(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je 15.59 hodin, v podstatě za deset vteřin bude 16 hodin. Končí interpelace na pan premiéra, protože pan poslanec Jakub Michálek, předpokládám, že už nestihne položit otázku.

A posuneme se dál na interpelace na ostatní členy vlády. Poprosím pana poslance Jana Pošváře, aby přednesl ústní interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu. Je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Bohužel půdy v České republice jsou z více než z poloviny ohroženy vodní erozí, nejrozšířenějším typem degradace půd u nás. Již deset let pracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství na protierozní vyhlášce. Podle pořadu Nedej se se počítá s tolerovaným odnosem 17 tun ornice z každého hektaru ročně, tedy zhruba 1,5 tatrovky půdy z jednoho fotbalového hřiště každý rok. Znamenalo by to zachování současného neutěšeného stavu.

Na postup s přípravou vyhlášky jsem se již před měsícem obrátil na Ministerstvo zemědělství, které mi odpovědělo, že je to pouze v kompetenci vašeho ministerstva, a neposkytlo žádné další informace. Obracím se tedy na vás s následujícími otázkami: Za prvé. Kdy bude vyhláška zveřejněna a na kdy je plánována její účinnost? Opravdu Ministerstvo životního prostředí počítá s tolerovaným odnosem 17 tun ornice z každého hektaru ročně? Můžeme se spolehnout na to, že Ministerstvo zemědělství neblokuje nastavení vyhlášky, aby mohlo opravdu zajistit ochranu tohoto neobnovitelného zdroje, na kterém je zemědělství bytostně závislé? A za čtvrté. Jak hodnotíte zhoršující se stav ohrožení erozí a marnou snahu Ministerstva zemědělství s erozí bojovat, jak vyplývá ze závěrečné zprávy o monitoringu eroze za rok 2019?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jelikož pan ministr životního prostředí není přítomen, bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Jiří Mihola, který je, doběhl, stihl, bude moct položit otázku k interpelaci na pana ministra školství Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane nepřítomný ministře. Já vítám otevírání prvního a druhého ročníku základních škol už v tom blízkém avizovaném termínu, jakožto i škol speciálních a věřím, že epidemiologický vývoj nám dovolí otevřít co nejdřív i devátý ročník a maturitní třídy a všechny další budou potom následovat. Chtěl bych ale požádat, aby veškeré otevírání bylo podloženo daty a veřejnost byla řádně a po jednotlivých krocích informována. Působí značně nekoncepčně a zmatečně, když jen letmým srovnáním zjistíte, že 14. října se při 9 544 covid pozitivních školy zavíraly, dnes den po oznámení otevírání škol je 8 925 covid pozitivních. Přichází pak velmi rozporuplné reakce ze všech možných stran. Přínosem by určitě byly komparace se zahraničím, vysvětlení, proč v některých zemích i při lockdownu alespoň školy fungovaly, když už nic jiného.

A pak jsou tady oprávněné obavy učitelů, z nichž mnozí věkem patří do rizikové skupiny. Jak jsme na tom, pane ministře, s ochrannými prostředky a pomůckami pro učitele i pro žáky? Mluvil jsem na to téma a žádal, abychom byli připraveni už na jaře. Vzniklo nějaké grémium mezi zřizovateli, asociacemi škol, ministerstvem a dalšími odpovědnými? Vím, že jste teď říkal, že je to záležitost zřizovatelů, ale nemůžeme si dovolit tady ping-pong, kdo za to může, ale musíme zajistit (upozornění na čas) ochranné pomůcky pro učitele i pro žáky. Děkuji a prosím odpověď rychlejší než za měsíc, poněvadž-

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vám musím odebrat slovo. Váš čas vypršel!

 

Poslanec Jiří Mihola: - poněvadž za měsíc je to už neaktuální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abychom lépe dodržovali čas. Pan ministr vám v souladu s jednacím řádem odpoví písemně do 30 dnů. Je samozřejmě jeho možností odpovědět dříve.

A já nyní prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, která bude interpelovat též nepřítomného ministra Plagu ve věci známkování u maturit. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Vážený pane nepřítomný ministře Plago, ráda bych se vás zeptala, proč jste vyhláškou ministra školství zrušil známkování státních maturitních zkoušek. Podle valné většiny učitelů, odborníků a ředitelů tímto rozhodnutím dojde k celkovému snížení znalostí a vzdělanosti českých maturantů. Není spravedlivé, aby student, který učivo umí a za normálních okolností by dostal jedničku, dostane úplně stejné hodnocení, tzv. uspěl, jako student, který zkoušku splní tak tak na čtyři. Budete se v červnu pak velmi divit, že studenti ztratí veškerou motivaci se učit. Když namísto jedničky vám stačí umět na čtverku a výsledek uspěl je stejný, znalosti všech, kteří se chystají, budou nižší. Vaše vyhláška vede české školství ke snížení úrovně maturity, a tím k celkovému poklesu vzdělanosti našich studentů, což koneckonců díky covidu vnímáme už dostatečně.

Z vlastní praxe učitele vám mohu říct, že to, co se neznámkuje, to se logicky drtivá většina studentů nikdy nenaučí. A proto se vás ptám a chci znát vaše argumenty, proč jste zrušil známky u státních maturitních zkoušek a proč tímto poškozujete, pokud si to uvědomujete (upozornění na čas), vzdělanost a úroveň školství v naší republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Dostálovou ve věci závěry auditní zprávy Evropské komise ve věci střetu zájmů předsedy vlády. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci zeptat paní ministryně, jakým způsobem řeší tu pokračující situaci ohledně auditu Evropské komise. Vlastně doteď Poslanecká sněmovna nedostala informace o tom auditu, který provádí Evropská komise ve věci střetu zájmů, toho, že máme premiéra, který kromě toho, že je oligarcha, tak má také mediální domy a také současně vykonává svoji politickou funkci. A mě by zajímalo, jestli se někdy seznámíme s těmi informacemi, co Evropská komise zjistila, protože doteď máme jenom útržkovité informace z médií, podle kterých Brusel kritizuje Česko, že neřeší Babišův střet zájmů a že nestačí, že pan premiér chodí během jednání za dveře.

Takže mě by zajímalo, jestli paní ministryně to nějak řeší. Možná že to je prostě celosvětové spiknutí. Brusel se proti nám spikl, Piráti se spikli, všichni udavači světa se spikli, a tak jestli aspoň požádáme ministra obrany, aby nasadil nějaké vrtulníky nebo nějakou armádu na ochranu před tímhle celosvětovým spiknutím, které nám tady hrozí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně, věřím, odpoví písemně do 30 dnů na tuto interpelaci v souladu s jednacím řádem.

A nyní pan poslanec Beitl bude interpelovat přítomného ministra zdravotnictví Blatného ve věci testování pracovníků sociálních služeb. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP