(9.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Současný systém stanovení daně paušální částkou není příliš využívaný, bude nahrazen novým koncepčním režimem, který bude k poplatníkům vstřícnější.

Návrh směřuje na vybranou skupinu poplatníků daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti, u nichž je odůvodnitelné významné snížení administrativní náročnosti, to znamená, do paušálního režimu mohou vstoupit pouze poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšujícími 800 tis. korun, kteří nejsou tedy plátci daně z přidané hodnoty. Chtěla bych zdůraznit, že toto není původní návrh z dílny Ministerstva financí. Ministerstvo financí navrhovalo s příjmy do 1 mil. korun, to mi dávalo smysl, protože 1 mil. korun je hranice, kdy už vzniká povinné plátcovství DPH, nicméně byli jsme nuceni ustoupit v rámci koaliční dohody našemu koaličnímu partnerovi sociální demokracii, která chtěla snížení částky, takže 800 tis. korun byl nakonec tento kompromis.

Paušalizovaná bude nejenom daň z příjmů fyzických osob, ale také veřejná pojistná, a to v jedné měsíční platbě zasílané správci daně. Odpadne tedy povinnost. Takže jedním odvodem pošle živnostník, osoba samostatně výdělečně činná, pro rok 2021 platbu 5 740 korun a v této platbě bude mít platbu 100 korun daň z příjmů, což tvoří 1,7 % toho odvodu, pak tam bude částka 2 514 korun, což je minimální zdravotní pojistné, což je 43,8 % toho odvodu, a nakonec minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, protože většina z nich platí minimální sociální pojistné, což tvoří 54,5 % toho odvodu, takže budou mít lepší důchod, kdybych to řekla jednoduše.

Výhodou tohoto paušálního odvodu je skutečnost, že pokud je dobrovolnost - osoba samostatně výdělečně činná splňující tyto podmínky, pokud se rozhodne, tak dobrovolně vstoupí do paušálního odvodu, není to žádná povinnost, v takovém případě platí už měsíčně jenom tento odvod, nepodává žádné daňové přiznání, neplatí žádnou účetní, která zpracovává daňovou evidenci, nehrozí jí v budoucnosti žádná daňová kontrola. Myslím si, co je jednoduššího než paušální odvod.

Pomozte prosím prosadit a nechat projít tento návrh prvním čtením, ať skutečně dosáhneme toho, že účinnost této významné administrativní změny bude již od 1. ledna 2021. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A teď by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým byl určen pan poslanec Petr Venhoda, ale já jsem četl jeho omluvu z rodinných důvodů na dnešní jednání. Takže do pléna vyzývám některého jiného člena rozpočtového výboru. Tak paní předsedkyně, ale o změně zpravodaje pro první čtení budeme muset hlasovat. Takže já jsem zavolal kolegy z předsálí a myslím si, že jsme způsobilí k tomu, abychom změnu zpravodaje odhlasovali.

 

Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje, aby se zpravodajem pro prvé čtení stala paní poslankyně Vostrá. Je někdo proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 153, pro 127, proti nikdo. Byla jste ústavní většinou schválena, paní zpravodajko. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych se v zastoupení vyjádřila v krátké zpravodajské zprávě. Nebudu to tady natahovat, protože vše podstatné už řekla paní ministryně. Jenom myslím, to, co bude nutné projednat a co si určitě projednáme na rozpočtovém výboru, a předpokládám, že i vy si necháte projít hlavou, to je ta výše, která vyšla z vlády, tzn. těch 800 tisíc, protože po pravdě řečeno, pokud tady všichni chceme zjednodušovat daňový systém, tak tato částka nemá vazbu v podstatě na nic. Logiku by měl buď ten milion, což je vazba na DPH, anebo 600 tis., což je vazba na elektronické EET, ale zavádíme 800 tis., které se neváže k ničemu. Ale to si myslím, že je spíše na odbornou debatu a na to si to probrat v klidu na odborném výboru.

Takže já jako zpravodajka doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení a přikázat jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom přečtu jednu dodatečnou omluvu. Omlouvá se pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes do 11 hodin z pracovních důvodů.

Já otevírám obecnou rozpravu a mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. Jako první se hlásil pan místopředseda Okamura, poté pan předseda Kalousek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, máme před sebou návrh zákona na zavedení paušální daně pro malé živnostníky, tedy to, po čem volám a přemlouvám vlády již celých sedm let, co jsem v politice. Cílem je zjednodušení podnikání živnostníků.

Na úvod k tomuto tématu mi dovolte odcitovat kousek ankety v médiích z 8. října 2013, tedy před sedmi lety, v níž jsem odpovídal já a zástupce hnutí ANO. Na dotaz novináře "měly by být zavedeny tzv. registrační pokladny?" odpověděl mluvčí ANO - cituji: Ne, nechceme zatěžovat živnostníky a drobné podnikatele. - Jak víme, praxe byla úplně jiná a hnutí ANO tento slib flagrantně porušilo. Moje odpověď byla úplně jiná. Řekl jsem - cituji: Jsme pro jiné, revolučnější řešení, vybrané živnosti a řemesla by měly mít možnost zaplatit nějaký paušál a pak podnikat bez další byrokracie, odvodů, bez účetnictví. Musíme motivovat občany, aby se sebezaměstnali, což je důležitá metoda v boji s nezaměstnaností. - Konec mého sedm let starého citátu

Uběhlo tedy sedm let. Navzdory slibům nezvyšovat daně, nezatěžovat živnostníky, nezavádět registrační pokladny se změnily sliby hnutí ANO v pravý opak. Z mé myšlenky zavést plošně paušální daň pro drobné živnostníky se ale časem stalo téma přijatelné pro stále více partají a máme tady nakonec po mé několikaleté snaze vládní návrh. Jsem rád, že ministryně financí Alena Schillerová konečně změnila názor, jelikož ještě letos na jaře tento můj návrh na zavedení paušální daně odmítala. Dnes tedy paušální daň pro malé živnostníky snad až na ČSSD neodmítá téměř nikdo. A i ta sociální demokracie neříká úplné ne, ale jen hledá důvody, jak realizaci zákona zablokovat prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, které údajně nezvládne implementaci zákona do svých systémů. Smutné je, že jakkoli jde o výmluvu, protože sociální demokraté, tedy ČSSD, nemiluje živnostníky, tak současně mají zřejmě i pravdu, jelikož neschopnost Ministerstva práce a sociálních věcí vedeného právě ČSSD je příslovečná a jejich informační systém sice pohlcuje stamiliony korun na nejrůznější inovace, ale je stále prakticky nefunkční.

Zákon o paušální dani má platit od 1. ledna 2021. To by byla skutečně skvělá revoluce, revoluce antibyrokratická, a my bychom to považovali za velký úspěch SPD, protože je celkem jedno, zda program SPD prosadíme my sami, nebo ve spolupráci s vládou. Vzhledem k nevoli sociální demokracie ovšem doufejme, že obstrukce realizaci v praxi neznemožní. Navrhovaná podoba zákona je samozřejmě kompromis, jelikož, jak už řekla i paní ministryně financí, ČSSD bojovala o co nejnižší počet živnostníků, kterých by se paušál týkal, ČSSD tedy to chtěla co největšímu množství živnostníků znemožnit, aby měli méně byrokracie, aby mohli lépe podnikat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP