(14.40 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže ano, ten úsek, který zajímá pana poslance, to znamená Praha - Ruzyně - Kladno, byla v létě 2020 doplněna žádost o územní rozhodnutí. Stavební úřad v Kladně územní řízení stále neoznámil. Původně mělo být oznámeno v září 2020. V úseku Kladno - Kladno-Ostrovec již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, projektuje se dokumentace pro stavební povolení, zahájení stavby předpokládá Správa železnic v roce 2022. Takže předpoklad dokončení spojení mezi Prahou-Veleslavínem a Letištěm Václava Havla Praha i Kladnem je v průběhu roku 2028 a dokončení úseku Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín se předpokládá koncem roku 2028.

Takže já určitě panu poslanci můžu poskytnout veškeré podklady a informace. Je to prioritní projekt. Ten úsek Kladno-Ostrovec - Kladno-město se počítá, je to v délce šest kilometrů, že se začne stavět v listopadu 2021, měl by být hotov v listopadu 2023, má to stát tři a půl miliardy korun, délka šest kilometrů, probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. Takže všechny ty úseky z Prahy až do Kladna jsou velice detailně naplánované.

Finanční krytí. Samozřejmě se s tím počítá, protože jak je známo, hlavně v rámci této krize pandemie jsme řekli, že se chceme proinvestovat, a Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic jsou hlavní investoři za stát. Tak proto to má prioritu i ve finančním krytí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Veselý s interpelací na pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové.

Pane premiére, dovoluji si vás oslovit s touto interpelací, která je spíše míněna jako prosba, prosba sportovních organizací a obcí, které letos čerpají investiční sportovní dotace. Jak je známo, tak od 1. prosince přebírá oblast investičních sportovních dotací Národní sportovní agentura, nicméně tedy přechodné období, kde sportovní dotace za letošní rok udělovalo ještě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a následně pokud budou doúčtovány nebo administrovány až po 1. 12., tak není jasné, jestli je bude doúčtovávat a doadministrovávat právě Ministerstvo školství, anebo právě Národní sportovní agentura.

Na to navazuje druhý problém. Letošní rok, jak všichni víme, je velmi mimořádný a kvůli nouzovému stavu a řadě opatření v oblasti pandemie se zřejmě část sportovních akcí nepodaří letos dokončit, nebo budou dokončeny způsobem absurdním, jako že například ještě vlhké stavby budou osazovány nábytkem, který tam potom zplesniví. To znamená, že by to byly marně vynaložené prostředky.

Má interpelace se týká tedy prosby, zda byste byl schopen jako premiér rozhodnout, řekněme, tento kompetenční spor a zároveň ve chvíli rozhodnutí, i který orgán má dokončovat administrativně letošní dotace, tak abyste na ně apeloval, aby ty sportovní dotace byly prodlouženy, respektive doba pro jejich realizaci byla prodloužena tak, aby byly smysluplné a odpovídaly omezením v důsledku nouzového stavu a pandemie.

Předem děkuji za sportovní kluby a obce za váš kladný náhled na tuto problematiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Mezitím přečtu omluvu. Pan ministr Karel Havlíček se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovních povinností. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. No, ohledně sportu bych chtěl říct na začátek, že když nastoupila koaliční vláda premiéra Sobotky, ve které jsem byl ministr financí, tak na sport šlo asi 3,6 miliardy korun. A byla to doba, kdy tady byly dvě vlastně paralelní struktury: Český olympijský výbor a MŠMT, kde vlastně příjmy ČOV byly stále vyšší a vyšší a vlastně výdaje na sport MŠMT byly řekněme stagnující. My máme ambici na příští rok dát do sportu 11,8 miliardy. Tak to znamená, že to je třikrát víc, 3,6, ještě víc než třikrát. Takže pro nás je určitě sport priorita, sportování hlavně mládeže je pro nás priorita, je to důležité, je to o zdraví, je to o našich dětech, které chceme, aby sportovaly. A dá se říct, že to byl velký porod, než jsme prosadili Národní sportovní agenturu. My si myslíme, a jsme o tom přesvědčeni, že to je správný krok. Ani ve Sněmovně to nenašlo úplně pochopení. A je to důležité, že sportovci mají vlastní sportovní agenturu a že ty peníze se budou rozdělovat transparentně, ne po nějakých barech nebo bytech a podobně.

Národní sportovní agentura navazuje ve své činnosti na stávající programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a samozřejmě klademe důraz na podporu nejmenších článků ve sportu. Tomu odpovídá i nastavení dotačních výzev, tak oblasti činnosti a investic. Nejvýznamnější v oblasti podpory činnosti je rozšířená výzva Můj klub a nově otevřená výzva Provoz a údržba pro provozovatele sportovišť. V oblasti podpory svazů a střešních organizací navazujeme na stávající systém podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde je největší důraz kladen na podporu trenérů a talentované mládeže.

V oblasti investičních výzev byl vytvořen program pro obce do 3 000 obyvatel zaměřený na rozvoj sportovní infrastruktury, takzvaná Kabina. Tento program bychom rádi financovali ze zdrojů programu REACT-EU, který vypsala Evropská komise. V tom případě bude administrátorem Ministerstvo pro místní rozvoj.

V oblasti podpory sportovní infrastruktury regionálního významu navazujeme na programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nově zařazujeme program nadregionální sportovní infrastruktury zaměřený na rekonstrukci velkých sportovišť, do nichž se v posledních padesáti letech investovalo velmi málo a nesystematicky. Já sám jsem navštívil x těch sportovišť a samozřejmě této problematice se věnuji a také si pamatuji tu velkou byrokracii, hlavně co se týče té výzvy Můj klub, kdy kvůli nějaké nevyplněné tabulce vlastně kluby nedostaly ty peníze, muselo se to posunout, hlavně to dostávaly pozdě.

My samozřejmě tohle všechno chceme změnit, a Národní sportovní agentura, která de facto začne realizovat konkrétně místo Ministerstva školství ty programy, to bude od příštího roku. Ale samozřejmě ten rozpočet řešíme společně teď a shodou okolností dneska byl u mě pan Hnilička, dneska jsme řešili, a já jsem mluvil s panem ministrem Plagou ohledně transferu 17 pracovníků nebo systémových míst pro zaměstnance Národní sportovní agentury, které je potřeba převést. A samozřejmě byl tam i ten program COVID - Sport, kde se zjistilo, že ty podmínky byly náročné, a nebyl vyčerpán, takže to by mělo také se přenést v rámci nároků na sportovní agenturu. Takže ta Národní sportovní agentura bude administrovat, se očekává, až 12 tisíc žádostí v porovnání s Ministerstvem školství.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas, pane premiére. Pan poslanec Veselý může položit doplňující dotaz a tím pádem vám dá prostor.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A kolik já mám minut. Tady mi to ukazuje...

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pět minut a už čas doběhl.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Aha, mně to tady ukazuje jenom čas, ne těch pět minut. Tak se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak pan poslanec Veselý...

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: V minulosti tady byla ta časomíra, že jsem to viděl. Teď to tady není. Dobře.***
Přihlásit/registrovat se do ISP