Pořad 56. schůze

56. schůze (9., 10. července 2020)

Zahájení schůze

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví způsob projednávání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů v Poslanecké sněmovně /sněmovní dokument 5222/

Projednávání (9. července 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji

Projednávání (9. července 2020)

3. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 5299/

Projednávání (9. července 2020)

4. Informace premiéra o pozici vlády k Plánu na podporu oživení Evropy

Projednávání, část č. 1 (9. července 2020)
Projednávání, část č. 2 (10. července 2020)Přihlásit/registrovat se do ISP