(17.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Když přišly vaše vlády, tak jste toto jednotné inkasní místo, tento systém, který by mohl zjednodušit podávání například daňových přiznání, zrušili, to za prvé, a za druhé jste zrušili zrušení superhrubé mzdy, protože jste si ji tímto ponechali. A proč? Nevadil vám ten megapodvod na voliče. Ale těch 80 miliard každý rok vám - v uvozovkách - nesmrdělo. Takže aby bylo jasno, jak to bylo se zrušením, zavedením a se zrušením zrušení superhrubé mzdy.

A druhá věc, vaše otázka zněla: Tak kde šetřit? Navrhněte výdaje. Myslím, že ta pravda - může být pravdou, že v současné situaci šetřit desítky miliard na provozních výdajích asi není možné. Ale co máte ve vládním prohlášení? Digitalizaci. A digitalizace veřejné správy, respektive státní správy především, vede k obrovským úsporám. V Estonsku to dokázali, a dají se uspořit až 2 % z HDP. Takže jde to! Ale vy jste bohužel tuto šanci na úspory propásli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pokud se nikdo další nehlásí s přednostním právem, tak bych vyhlásil přestávku před závěrečným hlasováním, máme tady dva návrhy, do 17.56 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 17.51 do 17.57 hodin.)

 

Tak, kolegyně, kolegové, je 17.57 hodin, čas vyhrazený na pětiminutovou přestávku vypršel. Všechny jsem vás svolal do jednacího sálu. Všechny vás odhlásím, přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

Já zrekapituluji, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat. Budeme hlasovat o dvou návrzích. První návrh je pana - nebo - ano, promiňte. Já dám slovo paní zpravodajce a ta nás provede těmito dvěma hlasováními. Takže nemusím to dělat já. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já děkuji, pane místopředsedo za slovo. Máme před sebou v podstatě tři návrhy. Návrh, který je rozpočtového výboru, a pak padly dva protinávrhy na vrácení. S tím, že každý je koncipován jinak a má jiný text, takže rozhodneme nejlépe, když budeme hlasovat o obou těch protinávrzích, a pokud nebudete mít námitku, já navrhuji, abychom hlasovali v pořadí tak, jak byly načteny. Není-li námitka, nevidím, takže první návrh usnesení, respektive první protinávrh podal pan kolega Kalousek a návrh toho usnesení zní:

Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh zákona o státním rozpočtu k dopracování s následujícím doporučením:

1. příjmy přizpůsobit ekonomické realitě,

2. výdaje přizpůsobit skutečnosti, že bude pokračovat koronavirová krize.

Termín: 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 263, přihlášeno 101 poslanců, pro 47, proti 48. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Druhý návrh je ve znění:

Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 s následujícím doporučením:

1. příjmy ponechat v navržené výši,

2. výdaje snížit o 120 miliard,

3. saldo minus 200 miliard.

Termín: 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 264, přihlášeno 103 poslanců, pro 49, proti 41. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP