(15.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

A to, že jste řekl, že já bojuji o peníze pro samosprávy, tak já se za to nestydím. Zato vy tedy někdy nebojujete. Kompenzační bonus, ten výpadek příjmů, který pro obce byl, a pro kraje, jsme museli vybojovat ze Senátu a krajům jste to absolutně nenahradili. Takže prosím, kdo tedy tady bojuje o peníze pro samosprávy? Vy, nebo já?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan premiér a jeho dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Víte, zase jste řekla nepravdu, protože my jsme krajům dali podstatně víc, než jste navrhovali. A obce a města taky dostaly podstatně víc, než vy jste navrhovali. Takže to není pravda. A já jsem o tom jednal s panem Běhounkem, který je úřadující šéf všech krajů. A byla to dohoda a všichni byli spokojeni. A dostali podstatně víc, než vy jste požadovali. Násobně víc. Takže to není pravda. A já určitě bojuji za peníze pro všechny, pro všechny občany této země i pro všechny firmy a samosprávu a tak dále. Takže klidně si to můžeme dát na papír, kdo kolik vybojoval, a minimálně, a to je nezpochybnitelné, jsem vybojoval 42 miliard v Bruselu. Já sám svojí urputností.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat, a to interpelací pana místopředsedy Vojtěcha Pikala ve věci výběrových řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, chtěl jsem se na vás dnes obrátit ve věci obsazení postu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že vláda se rozhodla vyslyšet naši výzvu k uspořádání otevřeného výběrového řízení. Myslím si, že je to správný a důležitý krok k obnovení důvěry v rozhodovací činnost tohoto úřadu. A chtěl jsem dnes interpelovat podmínky tohoto výběrového řízení, které vláda odsouhlasila v pondělí a které podle mého vylučovaly drtivou většinu možných zájemců ze soukromého sektoru, a to požadavkem na dvojitou bezpečnostní prověrku, kdy ta prověrka ve věci důvěrné musela být doložena již předem, přestože potom bude požadována ještě prověrka ve věci tajné, ta by však byla požadována až k momentu jmenování. Nicméně dnes ve 13.31 hodin bylo na stránkách Úřadu vlády vyhlášeno výběrové řízení, kde tato podmínka již takto není. Je tam smysluplně pouze požadavek na doložení té žádosti o to tajné a získání toho pověření o prověření ve chvíli, nebo před momentem jmenování.

Takže já za tohle taky děkuji, chtěl bych snad jenom požádat, aby tato změna byla potom schválena i v rámci usnesení vlády tak, aby to bylo postaveno najisto. Nemám dalších otázek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi i za dodržení času k položení otázky v interpelaci a pan předseda vlády se chystá k odpovědi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. My jsme vyhověli vašemu volání a apelům neziskových organizací a dneska vláda to schválila. Takže proto je to na stránkách, protože ve 13 hodin zasedla vláda, kde řešila ty lékaře ze Spojených států, a na začátku vlády jsem oznámil, že jsme se domluvili, že do toho výběrového řízení bude upravena ta podmínka podle toho, jak jste to chtěli, i další organizace. Takže není s tím problém, je to schváleno, je to na webu a soutěž může proběhnout podle toho, jak jste si to přáli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan místopředseda se chystá, nebo nechystá k doplňující otázce? Není tomu tak. Můžeme tedy tuto interpelaci ukončit a budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Radka Kotena ve věci léčby covid. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi bych, zde opět s časovým odstupem, který tady je od mé poslední interpelace, se opět zeptal, jakým způsobem vláda nyní v této složité situaci bude využívat dostupná antivirotika, která jsou dostupná sice mimo naši republiku, ale zda uvažujete o dovozu těchto antivirotik. Protože podle studií, které jsou momentálně dostupné z Japonska, z Číny, z Ruské federace, kde se mimochodem už vyrábí generikum léku Avigan, což je širokopásmové antivirotikum, a zabírá u lehčích případů nebo v případě, že je člověk pozitivní, tak tu pozitivitu dokáže za tři až za čtyři dny změnit v negativní. Takže jakým způsobem vláda hodlá tady ty poznatky ze světa uplatňovat v této naší krizové situaci a zda uvažujete o dovozu takového preparátu do České republiky na zmírnění dopadů této covidové krize a zda máte nějaké poznatky například z Ruské federace, která toto antivirotikum vyváží minimálně do sedmnácti zemí světa, mimo jiné do Saúdské Arábie, dokonce i na Slovensko. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k uvedení otázky. Pan premiér se chystá na odpověď. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já samozřejmě nejsem ani lékař, ani epidemiolog, ale vy jste tu interpelaci tedy směřoval i panu ministrovi zdravotnictví, tak já předpokládám, že na to odpoví.

Samozřejmě obecně lze říci, že léčebné postupy se řídí poznatky, které k danému onemocnění máme, a jedná se tedy zejména o léčbu virového onemocnění jako takového a dále léčbu symptomatickou. A samozřejmě od začátku, a já jako laik si dovolím troufnout, že... aspoň o tom nevím, že by nějaká léčba byla skutečně garantována, že ten lék funguje. Dokonce musím říct, že jsem byl velice překvapený, když jsme zatím všichni vnímali, že Remdesivir z laboratoří Gilead v Kalifornii to řeší. Dostali jsme dávku zdarma, teď jsme dokoupili dávky přes Evropskou unii. Teď jsem šokovaně nedávno zjistil, že Světová zdravotnická organizace to zpochybňuje.

Takže jsou tam různé terapie antipyretiky, antivirotiky. A já jsem o tom i mluvil s profesorem Balíkem. Měli jsme tady Plaquenil, který chvilku byl ten pravý, potom řekli, že to není ono. Byla nějaká debata o Isoprinosinu, který ale nemá zase klinickou studii. Takže já to samozřejmě sleduji. A tenhle lék, o kterém vy mluvíte, to slyším poprvé, tak určitě samozřejmě se o to budeme zajímat. Nevím, jestli přijde pan ministr Prymula, aby vám na to odpověděl. Já ho určitě budu informovat.

Takže dá se říct, že ty nějaké konkrétní léčebné postupy v léčbě COVID-19 nejsou plně, aspoň nevím o tom, že by byly... Samozřejmě lékaři v těchto chvílích, když bojují skutečně o životy našich spoluobčanů, nemají na to úplně čas. Mluvilo se o nějakých klinických studiích u toho Isoprinosinu, tam se vlastně řeklo, že se to nevyrábí. Takže pracuje se s tím, ale já aspoň... Nevím, jestli jsem to dobře pochopil, že ten lék skutečně má nějaké supergarantované výsledky. Já jsem doposud žil v tom, že Remdesivir je ten správný. To je ten lék, který zachránil toho taxikáře, vzpomínáte si, že to byl ten první komunitní přenos, ještě v březnu, a chvála bohu nakonec ten pán přežil. Takže určitě, určitě se tomu budeme věnovat a děkuji za tu informaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Koten se hlásí k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP