(12.10 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já se velice omlouvám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych představila naprosto jednoduchý návrh zákona, kterým se mění zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Uvedený zákon byl přijat v reakci na vyhlášení nouzového stavu na jaře letošního roku. Debatovali jsme tady o něm, všichni víme, o co jde. Podle tohoto zákona se veškeré povinnosti spojené se zákonem o elektronické evidenci tržeb odkládají do konce roku 2020.

Ode dne 5. října byl opět pro území ČR na 30 dnů vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného SARS-CoV atd. A já to ani nebudu číst, řeknu vám to svými slovy.

Stála jsem před rozhodnutími, z nichž ani jedno pro mě není dobré, to říkám otevřeně, ale nějaké jsem učinit musela. Svolala jsem k jednacímu stolu všechny zástupce svazů a komor, a to jak podporovatele, naprosto poctivě, tak odpůrce. To znamená, všichni, kteří kdy se vyjadřovali, zastupují někoho, tak byli na videokonferenčním rozhovoru. Všechny jsem vyslechla, každého jednoho jsem požádala o stanovisko... A nebudu se za nikoho schovávat. Bylo to nakonec moje rozhodnutí a můj návrh, který jsem předložila vládě minulý pátek, a všichni se shodli na tom, že je potřeba EET odložit. Už se neshodli na termínu. Ty termíny se různily.

Proč jsem se rozhodla do konce roku 2022? Já si pořád stojím za projektem EET. Na tom se nic z mé strany nezměnilo. Změnilo se pouze to, že v tuto chvíli zachraňujeme mj. podnikání v této zemi, zachraňujeme podnikatele, a když vám teče do střechy, tak se nestaráte o anglický trávník, čímž chci říct, že jestliže valná většina jich bude ve ztrátě, bude mít problémy a bude bojovat o holou existenci, tak představa, že musí plnit některé další povinnosti, ale hlavně nebude co narovnávat, jaké podnikatelské prostředí, když prostě tady se bojuje o holé přežití.

Mohla jsem navrhnout 1. leden 2022, ale to mi nepřišlo fér s ohledem na to, že příští rok nás čekají parlamentní volby v říjnu 2021, a než by se ustavila nová Sněmovna, než by vznikla nová vláda, to nějaký určitě měsíc vezme, tak by už nebylo možné s tímto termínem jakýmkoliv způsobem hnout. A my nevíme, co se bude dít, jak se bude vyvíjet ekonomika. Jsme teď ve druhé vlně. Já věřím, že to zvládneme, překonáme společně, když potáhneme za jeden provaz, ale musím počítat i s krizovými scénáři. Proto jsem navrhla nakonec konec roku 2022. Otevřeně říkám, bylo to těžké rozhodnutí, stojím si za tímto projektem, ale nacházíme se ve velmi těžké situaci a toto mi připadlo nejférovější. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Rozpočtový výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení. Máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1056/1 a už je připravena předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá a bude nás informovat o projednání tohoto návrhu. Prosím, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z jeho 46. schůze k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o sněmovní tisk 1056.

Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 24.00 hodin dne 21. října 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1056) vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou.

Tolik návrh usnesení rozpočtového výboru. A vážený pane místopředsedo, když dovolíte, já se tímto hlásím i do rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. A než rozpravu otevřeme, tak nejprve musíme hlasováním odsouhlasit, zda obecnou rozpravu vůbec povedeme. Opět jsem přivolal ty, kteří nejsou v sále, aby se dostavili na hlasování. Malou chvíli počkáme...

 

Nyní hlasováním rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 63 přihlášeno 91 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Obecnou rozpravu povedeme. Já ji otevírám a jako první je do rozpravy přihlášena paní zpravodajka paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vás dlouho nezdržím. Jenom bych tady chtěla říct za klub KSČM, že pro naši politickou stranu je pořád evidence tržeb jedním z nástrojů boje proti možným únikům. Ale na druhou stranu samozřejmě nežijeme ve vzduchoprázdnu a uvědomujeme si těžkou situaci, kterou mají naše OSVČ, naši podnikatelé, takže tento návrh zákona tak, jak ho vláda předložila, podpoříme bez nějakých výhrad a bez pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř, který je jako jediný vlastně přihlášen. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem velmi rád, že vláda ústy paní ministryně poctivě přiznává, že EET zatěžuje podnikatele a živnostníky. To jsme říkali celou dobu. Já jsem rád, že to konečně zaznělo a že v těžkých časech sáhli k tomuto opatření už vlastně v letošním roce podruhé, kdy odložili jednak povinnost k registraci pro řemeslné živnosti tam, kde to skutečně smysl nedává absolutně žádný, a vlastně už prodloužili tu možnost výjimky neevidovat tržby do konce letošního roku. Já jsem za to velmi rád, protože je to skutečná zátěž, která živnostníkům a podnikatelům zvyšuje náklady nejen na techniku, ale i administrativní a další věci.

Nicméně covid mimo jiné změnil i charakter ekonomiky a myslím si, že ten charakter ekonomiky se nezměnil jenom dočasně, ne do chvíle, kdy odezní a všechno se vrátí úplně, tak jak to bylo předtím. Myslím si, že určité změny, a tím myslím především jakési nákupní návyky u značné části obyvatelstva, to znamená posílení e-shopů, posílení elektronických platebních prostředků, to znamená, hotovostní platby nepochybně budou zastoupeny v menší míře, než tomu bylo před koronakrizí. To znamená, ta elektronická evidence tržeb postrádá ještě více ten smysl.

Proto jsem reagoval pozměňovacím návrhem, který vlastně ke konci letošního roku elektronickou evidenci jako povinnost definitivně ruší. Já prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP