(12.20 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já si dovolím se nejprve krátce zhostit role zpravodaje tohoto zákona, abych dostál všem povinnostem.

Ústavně-právní výbor projednal po druhém čtení předložený sněmovní tisk 986, tak jak ho tady představila paní navrhovatelka, na svém jednání 4. listopadu a vám všem bylo doručeno usnesení 9. listopadu jako sněmovní tisk 986/4. Dovolil bych si upozornit, je tam navržena samozřejmě hlasovací procedura. S tou vás potom seznámím, stejně tak jako se stanovisky výboru k jednotlivým předloženým pozměňovacím návrhům. Co bych chtěl ale avizovat dopředu, a do diskuze se už přihlásila kolegyně Helena Válková, na ústavně-právním výboru byla vyjádřena shoda, a to i v usnesení, které říká, že ústavně-právní výbor prostřednictvím poslankyně Heleny Válkové doporučuje opravit datum účinnosti tohoto návrhu zákona na 1. dubna 2021. Je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny a kolegyně Helena Válková vás s tím také seznámí. Za zpravodaje tedy říkám, je to v souladu s tím, co bylo projednáváno na ústavně-právním výboru.

A nyní tedy po této zpravodajské zprávě si dovolím vystoupit jako poslanec. Už jsem tady k této věci vystupoval jak v prvním, tak ve druhém čtení. Zaznělo tady díky směrem k předkladatelům. Trochu mě mrzí, když tady paní poslankyně Valachová uvádí tu plejádu podporovatelů, že jsme nebyli zmíněni, protože to ví sama velmi moc dobře, že od počátku klub KDU-ČSL podporuje zřízení chráněného účtu, ať už to bylo v rámci sněmovního tisku 545, anebo teď v té zrychlené verzi, nakonec jsme to i doporučovali, tak to říkám tady, jednoznačně a jednomyslně nejenom pro vás, ale i pro veřejnost. KDU-ČSL toto vítá jako důležitý nástroj ochrany toho nezabavitelného minima. Bohužel dneska ta situace, už to tady bylo mnohokráte popsáno, je velmi tristní. Velmi často v rámci úporných snah vydobýt maximum z toho vymáhaného dluhu se skutečně dostává i na tu částku nezabavitelnou v rámci toho běhu exekutorů. Je to dokonce protiprávní, nicméně pokud tedy tady právo nedokáže tomuto zabránit, tak právě ten institut chráněného účtu je naprosto oprávněný. Čili já děkuji za ten návrh. KDU-ČSL ho vždycky podporovala a podporuje a bude pro něj hlasovat v zásadě v tuto chvíli v jakékoliv verzi, protože ty pozměňovací návrhy na něm nic zásadního nezmění.

Za sebe jako předkladatel jednoho z pozměňovacích návrhů bych se k němu vyjádřil a také ho doporučil. Ten návrh nejde v žádném případě proti předloženému návrhu kolegů Valachové a Nachera, ale jsem přesvědčen i na základě debaty se všemi podstatnými složkami toho procesu, že původní návrh je zapotřebí v některých částech zlepšit. Týká se to hlavně založení chráněného účtu, jeho vzniku, tak, aby to bylo jednodušší a rychlejší. Týká se to změn v případě průběhu, kdy například ten povinný bude mít nové zaměstnání, novou brigádu, novou činnost na dohodu o provedení práce apod., tak aby to celé kolečko v uvozovkách martyria nemusel absolvovat znova. Týká se to zasílání prostředků na chráněný účet, a proto jsem kromě osob a odborníků z neziskového sektoru, prosím pěkně, ten návrh je s nimi úzce konzultován, podporován, ať už to byl Člověk v tísni, anebo společnost RUBIKON, nebo Charita ČR. Dává to skutečně smysl a je to ku prospěchu.

My jsme tady s kolegou Nacherem, kolegyní Valachovou i Válkovou a dalšími na jedné lodi. Chceme takový institut chráněného účtu, který bude reálně fungovat. Chceme, aby chráněných účtů nevznikly pouze desítky, ale stovky, resp. tisíce, a aby to dokázal nakonec i bankovní sektor celé administrovat. To si myslím, že je velmi klíčové. My prostě nemůžeme žádný segment z té debaty vyjmout, proto jsem ten návrh konzultoval i s Českou bankovní asociací, protože ve finále to budou právě ty banky, které do značné míry spolu s exekutory, exekutorskou komorou budou muset být vtaženy do té administrace celého institutu chráněného účtu.

Samozřejmě v mém návrhu přenášíme i jistou míru odpovědnosti na toho povinného, to si myslím, že je v pořádku, protože ten institut chráněného účtu směřuje jako pomoc vůči povinným a není možné, když to řeknu velmi lidově, aby jim to všechno jenom spadlo do klína. Čili není to nic, co by je nějakým způsobem dramaticky zatěžovalo. Ten návrh v zásadě jde zjednodušující cestou a je ku prospěchu všech a hlavně, měl by být v praxi uplatnitelný a realizovatelný, a to i ze strany bankovního sektoru.

Dámy a pánové, děkuji za to, že zvážíte podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který nemění chráněný účet, který vylepšuje, podtrhuji slovo vylepšuje, ten původní návrh a bude ku prospěchu všem, hlavně těm, kterým chceme pomoci, a to jsou ti dlužníci, kteří dneska často končí bez prostředků. Ty prostředky potřebují proto, aby dokázali plnit základní povinnosti vůči svým dětem, vůči svým rodinám, aby nezůstali bez základních prostředků na živobytí.

Díky za podporu a avizuji, že toto vlastně není jediný krok. Je to první a důležitý, ale už jsme tady včera debatovali o novele insolvenčního zákona, která je podobně důležitá. Jsou to tak trošku všechno spojité nádoby, a pokud jde o sněmovní tisk 545 - exekuční řád, tak já jsem ten poslední, kdo by měl bránit tomu projednání i jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. My jsme se tomu mnohokráte věnovali a v tuto chvíli s velkou netrpělivostí očekávám, až z Ministerstva spravedlnosti přijde ten nutný podklad pro to, aby mohlo pokračovat druhé čtení, abychom k němu my jako poslanci mohli připravovat pozměňovací návrhy a diskuzi ke sněmovním tisku 545 v co možná nejkratším termínu skutečně také dokončit. Pokud zde bude i v tomto smyslu věcná spolupráce ze strany pana premiéra tak, aby ta věc nespadla pod stůl, tak já budu jenom rád a vítám to. Je to ku prospěchu všech dlužníků, je to ku prospěchu ale i věřitelů. Prostě to prostředí tady musí být funkční a vybalancované tak, aby plnilo to, co plnit má. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom v krátkosti vyjádřím k tomu, co tady zaznělo. A jak už tady zaznělo, tak my v SPD samozřejmě institut chráněného účtu aktivně podporujeme, protože je to jedna z metod, jak zabránit neoprávněným exekucím, které doslova ničí dlužníky a jejich rodiny. My samozřejmě aktivně podporujeme i čtyřnásobek životního minima, aby zůstal na tomhle chráněném účtu i po 31. 12. letošního roku, aby dlužníci a jejich rodiny, děti apod. měli dostatek prostředků k tomu, aby vůbec mohli přežít. Nicméně stále je to jenom malý krůček a je to řešení už nějakých následků.

Já bych tady chtěl právě připomenout, že tady máme i návrhy naše, z pera SPD, kdy chceme zastropovat úroky u půjček, aby nedocházelo k těm lichvářským úrokům, aby do těch dluhových pastí potom ti dlužníci nepadali, aby se tady splácela prvně jistina, a pak teprve úroky, aby zase docházelo ke snížení nákladů půjček u dlužníků. I teritorialitu podporujeme a jsme spolupředkladateli i návrhu na teritorialitu exekutorů, která zase má snížit ty náklady, tak jak třeba na Slovensku, to znamená, aby nedocházelo k navyšování dluhů na osmi- desetinásobky apod. To jsou všechno návrhy, které tady máme, a doufáme, že se je podaří protlačit ještě v této Sněmovně tak, aby se těm dlužníkům skutečně pomohlo, ale i se narovnaly vztahy směrem k věřitelům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Stanislav Grospič a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, jsem si plně vědom hluboké problematiky exekucí. Vím, že tady jsou dva velice vážné tisky mimo řadu jiných, 545 a 986, které se zabývají problematikou exekucí a občanského soudního řádu. Vím, že tisk 545 se řítí z mého pohledu do propadliště dějin, protože jeho obsáhlost a obsáhlost pozměňovacích návrhů, které se navzájem kříží, vyžadují z mého pohledu jediné řešení, že si osvojí vláda prostřednictvím ministryně spravedlnosti komplexní pozměňovací návrh, a tím vstoupí do Sněmovny a usměrní tu diskuzi, anebo ho prostě stáhne a urychleně se bude hledat konsenzus na novém návrhu zákona, protože z mého pohledu je to věcně těžko projednatelné a prohlasovatelné. A hlavně to nevyřeší žádný z problémů, které tíží na jedné straně věřitele, na druhé straně dlužníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP