(9.30 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Ono totiž zrušení odpočtu úroku z hypoték je zrušení jediné podpory vlastnického bydlení, pořízení vlastnického bydlení, kterou střední třída má, protože většina lidí si pořizuje nemovitost právě na hypotéku. Výměna jednorázové daňové zátěže za rozloženou v čase může být pro ně sice o něco lepší, protože nemusí mít jednorázově naspořená ta 4 %, ale nemusí to být vždy výhodnější. A to i když započítám diskontování té částky z důvodu inflace v budoucích letech.

Jednoznačnou nevýhodu budou mít kupující novostaveb, protože již dnes se daň z nabytí nemovitosti na novostavby nevztahuje, ale odpočty z úroků si dnes lidé uplatnit mohou. V době nedostatečné nabídky je to zhoršení daňových podmínek pro pořizování nových nemovitostí. Jednoznačně pak pozitivní, a to už tady bylo také několikrát řečeno, je to pro ty, kteří si mohou dovolit financovat nákup bez hypotéky.

A mě velmi mrzí argumenty paní ministryně, které tady v prvním a druhém čtení několikrát zopakovala, a to ty, že ti, co platí hypotéku, mají neoprávněnou výhodu proti těm, kteří financují nákup nemovitostí přímo. Paní ministryně, běžte to o té výjimce říci ven lidem, střední třídě, která při dnešních cenách nemovitostí nemá jinou šanci, než pořídit si vlastní bydlení na hypotéku, že mají výhodu proti těm, kteří mají na to koupit si byt bez hypotéky. Běžte jim říci, že chcete zrušit jedinou podporu na pořízení bydlení, kterou střední třída od státu má. Té střední třídě, která pracuje, platí daně a na jejíchž bedrech leží placení za rozhodování této vlády, různých dotací, a na jejíž bedra chcete navalit obří dluhy, kdy dnes odpoledne budeme schvalovat obří deficitní rozpočet, který nemá v historii České republiky obdoby.

To není podpora bank, jak tady řekl pan poslanec Bláha vaším prostřednictvím, to je podpora střední třídy a podpora lidí. Proto my jsme přišli s několika pozměňovacími návrhy. V jednom se ztotožňujeme s názorem - a podpoříme návrh pana kolegy Votavy - na zachování odpočtu z hypoték. A přišli jsme i s dalšími pozměňovacími návrhy, které například zachovávají odpočty hypoték a snižují celkovou roční částku na možnost odpočtu těch úroků. Případně jsme přišli s návrhem na prolongaci toho přechodného období.

To nebylo, paní ministryně, naše přání, to byla nabídnutá ruka a snaha, paní ministryně, o nějaký kompromis. Bohužel se ukázalo, že máte nulovou ochotu naslouchat našim argumentům a jednat o nějakém kompromisu. To, že tady máte v současném složení Sněmovny většinu hlasů, neznamená, že máte vždy pravdu. A mě mrzí, že jste nenaslouchala názorům našim a našich kolegů z opozičních stran bez ohledu na politický klub a ke všem pozměňovacím návrhům jste dala na rozpočtovém výboru negativní stanovisko. A jak jsem řekl, to, že má někdo větší sílu hlasů v této komoře, neznamená automaticky, že má pravdu. Proto i my podpoříme nejenom návrhy z opozice, ale podpoříme, jak jsem řekl, návrh pana kolegy Votavy na zachování odpočtu hypoték, ač tento návrh jde od vládního poslance, protože nám jde skutečně o věcnou stránku věci, ne o to, kdo má tady jakou většinu.

A já bych chtěl požádat i ostatní vládní poslance, aby se skutečně zamysleli nad důležitostí vlastnického bydlení. Stejně tak, abyste se zamysleli nad tím, že cenu bytů určuje zejména jejich nedostatečná nabídka, která se nijak dramaticky stávajícími programy vlády nezvýšila. Nepomohl tomu program Výstavba z Ministerstva pro místní rozvoj, nepomohly tomu už velmi málo využívané půjčky pro mladé, což byl velký tahoun této vlády, a nepadl na úrodnou půdu.

Co by ovšem pomohlo rozvoji nabídky bydlení, ale i celé ekonomice, je například snížení DPH na výstavbu bytů. Také jsme vám to nabídli, paní ministryně, jako návrh, buď snížit DPH na všechny byty, nebo alespoň sociální byty, nebo alespoň dočasné snížení DPH, aby se pomohlo ekonomice. Protože platí, a mnohé ekonomické analýzy to potvrzují, že jeden milion korun investovaný ve stavebnictví přináší tři miliony korun do celé ekonomiky. A jenom pro srovnání, my máme na sociální byty, na malé byty, výši DPH 15 %, v Polsku 8 %, ve Francii 5,5 %, v Maďarsku 5 %.

A rozhodně ke zvýšení nabídky bytů nepřispěje ani prodloužení daňového testu z pěti na deset let, které v tomto návrhu navrhujete, paní ministryně. Ač tvrdíte, a opakovaně jste to tady říkala, že to povede k větší dostupnosti bytů, tak opak je pravdou. To, co jste tady říkala, a to, co máte napsáno v důvodové zprávě, a to, co říkali vaši kolegové na rozpočtovém výboru, to je ekonomicky absurdní zdůvodnění, protože je naprosto nepravdivé. Protože - už jste někdy viděli, že se zajistí dostatek nějakého statku, nějakého výrobku v ekonomice tím, že se více zdaní? No to je přece ekonomicky absurdní tvrzení.

Navíc, když se podíváte do reality nemovitostního trhu, tak ti, co dnes rychle točí nemovitosti, na které jste směřovala svoji argumentaci, tak to činí dnes už do pěti let a už dnes si do ceny nemovitostí započítávají daň z příjmů. Ti, kteří se tím zabývají dlouhodobě, a jsou to třeba silní investoři, tak ti si jenom započítávají prodloužení daňového testu do svého portfolia a nijak to nabídku bytů neovlivní. Dopadne to zase jenom na střední třídu, na ty, kteří třeba koupili v době, kdy se dařilo, jeden byt například pro své potomky a dostali se do nějakých ekonomických problémů z důvodu ekonomické krize nebo nějakých osobních problémů a budou nuceni tento byt prodat. Tak na ty tento návrh prodloužení daňového testu dopadne.

Proto bych vás chtěl všechny, dámy a pánové, požádat, jestli nám jde skutečně o podporu vlastnického bydlení pro střední třídu, abyste zvážili podporu jak mých pozměňovacích návrhů, tak pozměňovacích návrhů mých kolegů, které mají jeden jediný společný cíl - zvýšit dostupnost vlastnického bydlení pro střední třídu. To je opravdu cíl, o který by nám mělo jít všem. Samozřejmě podpoříme zrušení té daně z nabytí nemovitosti. Je to návrh, který jsme tady opakovali již několikrát.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku, pan poslanec Dolínek. Než přijde, přečtu dodatečné omluvy. Omlouvá se z pracovních důvodů od 9.00 do 9.45 hodin paní poslankyně Jana Levová, omlouvá se paní ministryně Marie Benešová dnes z pracovních důvodů a omluvil se od 9.00 do 9.15 hodin pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní vicepremiérko, vážené kolegyně, kolegové, ono by jedno oko nezůstalo suché po vystoupení pana kolegy Munzara. Ale on tady až mockrát zopakoval jednu větu - je to bydlení pro střední třídu. Ale my přece neděláme zákony pro střední třídu. My máme dělat zákony pro všechny občany této republiky. Je to ODS, která zničila v Praze, a nejenom v Praze, trh s byty, nájemními byty. Je to ta ODS, která zamezila mobilitě práce a která zamezila tomu, aby tady mohlo fungovat to, co funguje ve všech zemích, které vy zmiňujete.

Všechna města, která jste, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, zmínil, mají větší bytový fond než Praha. Po vašem vystoupení, kdy jste měli své primátory a kdy jste rozkulačili bytové fondy. To je přesně ten rozdíl, který musíme vnímat, a proto říkám já - podporuji to, aby byla zrušena tato animozita, kterou máme. To jsme zajedno. Ale nepodporuji to, abyste tady dneska horoval pro to, že střední třída má mít nějaké nároky na něco zvlášť.

Myslím si, že kolega Votava to pojmenoval dobře ve svém pozměňovacím návrhu, kdy říká - pojďme dělat zákony pro všechny, ale nechme prosím střední třídu, ať si to vyřeší sama, a ne tak, jak vy tady navrhujete jako alibistický zákon pro ně a pouze pro ně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP