(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme tedy pokračovat v přerušené 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám mezi námi také pana premiéra.

 

Dalším bodem našeho pořadu jsou

 

505.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky jako celek, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo panu poslanci Petru Bendlovi, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci rychlodráhy Kladno a byl vylosován na prvním místě. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, dovolte, abych se na vás obrátil s interpelací týkající se dopravního spojení Praha Letiště Ruzyně - Kladno. Nebo řekněme pojem, který se vžil, je rychlodráha Kladno. Mezi středními Čechami a Prahou existuje jeden obrovský problém a ten se jmenuje dopravní obslužnost, kdy jsou to desítky tisíc lidí, které denně dojíždí do Prahy, ale jsou to také desítky tisíc lidí, které dojíždí denně z Prahy do středních Čech. A jedna z věcí, která nás trápí, je železniční spojení mezi Prahou a Kladnem.

Když bych měl být objektivní, musím tady zmínit, že s vaším ministrem, tehdy ještě členem ODS Richardem Brabcem, jsme byli u toho, kdy první myšlenky spojení drážního mezi Prahou a Kladnem vznikaly, kdy se začalo projektovat. Vím, že v tuto chvíli už konečně po těch desítkách let jsou některé části zmiňované stavby připraveny, jsou ve fázi vydaných územních rozhodnutí a podobně. Proto by mě zajímalo, jaká je aktuální situace. Zdali existuje i finanční připravenost státu se této dopravní stavbě věnovat, zdali existuje finanční krytí a zdali počítáte s tím, že se v okamžiku vydání stavebního povolení, případně spuštění výběrových řízení v souladu se zákonem, stavba spustí, a zdali jste připraveni na to, aby tato stavba mohla začít. Děkuji vám za informace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, seznámím sněmovnu s omluvenkami. Omlouvá se nám pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr vnitra Jan Hamáček z jednání Poslanecké sněmovny do 16 hodin z pracovních důvodů. A slovo má pan premiér. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den všem. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za dotaz.

Ano, rychlodráha Kladno je projekt, kterého historie sahá až do devadesátých let, kdy byly vlastně zahájeny první studie a byla založena akciová společnost PRaK, a. s., ale vzhledem k různým názorům rozdílných městských částí Prahy se tento projekt z dlouhodobého hlediska, nerealizoval. A de facto až v posledních letech, když jsme skutečně se rozhodli to realizovat, tak to má jasné kontury. My jsme nejdřív už po přípravě, samozřejmě, v září 2017 zrealizovali potřebný obchvat z Prahy-Žvahov do blízkosti Hostivic, to byla investice za 517 milionů korun, která byla potřebná na to, abychom přistoupili k dalším investicím. A ten projekt má samozřejmě za nás velkou prioritu. A my ho chceme skutečně posunout dopředu a také se to daří.

Pro celý projekt modernizace trati Praha-Masarykovo nádraží - Kladno-Ostrovec odbočkou na Letiště Václava Havla Praha byla dne 19. listopadu 2019 schválena aktualizace studie proveditelnosti, podle které se dále postupuje v přípravě staveb. Připravována je varianta plné dvoukolejné elektrizované trati s předpokladem zvýšeného rozsahu provozu spěšných vlaků mezi Prahou a Kladnem. Elektrizace bude připravována ve formě střídavé trakční soustavy. Současně bylo navrženo mimoúrovňové křížení v místě železničního přejezdu ve Wolkerově ulici v Kladně.

Paralelně je připravována též stavba tzv. zaokrouhlování, to je spojka z letiště do Jenečku. Pro umožnění přímé vozby vlaků Kladno - letiště a též pro umožnění jízd z Hostivice na letiště bude nutná změna územního plánu Hostivice. A zadává se dokumentace pro územní rozhodnutí. Se záměry na rozvoj Letiště Václava Havla je to koordinováno.

V roce 2020 byla ukončena, nebo teď se končí de facto, rekonstrukce Negrelliho viaduktu, vlastně první stavby celého nového železničního spojení. Ta rekonstrukce začala v dubnu 2017 a teď končí v listopadu. Stojí 1 mld. 960 mil. Je to velice složitá, ale krásná, de facto i historická stavba v délce 1,2 kilometru. Takže je to první stavba celého nového železničního spojení. A v případě stanice Praha-Masarykovo nádraží je schválen záměr projektu a požádáno o vydání územního rozhodnutí. Řeší se negativní vyjádření památkářů. Správa železnic předpokládá zahájení této stavby ke konci roku 2022.

Pro úsek Praha-Bubny, Praha-Výstaviště byl schválen záměr projektu, je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projektuje se dokumentace pro stavební povolení, zahájení stavby předpokládá Správa železnic v roce 2022. Řeší se koordinace se stavbami hlavního města Prahy a architektonická podoba stanic a zastávek. Pro úsek Praha-Výstaviště, Praha-Veleslavín byl schválen záměr projektu, proběhlo geotechnické řešení tunelového průchodu mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín, což povede k dalšímu sledování tunelu tzv. jižní variantě. Územní řízení bude rozděleno na úsek Výstaviště-Dejvice a Dejvice-Veleslavín. Pro úsek Praha-Veleslavín, Praha-Letiště Václava Havla je schválen záměr projektu. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Územní řízení bude rozděleno na tři části.

Současně probíhá intenzivní spolupráce s hlavním městem Prahou se zaměřením na řešení - (Čas, pane premiére.) Jo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec má případně možnost vám položit doplňující dotaz, pokud má zájem. Má zájem. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já rozumím tomu, že pan premiér má málo času na to, aby prostě odpověděl. Pokud mi to pošle písemně, tak mu budu vděčný, abych měl tu informaci kompletní. To, co by mě zajímalo, jsou zejména termíny tam, kde už jsou vydána územní rozhodnutí v jednotlivých částech, jaké předpokládáme termíny stavebních povolení. Pan premiér tady mluvil o těch částech, které se týkají Prahy, Buben, Veleslavínu, Výstaviště, letiště apod. A mě by zajímala i ta část Kladno-Ostrovec, protože tam už vydáno územní rozhodnutí podle mých informací bylo. Jak to vypadá se stavebním povolením a zdali i tam je připravenost případného finančního krytí, nebo jak to tam časově vypadá. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP