(15.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Ano, pokud kritizujete Čau lidi, každý máme nějaký způsob komunikace. Já si myslím, že je důležité, že já každý týden skládám účty a říkám lidem, co jsem za celý týden udělal. Nevím, proč to kritizujete, když to je každý týden. Na rozdíl od jiných politiků to dělám už více než tři roky. A říkám lidem, co jsem udělal, říkám názory, protože oni samozřejmě v tom mediálním prostoru čtou ty různé nesmysly, jak tady před chvílí kolega pirát vystoupil s nějakým fakem.

Takže se s vámi rád setkám po skončení interpelací, zavolám panu Dzurillovi a můžeme si sednout co nejdřív, dokonce i zítra. Když máte čas zítra ve 12 hodin, rád vás na Úřadu vlády přivítám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k doplňující odpovědi a pokračujeme interpelací paní poslankyně Věry Kovářové k omezování dopravy. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, při nouzovém stavu na jaře tohoto roku jste v televizi opakovaně vyzýval objednavatele i dopravce, aby neredukovali počty spojů, aby nedocházelo ke shlukování obyvatel. V rámci pozitivní spolupráce objednavatelé dopravy, to znamená kraje a obce, vládě vyhověli a spoje plošně neškrtaly. Bylo však jasné, že dojde ke značnému úbytku cestujících, a tím pádem k radikálnímu propadu příjmů z prodeje jízdného. Ministr zdravotnictví pan Prymula nyní kritizuje, že Ministerstvo dopravy omezuje spoje v dálkové železniční dopravě, protože se cestující budou více shlukovat, což je z hlediska pandemie nebezpečné.

Vážený pane premiére, mám tři otázky.

Za prvé. Víte o tom, že ministr Havlíček i ministryně Schillerová odmítli kompenzovat krajům a obcím finanční ztráty z výpadku tržeb z jarního nouzového stavu? Takže solidarita s kraji a obcemi byla jimi de facto odmítnuta.

Za druhé. Nebylo by dobře, aby se vláda dohodla, co vlastně chce? Škrtat spoje, nebo neškrtat spoje? Nezamezit shlukování, nebo zamezit shlukování ve veřejné dopravě?

A za třetí. Pokud opravdu chcete zamezit shlukování cestujících ve veřejné dopravě, co uděláte pro to, aby kraje a obce taktéž nyní neškrtaly spoje veřejné dopravy, ale naopak dostaly kompenzaci za výpadek tržeb způsobený vyhlášením nouzového stavu, na kterou mají kraje i obce zákonný nárok, a aby nyní nemusely začít hromadně škrtat spoje kvůli nedostatku financí.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k položení otázky v interpelaci. Pan předseda vlády bude odpovídat. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych chtěl úvodem zdůraznit, že regionální a městská doprava spadá do samostatné působnosti krajů, takže kraje samy rozhodují, v jakém rozsahu bude doprava provozována a zda a případně v jaké míře bude redukována. My samozřejmě teď z epidemických důvodů potřebujeme, aby byla dodržována ta pravidla, co se týká rozestupů a dalších. Počet cestujících v uplynulém období průběžně klesal a nyní dosahuje asi 40 až 45 % počtu cestujících předcházejícího října. V některých případech je odůvodnitelné, že objednavatelé po dohodě s dopravci mírným způsobem upravují kapacitu dopravních spojů i rozsah dopravy.

Já jsem se zajímal o řešení dálkové železniční dopravy, kterou objednává Ministerstvo dopravy, a přestože v dopravních prostředcích nyní necestují žádní žáci a studenti do základních, středních i vysokých škol, musím zdůraznit, že oproti jaru letošního roku byly dosavadní redukce nastaveny mnohem mírněji a nedošlo například ke zrušení žádného z expresních segmentů. K dalším redukcím Ministerstvo dopravy prozatím nepřistupuje, a to i přesto, že návrhy dopravců na razantnější omezení dopravy se objevují. V dálkové dopravě dopravci nesou riziko spojené s tržbami, přičemž dopravci poukazují, že bez odpovídající kompenzace či podpory nelze nastavený rozsah objednávané dopravy, (je) obtížné, s péčí řádného hospodáře provozovat. Budeme pečlivě sledovat vývoj další situace a bude pro nás vždy důležité, aby mezi každými dvěma místy dálkové dopravy se cestující veřejnou dopravou dostal.

Pokud jde o případné režimy zvláštní podpory pro veřejnou dopravu, Ministerstvo dopravy deklarovalo, že připravuje kompenzační mechanismus pro dopravce v objednávce státu za období jara letošního roku. Rovněž bylo zveřejněno, že ministerstvo nepočítá s podporou pro komerční spoje jako s podporou pro regionální a městskou dopravu, kde režim navýšení kompenzací za poskytování veřejných služeb mohou řešit kraje a obce, které jsou objednateli těchto služeb ve veřejné dopravě.

Pokud jde o období podzimní krizové situace, kdy opět dochází k poklesu počtu cestujících ve veřejné dopravě, situaci průběžně sledujeme a případné možnosti podpory dopravců budou teprve posouzeny. V tuto chvíli zatím není žádný speciální program podpory pro dopravce ve veřejné dopravě nastaven a ani ho nemáme připraven.

Paní poslankyně je samozřejmě známá tím, že neustále lobbuje za navyšování peněz pro samosprávu. Já tomu rozumím. Je v tomto všude angažovaná. Já bych jenom znovu zopakoval, že kraje tento rok dostanou 260 mld. Je to navýšení o 23 mld. meziročně po zohlednění kompenzačního bonusu. Asi jste zapomněla, paní poslankyně, ale my jsme dali obcím 11,7 mld. - téměř 12 mld. - kompenzaci za to, že bylo sníženo inkaso daní. Takže všichni dostali. Máme programy, kde skutečně obce a města mají možnost získat velké peníze na různé investice, hlavně do škol a hlavně v obcích a další, takže to jsou desítky miliard. Já chápu, že pro vás je to stále málo, ale tohle nedělala nikdy žádná vláda. Nikdy. A já znovu můžu jenom zopakovat, že peníze jdou do domovů seniorů a Alzheimer Home a dalších zdravotnicích zařízení nebo pro ty záchranky a tak dále, a to jsou peníze, které jsme dali dobrovolně jako vláda. Nemluvě o ochranných zdravotnických pomůckách, které byly v rozsahu asi 3,1 mld. pro kraje. Takže já myslím, že kraje můžou být spokojené s tím, jak je vláda podporuje, i když všichni máme jasné RUD a máme jasný poměr. I to RUD za minulé vlády jsme vylepšili, i pro kraje, i pro obce. Vrátili jsme ho tam, kde to kdysi pravice vzala, když byla takzvaná krize 2009. Takže v tomhle směru já myslím, že ta čísla jsou jasná, a -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo vlády, musím vám odebrat slovo. Jistě budete moci doplnit své vystoupení, protože paní kolegyně Kovářová se chystá k doplňující otázce. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. Řekl jste, že doprava je v samostatné působnosti krajů a potažmo obcí. A já chci říci, že sedačkovné, které chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu, je pro soukromé dopravce, je to soukromý byznys, a taky jim pomáhá, takže bych očekávala, že ty výpadky, které byly za jízdné ve veřejné dopravě, a ještě budou, a obrovské, a skutečně obce a kraje se snaží spoje nerušit, nějakým způsobem kompenzovat budete. Přece jenom se jedná o veřejnou službu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP