(14.50 hodin)
(pokračuje Balcarová)

To je asi to nejdůležitější, co jsem chtěla říct.

A potom jsem ještě chtěla informovat o tom, že výbor pro životní prostředí přijal usnesení, za které jsem velmi ráda, a to je usnesení, které se snaží, aby se takovýmto haváriím do budoucna předcházelo, a to zlepšením evidence nebezpečných látek se snížením prahů pro tuto evidenci, protože je plno látek, které nejsou dostatečně podchyceny, a přitom jejich únik může znamenat otravu zdrojů pitné vody.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. A do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Fialová.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Děkuji těm, kteří tady zůstali na projednávání tady toho bodu. (V sále je kolem 30 poslanců.) Vzhledem k tomu, že zde bylo řečeno moje jméno, cítím jako povinnost osvětlit některé věci, které se odehrály na výboru životního prostředí.

Nejprve vnímám samotnou tragédii, která se stala na řece Bečva, za velice nešťastnou. Není mi lhostejná a chci, aby byl viník potrestán dle pravidel naší platné legislativy České republiky, a to v co nejbližší době.

Bylo tady zmíněno, že jsem požádala na výboru životního prostředí o speciální režim projednávání tohoto bodu. A ty důvody byly jednoduché. Vzhledem k tomu, že se jedná o živou kauzu, informace, které by mohly zaznít na výboru životního prostředí ať už z úst ministra životního prostředí, nebo z inspekce životního prostředí, by mohly ohrozit průběh vyšetřování, nebo případně zmařit. Navrhla jsem tento bod, protože výbor životního prostředí již v podobném režimu jednal, pokud se jednalo o důvěrné informace, a nepřišel mi nijak konfliktní. To, co následovalo, byl pro mě šok. Mé usnesení bylo přijato téměř všemi členy životního prostředí. Budu objektivní, pouze paní Adamová Pekarová byla proti. Nicméně můj požadavek nevznesl žádnou bouřlivou diskusi.

Na začátku bodu jsme byli informováni, že je připojen pan ministr a inspekce životního prostředí. To, že dál byl výbor sledován online připojenými novináři, veřejností, přizvanými hosty, o kterých nebyli členové přítomní fyzicky na výboru životního prostředí informováni ani slovem, jsem se dověděla z úst ministra životního prostředí, který o tom informoval ve své řeči. Vznesla jsem požadavek na paní předsedkyni, zda je toto normální a zda je to v souladu s usnesením, které jsme před chvílí přijali. Bylo mi řečeno, že se jednalo pouze o zápis a že nelze pořizovat zvukový záznam, což mi přišlo trošku úsměvné, když je IT specialista. Svůj nesouhlas s tímto jsem musela vyjádřit pouze přihlášením se do obecné rozpravy a mé emoce byly vyvolané pouze postupem předsedajícího výboru. To, že se jedná o živou kauzu a spekulace, které probíhaly na výboru životního prostředí o tom, kdo může být viníkem, jaký byl časový sled, tak probíhají v současné chvíli i teď, je jednání pléna, a jsou striktně zavádějící. A já si za svým vyjádřením stojím a budu takto postupovat v jakékoli jiné živé kauze, aby nebyla veřejně propírána a mohla se nechat konat a vyšetřovat policie a orgány v trestním řízení.

Dále se tady vznáší otázky na můj střet zájmů, nebo to, že jsem spojená s Agrofertem. Ano, já jsem v Lovochemii pracovala. Ale do Poslanecké sněmovny jsem nešla rovnou z Lovochemie. Měla jsem i jiné pracovní pozice. A jsem na to patřičně ráda, protože jsem získala aspoň patřičnou praxi a znám postupy, jak se nakládá s chemickými látkami v samotných chemičkách, a tím pádem nejsem ovlivněna kolikrát tím, co kdo někde někdy spekulativně říká, někdo napíše, a mohla jsem si to sama osahat.

Často z této Sněmovny vychází pozměňovací návrhy od jednotlivých poslanců, kteří jsou motivovaní nějakým lobbingem, a lidi v praxi se s nimi těžko vyrovnávají. Já jsem toho byla svědkem x-krát. Příkladem může být například pozměňovací návrh k odpadům, který naštěstí neprošel, z dílny KDU-ČSL, která navrhovala výběr jednotlivého dopravce pro všechny přepravy odpadů na území města. Jak by si s tím ostatní poradili v praxi? Zákony se dělají pro všechny, a ne jenom pro jednu určitou skupinu, která se vám teď vždycky hodí do krámu.

A pokud se bavíme o mém střetu zájmů, tak tady mám konkrétní dotaz prostřednictvím pana předsedajícího na paní předsedkyni výboru životního prostředí, paní Balcarovou, která mi nahrála v předchozí řeči, že jaké jsou postupy. Sama pracovala, sice jako IT specialista, na České inspekci životního prostředí, tak asi musí do detailů znát, když byla IT specialista, jakým způsobem jsou psány vnitřní předpisy o tom, jak se předávají vzorky, jak se co kontroluje. Anebo nedůvěřuje svým bývalým kolegům? To je teda smutné.

Znovu chci tady zopakovat, že věřím české policii a že bude případ co nejrychleji prošetřen a viník bude dopaden, ať je jím kdokoli, opravdu kdokoli, protože spojování tady Agrofertu a jejich zájmů mi přijde už z vašich opozičních stran jako zoufalství. Už mi to nepřijde ani směšné. Ale kdyby se jednalo o jakoukoli jinou kauzu a nefiguroval by tam nikdo z členů skupiny Agrofert, tak tu nebudeme probírat takovouhle mediální masírku.

Závěrem chci jenom upozornit na to, že si uvědomme, o čem tady pořád mluvíme. Nechme to prošetřit policii. A k samotným závěrům policie, až budou známy, se velice ráda vyjádřím. A nejsem tady od toho, abych dělala práci jich, spekulovala, ale vyjadřovala se až k finálním závěrům. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku paní předsedkyně Pekarové Adamové. Poté se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartošek. S faktickou? Z místa? Aha, omlouvám se. Vím, že jste na mě ukazovala. Nemám vás tady na monitoru. Omlouvám se. Tak prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji moc, že jste mi udělil slovo teď, protože bych chtěla reagovat faktickou na vystoupení předřečnice, paní poslankyně Fialové. A to jenom bych chtěla říct, že výbory jsou ze své podstaty otevřené. Je to vlastně tak, jak v demokratickém zřízení to má být. Aby se mohla účastnit jednání výborů veřejnost, aby mohla tímto způsobem aplikovat vlastně veřejnou kontrolu a současně mohla participovat na tom jednání výboru. My dokonce na tom daném výboru jsme schválili, aby hosté mohli podávat otázky do diskuse. Pro to hlasovala myslím i paní kolegyně Fialová, jestli se nepletu. Takže výbory jsou ve své podstatě otevřené. Kdyby paní kolegyně Fialová chtěla, aby ten výbor probíhal v neveřejném režimu, musela by to výslovně říct, a to ona neuvedla. Já nemůžu za to, že paní poslankyně nezná jednací řád.

A ráda bych řekla to, že jsem moc ráda, že se nám podařilo i v této krizi ten výbor zorganizovat, připravit takové technické podmínky, aby se mohli toho výboru účastnit zájemci, kteří mají zájem sledovat, jak výbor životního prostředí jedná. A pro mě je tato transparence, a pro Piráty, úplně zásadní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP