(10.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Takže bych chtěl zdůraznit, že si velmi vážím podpory, a vybízím k dodržení dohody s vašimi zástupci všech parlamentních stran, která byla na jednání stálého výboru 27. 5. Věřím, že tedy v projednání návrhu zákona bude mít tato Sněmovna prioritu a bude to ještě dále projednáno do konce roku. Mockrát děkuji za vstřícnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Dodatečně dorazila omluva. Pan ministr Tomáš Petříček se omlouvá od 10 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Mám zde poznámku od pana předsedajícího: pan zpravodaj, poté s přednostním právem pan předseda Rakušan. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já si tedy dovolím vystoupit krátce pouze jako zpravodaj. Tato norma byla Poslanecké sněmovně předána 11. srpna tohoto roku s tím, že organizační výbor tedy doporučil 3. září hospodářský výbor jako výbor garanční. První čtení, kde došlo k tomuto přikázání výboru, proběhlo 30. září na 58. schůzi. Garanční výbor se zabýval tímto návrhem zákona dvakrát, poprvé 8. října určil harmonogram, podruhé 20. října přijal usnesení, kde je, budu citovat, asi to nejdůležitější usnesení: I. hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 966 ve znění předloženého vládního návrhu zákona, jak pan vicepremiér zmínil. K dalšímu se případně vyjádřím v rámci diskuse nebo na závěr. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan předseda Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, já vůbec tomu spěchu nerozumím. Pokud se tady budeme bavit o nějaké notifikaci, tak tu už stejně prostě nestihneme. My se tady bavíme o strategické záležitosti pro Českou republiku ne na jedno volební období, ne do konce této vlády, ale na léta a desetiletí dopředu. A jak to schvalujeme? V padesátiprocentním počtu uprostřed covidové krize na mimořádné schůzi. Já se opravdu ptám, proč tímto způsobem postupujeme. To, že je to strategická záležitost pro Českou republiku, na tom se tady v tom sále shodneme ale úplně všichni. To, že se tím dopodrobna zabýval hospodářský výbor, ekonomickými aspekty celé té záležitosti, je v pořádku. Hospodářský výbor se tím zabýval opakovaně, poslanci měli možnost se k dané věci vyjádřit, vedla se tady široká diskuse.

Pan ministr před chvílí řekl: tento zákon se přece nezabývá žádnou bezpečností. No, není to právě ta chyba? Není to právě to, čím bychom se tady zabývat měli? Protože to přece není jenom ekonomicky strategická záležitost. To je záležitost výsostně strategická i v bezpečnostní politice České republiky. A pokud tento aspekt při projednávání opomíjíme, pokud na něj zapomínáme, děláme zásadní chybu. Já nevím, jestli to pan ministr ví, ale bod, který se týká tohoto zákona, už je v současné době po aktivitě pana kolegy Žáčka zařazen na projednání výboru pro bezpečnost. My ten bod máme v programu. A bezpečnostní výbor má plné právo po rozhodnutí většiny svých členů se tímto bodem zabývat. My jsme tak suverénně rozhodli. I když si myslíte, že ten zákon neobsahuje bezpečnostní aspekty, my jsme prostě jiného názoru. A vy nám teď upřete právo, aby se výbor pro bezpečnost touto tematikou zabýval? Jak to vysvětlíte občanům České republiky? Řeknete jim, že ten bezpečnostní aspekt má být opomenutý? Zapomínáte na to, na co upozorňují naše tajné služby v České republice, to je prostě nedůležité, my to potřebujeme mít rychle schváleno v pátek dopoledne v 10 hodin na mimořádné schůzi.

Já prostě tohle odmítám. Takhle nemůžeme přistupovat ke strategické záležitosti, která může ovlivnit další generace v České republice a naši energetickou závislost na někom a na něčem. Proto mi dovolte, vážený pane předsedo, přednést v této chvíli procedurální návrh. Procedurální návrh bude znít jednoduše, navrhuji přerušení projednání tohoto bodu až do projednání dané věci ve výboru pro bezpečnost. (Předsedající gonguje.) Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Svolal jsem kolegy z předsálí. Ten návrh je procedurální a je hlasovatelný. Právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. A pro ty, kteří přicházejí do sálu, padl zde procedurální návrh, abychom tento bod, a tím pádem i tuto schůzi přerušili do projednání ve výboru pro bezpečnost. (Neklid v sále.) Ještě stále přicházejí kolegové z předsálí...

 

Budeme hlasovat procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do projednání tohoto tisku ve výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 3 je nás v tuto chvíli přihlášeno 80, pro 33, proti 8. Tento návrh nebyl přijat.

 

S faktickou poznámkou pan poslanec Dolínek. (Dotazy ze sálu.) Nacházíme se v obecné rozpravě.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já jsem se přihlásil fakticky, jakožto zpravodaj to urychlím. Chtěl bych upozornit na několik aspektů. Možná jsem to měl šířeji říct v úvodním slovu zpravodaje. Mimořádná schůze byla svolána na základě žádosti nikolivěk vlády, ale poslanců. To je první důležitý aspekt. Měl jsem to zdůraznit, omlouvám se.

Za druhé jsem zapomněl připomenout, že Poslanecká sněmovna jako suverén rozhodla o zkrácení projednání ve druhém čtení na třicet dnů, to znamená, že těch třicet dnů uplynulo.

A třetí věc v návaznosti na to, co zde legitimně řekl bezesporu pan předseda Rakušan, chtěl bych pouze připomenout, že Poslanecká sněmovna jakožto suverén hlasovala o přikázání výboru a bezpečnostní výbor neprošel. V posledních třiceti dnech se výbor konal několikrát. Respektuji, že bude projednán zákon. Jenom jsem chtěl technicky říct, co se zde odehrálo. Měl jsem to říct v úvodní zprávě, omlouvám se.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Filip, poté pan předseda Bartošek, poté pan místopředseda Luzar.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, budu poměrně stručný.

Já si myslím, že samozřejmě většina zákonů má svůj dopad na občany České republiky, má dopad na fungování státní správy, má dopad na naše vztahy v rámci Evropské unie a má dopad i bezpečnostní. Samozřejmě kdyby nebyl ten tlak, kdyby nebylo toho jednání o tom, jestli je v energetickém mixu jádro tím bezuhlíkovým zdrojem, o který se snažila vláda České republiky, Francie, Švédsko a další státy, Finsko, tak samozřejmě by to bylo složitější, ale pokud se chceme k tomu dostat, tak vyjednávání s Evropskou komisí je podstatné, a proto se také zkracovaly lhůty. Já vůbec nevidím důvod, proč bychom se tím neměli dále zabývat, protože je potřeba, aby vláda České republiky při projednávání s Evropskou komisí měla karty na stole.

A pokud jde o bezpečnost, tak samozřejmě my se tady dohadujeme na uhelné komisi, na jednání těch, kteří se zabývají energetikou, o tom, kdy skončí uhlí, jak bude nahrazeno a jestli ho nahradíme jádrem, nebo plynem. Já si myslím, že pokud bychom měli nahrazovat útlum uhlí plynem, tak budeme mnohem závislejší a bezpečnostně ohroženější stát, než když si postavíme jaderný zdroj, protože, nezlobte se na mě, Evropa je energeticky nedostatečná. Na to nestačí Norsko a zásoby. A zásoby plynu a ropy jsou buď na území Střední Asie, Ruské federace ,nebo arabského světa. A že bychom byli v takových přátelských vztazích s těmito regiony, o tom bych vážně pochyboval. Takže potřebujeme zdroj, kdy ta technologie, která bude jistě minimálně evropská, pokud nebude celosvětová, protože výrobců jaderných technologií na světě moc nezbylo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP