(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Petr Beitl s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou ve věci podpora cestovního ruchu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážená nepřítomná paní ministryně, moje interpelace, jak bylo řečeno, se týká podpory cestovního ruchu. Je to jeden z nejpostiženějších oborů. Jedná se zhruba o 9 tisíc subjektů cestovních kanceláří, agentur a průvodců, kteří jsou jeho páteří. Dnes trvá kritická situace tohoto oboru již sedm měsíců. Ne tedy několik dnů nebo týdnů, ale plných sedm měsíců. Sedm měsíců, ve kterých je většina cestovních agentur téměř bez příjmu. A podle odhadů a současného stavu se dá předpokládat, že tento stav zdaleka nekončí.

Vláda cestovním kancelářím navrhuje podporu až do výše 2,75 % z plánovaných tržeb roku 2020. Můžete mi prosím říci, jakým způsobem ministerstvo vypočítalo výši podpory a jak máme vnímat ono až do výše? Znamená to, že mohou některé subjekty dostat méně? Jaká tedy budou kritéria a podle jakého klíče se bude podpora rozdělovat?

Jako podporu cestovních agentur vláda nabízí 500 korun za zrušený zájezd, resp. uzavřenou smlouvu v období od prosince 2019 do října 2020. To je ale úplně mimo realitu, protože většina smluv byla převedena do voucherů nebo došlo ke změně termínů zájezdů. Navíc od konce února 2020 už prodej neprobíhá a nevznikají nové smlouvy. Taková pomoc je potom pouze mediální, nikoliv faktická.

A v případě průvodců je vládní pomoc vázána na podmínky, které jsou dle mého diskriminační. Aby průvodce dosáhl na státní pomoc, musí si zdarma odpracovat deset hodin ve školství nebo si udělat rekvalifikační kurz. Můžete mi vysvětlit proč? (Předsedající upozorňuje na čas.)

Nakonec se ptám, jakým způsobem byla stanovena celková suma 500 milionů korun, alokovaná na všechny zmíněné kompenzace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s interpelací na omluvenou paní ministryni Janu Maláčovou ve věci vymáhání peněz z Antiviru. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já chápu, paní ministryně je omluvena z dobrých důvodů. Každopádně jsem chtěl přece jenom upozornit na věc, kterou považuji za velmi nešťastnou. Připojuji se vlastně k interpelaci kolegy Munzara ve stejné věci. Takže prosím, aby úředníci, co to budou zpracovávat, odpověděli ideálně mně i jemu v jednom dokumentu, ať nemarní čas zbytečně navíc.

O co jde? Jde o to, že Česká správa sociálního zabezpečení nyní vymáhá peníze po firmách, které z mého pohledu zcela bagatelním způsobem porušily pravidla programu Antivirus, například způsobem, že měly nedoplatek jednu korunu u České správy sociálního zabezpečení, nebo nejprve odeslaly platbu, pak podaly žádost, ale ta žádost pak došla na ten úřad dříve než platba a kvůli tomu to vracejí. Já bych chtěl apelovat na to, aby Česká správa sociálního zabezpečení, potažmo ministerstvo se pokusily skutečně najít řešení té situace, aby ty firmy nemusely celou tu podporu, na kterou ze zákona měly nárok, akorát tam udělaly velice marginální administrativní chybu, aby ji nemusely vracet, případně aby ji nemusely vracet celou. Chtěl bych apelovat na to, aby ministerstvo a Česká správa sociálního zabezpečení hledaly řešení té situace, jak to udělat legálně, případně ať navrhnou nějakou drobnou změnu zákona místo toho, aby ta odpověď byla: nedá se nic dělat, musíme to vymáhat. Mně to prostě přijde extrémně necitlivé v této situaci po některých firmách vymáhat sociální odvody za stovky tisíc, když přitom reálně čerpaly z dobrých důvodů a měly na to nárok, ale udělaly tam skutečně nedoplatek typu jedna koruna nebo něco podobného.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Poslední interpelaci položí pan poslanec Petr Beitl paní ministryni Janě Maláčové ve věci Antivirus C. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Dobrý den, děkuji za slovo. Já na dálku přeji paní ministryni brzké uzdravení a návrat.

Na jaře jsem kritizoval systém Antivirus s tím, že stát sice pomáhá zaměstnancům udržet 100 % jejich příjmů, ale tíži toho kroku nechává na podnikatelích, kteří ze zavřených provozů musí mzdy doplácet včetně veškerých daňových povinností. Na jejich úkor tak mohly tisíce zaměstnanců sedět doma za stoprocentní plat. Byl to dle mého velmi nesystémový parametr, když si uvědomíme třeba, jak je nastavena nemocenská podpora nebo jak funguje v okolních státech kurzarbeit.

Je dobrou zprávou, že se vám nyní podařilo u firem, které vláda nechala svým nařízením zavřít, navýšit podporu v programu Antivirus na 100 % mzdových nákladů a současně navýšila limit pro podporu na 50 tisíc korun. To na jednu stranu řeší mzdy u zaměstnavatele, ale na druhou stranu bohužel pokračuje v nesystémové a populistické politice stejné odměny s prací i bez práce.

Mzdové náklady však představují pro podnikatele pouze část jeho povinností, které po nich vyžaduje jejich činnost, a ty ostatní povinné platby vedou dále mnohé firmy při zavřených provozech k úpadku. Jednou z možností, jak rychle a jednoduše pomoci, by mohlo být spuštění Antiviru C, odpuštění plateb sociálního pojištění. Bohužel byl tento nástroj v červnu schválen s parametry, které byly nastaveny tak, že na tuto podporu nemohly dosáhnout skutečně postižené firmy, protože jednoduše nebyly schopny dodržet požadované parametry výše mezd a udržených pracovních pozic. Dalším nespravedlivým parametrem bylo nastavení limitního celkového počtu zaměstnanců.

Vím, že jste se už na jaře na vládě zasazovala o to, aby se tato podpora dostala k více firmám. (Předsedající upozorňuje na čas.) Chci vás proto požádat, abyste se i nyní postavila za podporu úpravy těchto parametrů, aby se v další vlně Antiviru C rozšířil okruh podnikatelů, kteří by mohli o tuto podporu požádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Tímto jsme vyčerpali program dnešního dne. Konstatuji, že končíme a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno bodem zákony ve třetím čtení.

Přeji vám všem pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP