(19.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Já se tímto hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. První je veden pod č. 6633 a řeší zrušení superhrubé mzdy s určením jednotné sazby daně 15 %. Ten druhý je veden pod č. 6631 a týká se, jak jsem představil v obecné rozpravě, výjimky pro stroje, které přivážejí stroje sloužící k opravám silnic.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Jan Birke. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím k pozměňovacím návrhům pod č. 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125 a 6126. Jsou to návrhy, které jsem podával na rozpočtový výbor a nebyly přijaty, tak uvidím, jak s nimi pochodím na plénu. Především se týkají různých variant slevy na poplatníka včetně možnosti navázat ji na průměrnou mzdu. Jinak všechny z nich jsou odůvodněny v písemném odůvodnění.

Dále se hlásím k pozměňovacím návrhům, které podávám společně s kolegou Tomášem Martínkem. To jsou pozměňovací návrhy k návrhu pana premiéra, v této roli poslance Babiše, k té superhrubé mzdě, a to jsou návrhy pod č. 6635 a 6636. Jeden z nich zavádí tu verzi 19 sazba a 33 tisíc sleva na poplatníka. A druhý z nich ruší ty klauzule o vypnutí zákona o rozpočtové odpovědnosti. To jsou tyto dva návrhy.

A ještě jsem chtěl velice stručně reagovat na paní ministryni. Za prvé k živnostníkům. Ten náš návrh zvedá slevu na poplatníka pro živnostníky, takže řada živnostníků i přes tu vyšší sazbu na návrhu ušetří. Ten zlom je zhruba půl milionu obratu při šedesátiprocentním paušálu. A druhá věc je, že řada živnostníků dosáhne nově na paušální daň, takže tahle celá skupina by naším návrhem nebyla vůbec zasažena. To je poznámka k tomuto.

Druhá poznámka. My jsme na rozpočtovém výboru nikdy nepodporovali snížení daně na motorovou naftu, takže tady je 5 miliard, které jsme nechtěli Státnímu fondu dopravní infrastruktury vzít, stejně tak je několik návrhů, které předkládáme a které posilují buď příjmovou stránku rozpočtu, to znamená například zrušení osvobození u prodeje akcií nad 20 milionů ročně, stejně, tak umožňujeme obcím zvednout daň z nemovitosti u komerčních nemovitostí, což zase řeší ten výpadek, který na ně dopadne skrz snížený podíl z RUD. Takže my se snažíme to řešit i na té příjmové stránce, byť samozřejmě řešit to v takovém rozsahu není z opozice příliš možné.

Druhá věc. Vy kritizujete, že ten náš návrh má také velké rozpočtové dopady, nicméně my ho dáváme jako pozměňovací návrh k návrhu pana premiéra a má je prostě o třetinu nižší s lepším dopadem na spotřebu domácnosti z našeho pohledu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Birkeho a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát, pane předsedající. Já budu velmi, velmi, velmi stručný. Dovolte mi, abych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 6596, který je z dílny Ministerstva zemědělství. A samozřejmě důvodová zpráva je již jeho obsahem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Roman Kubíček. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem představoval už v obecné rozpravě. Jsou to pozměňovací návrhy pod č. 6150, 6597, 6599, 6600, 6601, 6602, 6604 a 6605. Děkuji za pozornost. (V sále je obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Roman Kubíček a připraví se pan poslanec Jakub Janda. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům pana poslance Andreje Babiše a tyto pozměňovací návrhy jsou uloženy v systému jako sněmovní dokument 6592 a sněmovní dokument 6613. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jakuba Jandu a připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům kolegy Vojtěcha Munzara vedeným pod č. 6594 a 6595. Jedná se fakticky o jeden pozměňovací návrh ve dvou variantách. Navrhuje se zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Tento návrh zde již zazněl několikrát, proto jej nebudu dlouze komentovat. Toto navýšení by výrazně pomohlo ke snížení administrativní zátěže malým a drobným podnikatelům. Právě při překročení limitu se administrativní daňová zátěž skokově zvyšuje a je daleko náročnější, než byla před lety například kvůli kontrolnímu hlášení. Kvůli stávající inflaci obrat 1 milion korun překračuje velmi lehce a daleko více živnostníků než v minulosti. Vláda návrh dosud odmítala s tím, že čeká na celoevropské řešení, ale není čas čekat, živnostníci a podnikatelé potřebují pomoc nyní a zejména v dalších měsících, aby pomohli nastartovat ekonomiku.

Varianty pozměňovacích návrhů se liší v účinnosti - jedna je od poloviny roku 2021 a druhá od začátku roku 2022, aby měla vláda dostatek času na projednání na evropské úrovni. Příklad ostatních států ukazuje, že není nijak složité toto vyjednat na evropské úrovni. Závisí to jen na ochotě vlády České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Bělobrádek a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod sněmovním dokumentem č. 6617, který se týká zdanění hazardu a měl by přinést do státního rozpočtu zhruba 1,3 miliardy korun.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já se tímto hlásím ke třem pozměňovacím návrhům, které jsem tady odůvodnil v obecné rozpravě, a jsou to pozměňovací návrhy pod těmito sněmovními čísly: sněmovní tisk (dokument) č. 6618, týká se odstropování daňového bonusu, sněmovní tisk (dokument) 6620 - navýšení slevy na dítě, a sněmovní tisk (dokument) 6621 - navýšení slevy na poplatníka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek a připraví se pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já se tímto hlásím k návrhům 6637, 6625, 6628, 6588, 6748 (správně 6478) a 6749 (správně 6479).

A mám jednu poznámku k paní vicepremiérce, a velmi slušnou, si myslím. Já si myslím, že ten spor o ten stravenkový byznys, respektive o ty paušály, nemá žádného vítěze. Ono ať se to nastaví tak, nebo tak, tak nikdy, a vy jste to zmínila správně, nebude nějaká skupina zaměstnanců úplně spokojená. A bohužel dokonalého stavu asi nelze dosáhnout. Já bych mohl namítat, že ten systém, který je navrhován v zákoně, zase nahraje řetězcům, a všichni víme, jak se můžeme bavit o řetězcích, že můžou být na někoho napojeny a podobně. Na druhou stranu je vůči tomu adekvátní výhrada o svobodném nakládání s penězi, které někdo vydělá. Zase vůči tomu může být výhrada, proč osvobodit od daně z příjmů tedy něco, co má být zapojeno do volného trhu a nemá to směřovat k nějakému účelu, protože stát osvobodil od daně něco, co má vést minimálně ke komfortu zaměstnanců, ke zlepšení pracovních podmínek a podobně.

Proto jsem rád, že to vedeme ve věcné rovině. A řekl jsem jasně, příští tři týdny se o tom budeme bavit, pak něco vyhraje, a pak to musíme respektovat. Já jenom doufám, že máte pravdu v tom, že zaměstnavatelé si uvědomí, že ten spokojený zaměstnanec je důležitější než optimalizace ze strany účetních, a že řetězce si uvědomí, že to, co teď předvedlo Makro, a máte to v e-mailech, že na 28. října v tuto chvíli zvou lidi na zlevněné rychlovarné konvice a na zlevněný alkohol jenom díky tomu, že tato Sněmovna na návrh ANO a některých dalších umožnila o státních svátcích, aby Makro otevřelo, a že se to nebude opakovat ještě v horším ve stavu stravenkového, respektive jídelního byznysu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP