(17.30 hodin)

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Já bych chtěl požádat o samostatné nebo oddělené hlasování u návrhu číslo 11 Za zásluhy, to je už tady zmiňovaný Michal Sadílek. Jenom ten důvod. Dvacetiletý fotbalista, který dal půl milionu Uherskému Hradišti, je sice bohulibá činnost, já to uznávám, dobrý, ale nevím, jestli je to úplně na státní vyznamenání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Pavel Růžička.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych jenom upřesnil u medaile Za hrdinství bod číslo 8, pan Vladimír Šupa, v mém návrhu mi vypadla hodnost, takže bych poprosil doplnit hodnost - praporčík Vladimír Šupa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já nevidím nikoho dalšího. Ano, tady pan poslanec Černohorský, vy se mi vždycky hlásíte na poslední chvíli, všichni. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se nehlásil na poslední chvíli. Já jsem byl původně za panem poslancem Kalouskem, akorát pak mě začaly předbíhat faktické poznámky a pak jsem se ztratil.

Tak děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom prostřednictvím vaším odpověď paní kolegyni Ožanové. Nejde jenom o to, že pan Maděra posílá 106, on totiž většinu věcí řeší principiálně. To znamená, velmi často to dostane až třeba k Ústavnímu soudu, tak aby došlo k precizaci zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy může klidně i ten úřad se na to do budoucna kdykoliv odvolávat a jakkoliv fungovat.

Jde totiž o to, že on dělá to, co jsme my doteď neudělali. Protože třeba zákon 106 nám tady leží už notnou dobu, vůbec jsme se k němu nedostali. A má to na jednu stranu bránit ty úřady před tou šikanou tím, že by někdo posílal cíleně stošestky, a mezi tím, aby byl občan bráněn tím, že ty informace získá. On se tomu věnuje už dlouhodobě, déle, než já mám aktivní politický život, a dokonce i volební právo. A všechno to řeší na své vlastní náklady. Takže říkám, on dělá tu práci, kterou my jsme doteď za tu dobu nezvládli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného v obecné rozpravě. Máme tady poslance Gazdíka. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení kolegové. Já se omlouvám, ale k panu poslanci Ferancovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pan fotbalista Sadílek není navržen proto, že dal půl milionu nějaké nemocnici, ale právě proto, že se zajímal o situaci svých spoluobčanů v čase koronaviru a že byl dobrým příkladem pro ty ostatní. To není o penězích. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Opravdu v tuto chvíli nevidím nikoho dalšího přihlášeného. Vidím tady paní poslankyni Němcovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se chci ujasnit tady od pana místopředsedy Pikala, který přednášel návrh na ocenění, a vypadlo to mi to jméno, za což se omlouvám, na Řád Tomáše Garrigua Masaryka pro dokumentaristku, filmařku atd. Asi víte teď, o kom mluvím. Ale mně tam na tom nesedí moc to vyznamenání tímto vysokým řádem. Vždycky když se projednávaly ty návrhy na podvýboru pro udělení státních vyznamenání, tak se zvažovalo - to není neúcta k tomu člověku nebo nedostatečné ocenění jeho práce, ale aby se udržovala i ve vztahu k minulosti, k těm, kterým byl tento řád propůjčen, nějaká rovnováha. A tohle se mi zdá přece jenom, pokud by tam byl návrh na ocenění Za zásluhy některé z těch kategorií, tak myslím, že by to bylo odpovídající adekvátně. Ale tohle je opravdu zcela mimořádné vyznamenání. Dělí se do tří skupin. První z nich náleží pouze prezidentovi republiky. Zvažte prosím, zda nebo jestli by to bylo modifikováno, nevím, ale zda je tohleto adekvátní.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Do obecné rozpravy, pane zpravodaji, ještě?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem ten návrh přednesl, tak já se k tomu musím vyjádřit, co tady zaznělo. Já to tedy upravím na medaili Za zásluhy v oblasti kultury a bezpečnosti občanů, takhle z fleku, jestli můžu. A takto to tedy navrhuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. V tuto chvíli nevidím, rozhlížím se vlevo, vpravo, nevidím nikoho. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pokud tomu tak není, tak otevírám podrobnou rozpravu. (Zpravodaj měl zájem. Smích a pobavení v sále.) On kývl rukou, že ne, takže já jsem to bral, že ne.

Otevírám podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s jednotlivými návrhy.

Já přečtu omluvy. Pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá dnes od 17.15 z pracovních důvodů a pan poslanec Ondřej Profant od 17.30 do 18.15 z pracovních důvodů.

Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji za slovo. Já se pokusím nějak shrnout tu diskuzi, která tady proběhla, do svého návrhu procedury, tak abychom všichni byli na jednom místě. Takže nejdříve vás seznámím s procedurou, o které pak budeme hlasovat. Pak bych navrhl, že bychom jedním hlasováním hlasovali o návrzích na stažení a technických změnách, které jsem tady načetl já nebo které zmínil pan poslanec Růžička. Pak tady máme ten návrh na vyznamenání skupiny Tří králů, tak to bych vzal jedním vyznamenáním, že tedy buď všechny, nebo nikoho.

Pak ten blok nesporných návrhů. (Z lavic se ozývají hlasy: Po jménech.) Po jménech. Tak to se o té proceduře ještě pobavíme, jestli na tomto bude spor. (Dohady z lavic.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: On ten spor tady je, takže to musíme vyřešit hned.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já navrhuji Tři krále předem společně. A pokud bude protinávrh, tak asi zazní a budeme hlasovat o tom protinávrhu potom procedury první. Tak to bych se vyrovnal s tímto. Pak tedy ten blok nesporných návrhů. Pak ty sporné návrhy, které byly vyjmuty z toho původního bloku. Já je teď přečtu postupně.

Jedná se o návrh na Luďka Maděru, Václava Smila, paní Nejedlovou, pana Tichomira Mirkoviče, na pana Jaroslava Ulricha a na pana Michala Sadílka. Tady si musím opravit číslo, pardon. A poté ty dodatečné návrhy, které bych vzal tedy v tom pořadí, jak jsem si je zapsal. Takže pan Trinh, pan Miroslav Vacek, pan Miloslav Peroutka, pan Jožka Černý a paní Sylvie Dymáková. Tak všechno? Nezapomněl jsem na nikoho? Doufám?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže toto je návrh procedury. A je tady protinávrh k proceduře. Prosím pana poslance Radima Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, já bych měl protinávrh u těch Tří králů. Dávám protinávrh, aby se hlasovalo po jménech.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Budeme hlasovat o tomto protinávrhu. To znamená, že ten návrh, jak předložil pan zpravodaj, s tím, že hlasování po jménech u těch Tří králů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já je tady doplním, že to budeme hlasovat, tato tři jména hned potom bloku nesporném. A tam potom budeme hlasovat tahle tři jednotlivá jména.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pokud projde tento protinávrh.

 

Já jsem zahájil hlasování k proceduře. Ptám se, kdo je pro. (Dotazy z pléna.) O protinávrhu. O protinávrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno je 145 poslanců, pro 70, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže teď původní proceduru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Budeme hlasovat o původním návrhu na proceduru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové 15, přihlášeno je 145 poslanců, pro 101, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže jako první je to... společně jsem navrhoval návrhy na stažení a ty technické změny, jak jsem je načetl a jak je načetl pan poslanec Růžička.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 145 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já vás odhlásím na návrh. Přihlaste se prosím. A další návrh, pane zpravodaji. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jak jsem navrhoval v té původní proceduře, tak teď to budou ta tři jména, to znamená Václav Morávek, genmjr. Josef Balabán a genmjr. Josef Vladimír Mašín st. Je to všechno návrh na udělení Řádu bílého lva v I. třídě In memoriam. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP