(17.40 hodin)
(pokračuje Prymula)

Takže my se budeme snažit velice rychle, a hovořili jsme o tom i na půdě zdravotního výboru, připravit nějaké metodické doporučení, aby po tuto přechodnou dobu tady byla jakási tolerance, protože je nepochybně lepší, když tam bude někdo, kdo má alespoň nějakou erudici, než když tam nebude nikdo. A my se dostáváme do situace, kdy opravdu může nastat krizový stav, tak jak prudce narůstají počty nemocných zdravotníků i osob v sociální sféře, tak se může stát, že my budeme mít kapacitu dostatečnou, ale nebudeme mít personál. Takže to je nejužší místo a tady chceme něco udělat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka ve věci Rusko nesmí stavět jádro. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji. Vážený pane vicepremiére, vážený pane ministře, já bych rád využit této interpelace k tomu, abych na vás apeloval a využil jste ty pravomoce, které vám jsou dány usnesením vlády a které máte i vůči ČEZu, s kterým český stát skrze vaše ministerstvo podepsal smlouvu o realizaci, to je řada smluv o realizaci nového jaderného zdroje.

Závěry bezpečnostní komunity, a teď mluvím obecně, když se podíváte na to, co zaznívá ve veřejném prostoru, jsou zcela jasné. Ruský vliv představuje pro ČR významnou bezpečnostní hrozbu. Pokusy Ruské federace ovlivnit rozhodování ČR v oblasti energetiky, ale nejenom energetiky, jsou to i řady jiných oblastí - politická sféra, interpretace historie i jiné rozsáhlé ekonomické zájmy -, na to vlastně poukazuje Bezpečnostní informační služba ve svých závěrečných zprávách, té veřejné části, více než deset let.

Vy máte tu pravomoc, abyste jednoznačně ČEZu sdělil, že nemá vyjednávat s Rosatomem, že je nemá zvát do toho tendru. A všechny ty argumenty o ekonomické výhodnosti atd. prostě neobstojí vůči tomu, co zde Rusko provádí. Takže já se vás ptám, jestli to učiníte a jestli vydáte ten pokyn, že Rusko nemá být přizváno do toho tendru. Rosatom. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den ještě jednou. Děkuji za dotaz. Pochopitelně jádro je obrovské téma. Je dobře, že jsme za ten poslední rok udělali zásadní posun v oblasti jádra, jak tedy v oblasti finančního modelu, dodavatelského modelu, modelu investičního, a byly, tak jak jste správně zmínil, už i podepsány klíčové smlouvy se společností ČEZ prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Paralelně připravujeme i zákon, který teď je prostě v legislativním kolečku a je ve Sněmovně.

Co se týká parametrů, které budou rozhodovat ohledně toho, kdo bude dodávat vlastní projekt, tak ty budou v každém případě bezpečnostní, a to tedy jak bezpečnostní ve smyslu technologie, tak ve smyslu geopolitickém. Budou to pochopitelně parametry ekonomické, budou to parametry referenční, protože je tam jasný požadavek toho, jakým způsobem nebo v jakém výkonu má vlastně pátý blok být připraven nebo zrealizován.

Co se týká bezpečnostních požadavků, na které jste narážel, tak zde pro zajištění bezpečnostních zájmů státu bylo přijato zvláštní usnesení vlády, které zahrnuje specifické mechanismy včetně spolupráce jednoznačně tedy s bezpečnostními složkami. A investor, v tomto případě ČEZ, obdržel tyto bezpečnostní požadavky státu s tím, že je povinen je zapracovat do zadávací dokumentace, s tím, že stát musí dát souhlas s tou zadávací dokumentací, která se shodou okolností v tuto chvíli připravuje. Stát má možnost kdykoliv do toho procesu vstoupit. To znamená do procesu výběru dodavatele. Ten výběr dodavatele bude teprve zahájen. Bude zahájen, předpokládáme, konec tohoto roku. Zatím předpokládáme, že by tak mělo nastat zlom listopad, prosinec. Pokud samozřejmě do té doby všechno stačí připravit, ale vypadá to, že by se to mělo stihnout. Jedeme podle jízdního řádu, který byl nastaven už někdy minulý rok, a dodržujeme ho. A předpokládá se, že výběr toho dodavatele by mohl být zrealizován vlastně jako jeden z těch cílových milníků do konce roku 2022.

Vyřazovat někoho dopředu v tuto chvíli technicky není možné, pokud nevíme, kdo se přihlásí do toho tendru. To znamená, nejbližší možná doba kohokoliv vyřadit bude teprve v momentě, kdy někdo projeví nikoliv zájem indikativní, protože indikativní zájem je skutečně velmi, velmi předběžně a na základě toho není možné nikoho vyřadit. Teprve v momentě, kdy se rozjede to vlastní výběrové řízení a skutečně se začnou hlásit faktičtí dodavatelé, potenciální dodavatelé, což bude známo v průběhu příštího roku, v tu chvíli bude mít stát vlastně první příležitost do toho nějakým způsobem vstoupit. Jestli tak učiní, nebo ne, to je věc druhá. My se domníváme, že je dobré nechat soutěžit, to znamená nevystavovat se potenciálním rizikům, prostě vyřazovat někoho ještě předtím, než dá konkrétní nabídku, a poté aby probíhaly různé soudy. Stát může kdykoliv do toho vstoupit a ve finále ČEZ, který nakonec připraví určitě nějaké pořadí těch potenciálních dodavatelů, tak stát bude moci, a dokonce bude muset, přihlédnout ke všem bezpečnostním aspektům.

Takže je třeba u všech těchto variant a scénářů rovněž dbát na to, abychom dostali maximálně možnou výhodnou cenu, která je pochopitelně dána konkurenčním prostředím. A je třeba objektivně říct, že to konkurenční prostředí není velké a těch potenciálních dodavatelů může být skutečně v řádu nízkých jednotek, protože také se musí přihlédnout k tomu, jaký tam budeme potřebovat výkon. Ale to já nechci předesílat. Uvidíme, kolik se jich přihlásí. Nesmíme zapomínat ani na to, že bychom neměli dopředu - a říkám dopředu - vyeliminovávat případná konsorcia, která tam také mohou vzniknout. Konečně je to i obvykle z těch posledních realizovaných reaktorů, které se v Evropě, nebo ne, ve světě staví. To znamená, to všechno budeme diskutovat v příštím roce, ale není možné cokoliv dělat dříve předtím, než bude zahájeno vlastní výběrové řízení, a pak teprve fakticky uvidíme, kdo má skutečný zájem do toho tendru potenciálně nastoupit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď. Nemluvíme o vyřazování, protože zakázka probíhá podle zákona o zadávání veřejných zakázek § 29 (písm.) a), což je bezpečnostní výjimka, která ve svém principu slouží k tomu, aby si stát na základě bezpečnostních parametrů oslovil ty uchazeče, se kterými chce hovořit. To znamená žádné soudy v případě toho, že někoho nepřizveme, protože jsme jej vyhodnotili jako rizikového dodavatele, tak žádné soudy takové nehrozí. Podívejme se na veřejné zakázky, které podle této výjimky probíhají na obraně. Soutěží se tam obrněné transportéry, v uvozovkách. Tam to dali k ÚOHS. ÚOHS řekl, že obrana může nakupovat podle § 29 (písm.) a) a že si to prostě zvolila, tak jak si to zvolila. Takže tuto argumentaci bohužel musím odmítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano, děkuji. Ale pak bychom popřeli vůbec ty bezpečnostní požadavky, které musí vstoupit do té hry. Pak jsme nemuseli žádné bezpečnostní požadavky dělat, pak jsme mohli rovnou prostě začít rozhodovat intuitivně, možná ideologicky, možná politicky a začít sortýrovat toho, kdo může, nebo kdo nemůže. Aby to bylo transparentní, aby to bylo maximálně objektivní, tak právě proto se zadalo to, aby naše složky připravily bezpečnostní požadavky. Tyto bezpečnostní požadavky jsou připravené, jsou hotové. A znovu opakuji, ČEZ se jimi musí řídit. Já myslím, že to je úplně jasná, zřetelná odpověď. A je to nejčistší možná varianta, která vlastně je. Jinak bychom nemuseli mít v rukou vůbec nic a mohli jsme de facto dopředu cokoliv rozhodovat a to si myslím, že by nebylo fér, to si myslím, že by nebylo správné, protože musí rozhodnout skutečně jasné ekonomické, bezpečnostní, technologické požadavky. A tím, že je máme definovány, stejně jako máme definovány nějaké technologické požadavky, což je rovněž zásadní, a nepochybně máme nějakou představu ekonomickou, tak podle toho se bude rozhodovat. Je to férová jasná cesta, která je absolutně transparentní. A znovu opakuji, musí být bezpečnostní požadavky státu. Tak jak si je stát, v uvozovkách, objednal u složek, tak musí být beze zbytku naplněny.

Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP