děkuji. Já k tomu zatím ještě něco podotknu, jenom jsem chtěl požádat, aby byl prostor. Děkuji. A následně samozřejmě klasicky proběhne v případě, že nebude přijato usnesení, podrobná rozprava.

Já bych chtěl k tomu, co zde zaznělo, opět připomenout to, co jsem řekl na počátku celé diskuse, že co se týká možnosti probrání tohoto zákona v rámci jednotlivých výborů, tam prostor byl. Sněmovna jasně deklarovala, že chce tento zákon projednat ve zkráceném čtení třiceti dnů. Během toho byl týden pro výbory, takže tam určitě prostor byl a mohli jsme dnes být seznámeni s usnesením výboru.

Já jako zpravodaj jsem nedostal od dalších výborů žádné usnesení týkající se těchto věcí, nicméně to, co v 90 % této diskuse zaznělo, se opravdu z pohledu zpravodaje netýkalo meritorně obsahu zákona, byť jsou tam věci, co konstatoval pan Třešňák nebo pan Lipavský, které mají konsekvenci v pozměňovacích návrzích, ale týkalo se to především toho druhého, dalo by se říct, dvojčete, a to je ten krok vlády a to je připravovaná dokumentace. Asi všichni víme, že bude příští týden zasedat Bezpečnostní rada státu, která bude toto posuzovat. Ostatně pan kolega poslanec Žáček to zmínil.

Já jsem v mezičase, proto jsem se i zpozdil, omlouvám se, že jsem zde nebyl tři nebo čtyři minuty na vystoupení pana kolegy, hovořil s panem ministrem zahraničí, protože zde byl zmiňován, ale je omluven. Pan ministr zahraničí je na toto téma připraven účastnit se jakýchkoliv orgánů Sněmovny, které budou projednávat tuto oblast. Pan vicepremiér Havlíček mě také ubezpečil, že samozřejmě na toto téma v intencích toho, co má právo Sněmovna konat - musíme si také uvědomit, že jedna věc je odpovědnost vlády za přípravu dokumentace a druhá je, co k tomu může mít Sněmovna, něco jako veřejná slyšení na výborech a podobně -, je připraven. A očekávám, že buď pan vicepremiér Hamáček, nebo jím pověření zástupci jsou také připraveni.

Takže já bych chtěl, aby za rolí zpravodaje bylo vidět, že jsme skutečně odpracovali to, že to není tak, že tady vláda něco poslancům tají. Tady je předložený návrh zákona, který projednáváme. Budeme hlasovat, zda ho vrátíme do výboru, či nikoliv, potažmo budou načteny pozměňovací návrhy. A vedle je to, co je zde zmiňováno,a je to důležité. Je to, jak jsem řekl, pro sociální demokracii, ale i řadu jiných klubů velmi důležitý bod. Je zde, jak jsem byl od členů vlády informován, připravenost spolupracovat s orgány Sněmovny na projednání. To si myslím za roli zpravodaje, že je namístě zde zdůraznit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Takže to byla závěrečná slova. Budeme hlasovat o návrhu na vrácení zákona garančnímu výboru. Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Poslanec Ferjenčík ťuká do lavice.) Pane poslanče Ferjenčíku, ťukáte už poté, co jsem řekl, že vás odhlásím, ale vy jste aktivní. Návrh na zamítnutí se bude hlasovat až ve třetím čtení, pana Čižinského tedy odložíme.

 

Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání - návrh pana Lipavského.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 4 přihlášeno 75 poslanců, pro 27, proti 15. Návrh na vrácení zákona byl zamítnut.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se jako první přihlásil pan poslanec Petr Třešňák a připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkné odpoledne. Já jsem své návrhy zdůvodnil v obecné rozpravě, takže teď je jenom potvrdím v podrobné. Hlásím se tedy k pozměňovacím návrhům č. 6872, 6874, 6875 a 6881.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Čižinský a připraví se pan poslanec Jan Lipavský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 6885. Jedná se skutečně o symbolický návrh, který vypouští všechny paragrafy, a je to symbol toho, že ekonomicky je tento návrh velmi riskantní a je pro daňového poplatníka velmi bezohledný.

Já bych se ještě chtěl přece jenom vyjádřit k panu ministru Havlíčkovi, který tady, a musím říct, že tomu úplně nerozumím, říkal, že spousta řečníků nemluvila k věci, protože zákon hovoří o cenách. Já jsem k věci mluvil, ale domnívám se, že není fér vyčítat někomu, že nemluvil k věci, když se ten zákon jmenuje tak, že to mate. Takže nerozumím tomu, proč se tady kritizoval pan kolega Jurečka, který hovořil o obnovitelných zdrojích, když zákon se jmenuje tak, jako kdyby o těch obnovitelných zdrojích a nízkouhlíkové ekonomice hovořil.

A pak mi dovolte ještě jednu poznámku. Co se týkalo solárního tunelu, tak tam šlo o více sto korun za rok, to bylo třeba 1 000 a 1 400 korun. A tady pan ministr Havlíček hovořil o 300 korunách, což jsou tak odhadované náklady v roce 2026, a nazývá to zlevněním. Kdyby totiž bylo jisté, že náklady na elektřinu porostou, tak by tady ten zákon vůbec nebyl. Ale protože to není jisté a protože je velká obava, že elektřina bude zlevňovat, tak tady ten návrh je. Takže bych chtěl říct, že jsem tedy navrhl zamítnutí tohoto zákona a že se skutečně domnívám, že nikdo z nás by neměl hlasovat pro návrh, který otevírá cestu ke smlouvě s takovými parametry, kterou bychom my v soukromém životě nikdy neuzavřeli, to znamená vzít si hypotéku na třicet let, když nevím, kolik to stojí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Lipavský a připraví se pan poslanec Radim Fiala. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se v rámci podrobné rozpravy přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou nahrány do sněmovního systému pod č. 6879 a 6878.

Hezky mi nahrál pan poslanec Dolínek, když mluvil o tom, co je a není v intencích toho, jak má Sněmovna konat. Já ani naše politická strana, nikdy nedopustíme, aby bezpečnost České republiky byla privatizována tím, že se podepíše smlouva s nějakým jiným subjektem, na který se přehodí plnění bezpečnostních požadavků. To je naprosto nepřípustné. Vláda musí doložit Sněmovně své kroky. A pro případ, že by vláda nebyla schopna doložit své kroky, a pro případ, že by vláda chtěla postupovat v rozporu s bezpečností České republiky, jsem navrhl dva pozměňovací návrhy, které jednoznačně zajistí, že společnosti z Ruska a Číny se nebudou moci podílet na výstavbě jaderné elektrárny v České republice. Odůvodnění je přílohou důvodové zprávy pozměňovacích návrhů, takže si tam může každý najít a zjistit. Číslo sněmovního dokumentu jsem již předložil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP