(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dalším bodem našeho pořadu jsou

 

505.
Ústní interpelace

Máme čtvrtek odpoledne, tedy podle jednacího řádu naší Poslanecké sněmovny se jimi budeme zabývat. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše, vítám ho tady mezi námi, a na členy vlády, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji jak všechny poslance, ale i interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše dříve, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády, protože těch je velké množství.

Jako první bude interpelovat vylosovaný pan poslanec Vít Rakušan. A já ho požádám, aby přednesl svou ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše, připraví se Lukáš Černohorský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, hned na začátek bych vás chtěl požádat o jednu věc. Dnes není čas, a nikdo na to nečeká, abychom tady vedli nějaké přestřelky, nějaké PR, a já bych vás velice poprosil, abyste zcela výjimečně tentokrát jen a pouze odpovídal opravdu a věcně na dotazy, které vám položím. Já jsem sem dnes nepřišel řešit minulost ani to, jak situace vypadala v létě, byť si myslím, že vláda a vy osobně jste fatálně selhali.

První otázka, kterou mám, je: Kdy budou zveřejněna data? Já se opřu o analýzu, kterou vy jste měl na konci května k dispozici od týmu Pavla Řeháka, a ta doporučovala následující: otevřít anonymizovaná data a zpřístupnit používané modely odborné i široké veřejnosti ke konstruktivní zpětné vazbě.

Za druhé. Jak se postupuje ve zlepšování systému ochrany seniorů? Všichni jsme zaregistrovali, že právě v sociálních ústavech, v domech důchodců apod. je v současné době největší riziko výskytu epidemie. Testují se pravidelně zaměstnanci domovů důchodců? Dochází k výměně zkušeností mezi jednotlivými zařízeními? Jsou nasazeny rychlé, jednoduché antigen testy? A jsou dostupné pro zaměstnance jednotlivých sociálních ústavů?

A má třetí otázka je: Kdy budou k dispozici ony avizované epidemiologické plány, kdy budou aktuální, kdy budou funkční, kdy budou skutečně takové, aby vystihovaly realitu této epidemie a neřídily se neodkazovaly na doby dávno minulé a na problémy, které v současné době neřešíme?

Mám ještě dvacet sekund, tedy krátká rekapitulace: Kdy budou data? Jakým způsobem pracujete na zlepšené ochraně seniorů? A za třetí, kdy zveřejníte ony avizované epidemiologické plány? Děkuji vám za konkrétní odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k interpelaci panu poslanci Vítu Rakušanovi. Slova se ujme předseda vlády Andrej Babiš. A máte, pane předsedo vlády, na to pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. No, k tomu úvodu, pane kolego. Já vždycky s vámi se snažím diskutovat normálně. A vy jste říkal, že máme fungovat normálně, tak hned ve třetí větě jste řekl, jak jsme selhali. Takže to je zase vaše klasika.

K panu Řehákovi. Mluvím s ním denně. A tady vznikl nějaký dojem, že 26. května, ano, pan Řehák poslal analýzu. Ale vy jste zapomněli, že 25. května zasedla vláda, která přijala materiál Chytrá karanténa 2.0. Tak proč na to zapomínáte? Když to byl ten materiál, který ve většině, obsahoval to, co navrhoval tým pana Řeháka. Proč to pan Řehák poslal a proč jsme to řešili na vládě? Protože zkrátka koncem května jsme byli stále v procesu rozvolňování a poslední rozvolňování bylo de facto 8. 6. A my samozřejmě jsme měli tyhle materiály. A já jsem materiál, který jsem dostal od pana Řeháka, který ani neměl žádný oficiální status, dělal to dobrovolně, a já mu za to děkuji, protože je to skutečně skvělý analytik. A my dnes mluvíme denně spolu. Takže tam není žádný rozpor.

Já ten materiál, který jsem dostal 26. května, jsem rozposlal kolegům. Dostal to ministr zdravotnictví, ministr financí, ministr průmyslu, další. A měli termín do 15. 6. A všichni se k tomu vyjádřili. Takže tady není... tady se snaží někdo udělat nějakou atmosféru, že vláda byla úplně pitomá, nic nedělala a že jsme měli nějaký materiál, ale že jsme na něj nereagovali. Reagovali jsme. Reagovali jsme. A samozřejmě byla tady národní strategie testování, která byla přijata a vylepšena. Koncem července, koncem září. Takže já říkám, že my ty analýzy jsme měli.

Vy od nás chcete, abychom vám řekli dopředu, co bude. No to dneska neví nikdo na planetě. Nikdo. Nikdo ten vir nezná. A pokud teď vidím vyjádření z Izraele, kde víceméně ten tzv. lockdown zvládli, tak většina občanů si myslí, že to bude pokračovat, že ten vir tady bude dlouho. Takže my samozřejmě, jaká máme my dneska data? No, my data máme taková, že dnes, pravděpodobně, překročíme průměrnou hranici za sedm dní, průměr za sedm dní, deset tisíc. A pokud ta opatření, která jsme začali dělat od srpna, nezastaví ten nárůst, tak do tří až čtyř dní budeme mít průměr dvanáct tisíc. A průměr dvanáct tisíc, a to také samozřejmě můžeme vlastně hodnotit v nějakých intervalech, tak znamená nějaký dopad na naši lůžkovou kapacitu, protože samozřejmě všechno je to o lůžkové kapacitě. Protože ta lůžka nejsou jenom pro lidi, kteří jsou bohužel nemocni s covidem, ale pro všechny lidi.

A my proto apelujeme na to, aby vlastně naše veřejnost a všichni jsme se k tomu postavili úplně stejně, jako za první vlny, protože ta mobilita, ta data, která máme, stále nenasvědčují tomu, že by to bylo stejné jak za první vlny, a samozřejmě názor i lidí je jiný. Takže my na základě těchto dat, pokud ta křivka bude růst - a roste všude. Rakousko má dneska rekord, Slovensko údajně uvažuje o uzavření, tak se nám může stát, že 7. až 11. listopadu budeme mít naplněnou kapacitu. My jsme ještě 10. 9. měli kapacitu lůžek 4 800 celkem -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo vlády, musím vás přerušit, protože uplynulo pět minut, případně můžete využít po doplňující otázce ještě další dvě minuty. Pan kolega Rakušan se chystá k doplňující otázce. Máte minutu, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: No určitě ano, když jako vždycky, tak jako vždycky. Opět bez odpovědi!

Zopakuji svoji otázku: Zveřejníte datové modely, které máte k dispozici? (Hovoří velmi důrazně.) Ať už od týmu pana Řeháka nebo nějaké jiné? Žádná odpověď nebyla. Vaše věta o tom, že po vás chceme vědět, jak se bude chovat ten vir. Ne. My po vás chceme, jak se bude chovat vláda. Jak se bude chovat, pokud čísla budou taková, která opatření se zpřísní, která vezmete zpátky, to je ta predikce. Já opravdu, pane premiére Babiši, po vás nechci, abyste se stal epidemiologem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP