(14.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Já v tuto chvíli asi nemám, co bych dodala. Já prostě podpořím těch 30 milionů, protože si říkám, je to otázka jakési koaliční dohody. Já ji musím respektovat, ale jenom jsem chtěla, aby tady zaznělo, že smysl mi to po debatě s experty prostě nedává a že by dávalo smysl, abychom to neomezovali. Ani mi nedává smysl, aby to tam bylo dočasně. Já mám nastudovaný benchmark zemí nejenom Evropské unie, ale všech zemí světa, které toto mají. Mám tu tabulku tady. A liší se to, jsou země, které to mají dočasně, jsou země, které to mají na rok, které to mají zastropované, nezastropované a tak dále. Liší se to, ale prostě nechme to tam už vestavěné. Nechme to tam vestavěné jako antikrizové opatření. Nechme to prostě tam.

Pane předsedo Stanjuro, já nepodpořím ani váš návrh na ty odpisy, ale ne proto, že bych s tím nesouhlasila. Já ho nepodpořím proto, že dnes, možná teď, možná dopoledne, možná za hodinu můj náměstek pro daně a cla rozesílá svazům a komorám návrh, který připraví Ministerstvo financí. Není to opravdu o tom, že je opoziční, tak ho nepodpořím. Je to o tom, že musí být technicky perfektně napsaný a vydiskutovaný. Takže my napíšeme návrh, a souhlasím s tím, že musíme zvednout těch 40 tisíc, my napíšeme návrh, který dáme do daňového balíčku roku 2021. Pokud se na něm domluvíme v rámci koalice, navrhne ho Ministerstvo financí, že skutečně to podnikatelé potřebují, tady tyto odpisy, my jsme na tom pracovali, my to vydiskutujeme se svazy a komorami.

Řádný daňový balíček 2021 je teď na Legislativní radě vlády, takže se to stíhá, navíc se to nastaví tak, že by to mohlo být uplatnitelné už za tento rok. Je to správný krok, my ho máme napsaný technicky perfektně, což je samozřejmě rozdíl, když to píše expertní tým kolegů z Ministerstva financí. Souhlasím s tím, ale upozorňuji - zase tam bude nějaký dopad na veřejné rozpočty. Neumíme napsat žádnou daňovou změnu, která by neměla dopad na veřejné rozpočty. A proto my říkáme, jinak to nejde, a hledáme cestu, jsme vázáni usnesením Poslanecké sněmovny, do 16. června 2020 máme předložit dotační programy. Pracujeme na tom.

Takže to jsem jenom k tomu chtěla říct a to už je asi všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Ptám se, jestli paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou, s přednostním právem se do ní hlásí pan kolega Bartošek. Připraví se Martin Kupka... Pardon, v tom případě Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní ministryně, ve své závěrečné řeči jste zmínila prakticky všechny návrhy, které zde padly, ale tak jako šikovně obloukem jste se vyhnula tomu, aby se narovnaly veřejné rozpočty směrem k obcím a krajům, k té kompenzaci, to znamená, okomentovala jste všechno, ale neřekla jste, jak se stavíte k tomuto návrhu. A to by mě zajímalo, protože to je naprosto klíčové.

Jak jsem pochopil, tak vy připravujete další návrh, která sáhne do veřejných rozpočtů. A já se nemůžu zbavit dojmu, že jste se prostě rozhodli ty obce a kraje vyhladovět, sebrat jim svobodu, a pak je ovládat formou dotací, které jsou nenárokové, a určovat si podmínky, kde, komu, jak. Prostě k tomu to směřuje. Každý zásah vlády sahá obcím a krajům do rozpočtů a bere jim peníze.

Takže já od vás očekávám, že k pozměňovacímu návrhu, který je zde v systému pod čísle 5381 a řeší v podstatě příspěvek obcím a krajům jako příspěvek, který je nárokový a bez podmínek pro obce, na občana vyplatit 1 000 korun, dále v případě hlavního města Prahy to činí 2 100 korun, v případě Plzně, Ostravy a Brna to činí 1 500 korun, dále do krajských rozpočtů za každého obyvatele kraje krajským rozpočtům vyplatit 400 korun.

Dále se chci přiznat ke dvěma pozměňovacím návrhům, a to je 5433 a 5432, což řeší on zmiňovaný loss carryback, přičemž v jednom případě je to tak, že tento nástroj plně vyjímáme z tohoto zákona, a v druhém případě dáváme limit na 8 milionů, respektive ve dvou letech na 16 milionů.

A k té vaší závěrečné řeči, no samozřejmě že cituji ekonomy, ale já taky cituji třeba Národní rozpočtovou radu, což jsou odborné orgány, které dávají doporučení a na něž vy nedbáte. Ano, já je cituji, já je ctím, a je zcela pochopitelné - a já rozumím tomu, že komory a svazy souhlasí s tímto názorem, protože přes to dostanou peníze. Já rozumím oběma.

Znovu říkám, že očekávám, že před hlasováním mi dáte odpověď na to, zda podporujete to, aby se narovnaly rozpočty obcí a krajů, protože máte v současné době nástroj, který vyhovuje technicky řešení tak, aby nebyl v rozporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní kolega Stanjura, poté se připraví kolega Martin Kupka. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se formálně hlásím ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které mají v systému čísla 5436, 5437, 5438 a 5439.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Martin Kupka. Připraví se pan kolega Ferjenčík.

 

Poslanec Martin Kupka: Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 5430. Popsal jsem jej v obecné rozpravě, týká se jednorázové podpory samosprávných územních celků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní Mikuláš Ferjenčík, připraví se Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím k návrhu 5441, 5442 a dále k návrhu 5458. To jsou ty moje návrhy na 30 milionů limit, dále časové omezení na trvání opatření dva roky a doprovodné usnesení k dohodářům a k OSVČ se souběhem.

A ještě si dovolím se přihlásit k pozměňovacímu návrhu 5434 kolegy Volného, Onderky a Vostré, který je obsahově totožný s mým návrhem, který jsem předložil na rozpočtový výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní kolega Jan Hrnčíř. Připraví se poslanec Blaha. Kolega Hrnčíř? (Nezaznamenal své vyvolání.) Už jsem vás chtěl poslat na konec přihlášených. Tak, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Je tady nadměrný hluk, tady se pořád někdo baví. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, ten první pod číslem 5356, to je návrh, který osvobozuje stravovací služby od DPH, a to dočasně do konce letošního roku. Druhý pozměňovací návrh pod číslem 5407 je limit na daňovou ztrátu, kde jsme navrhli 25 milionů korun. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní poslanec Blaha, připraví se poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Já se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem podal pod čísly 5444 a 5445.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní poslanec Václav Votava, připraví se Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych se chtěl formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5410. Týká se snížení sazby DPH z 15 % na 10 u některých vyjmenovaných základních potravin - zdůrazňuji vyjmenovaných. V seznamu jsou podle kódů celního sazebníku. Takže jestliže paní ministryně říká, že v tom bude chaos, tak si myslím, že v tom chaos nebude, určitě ne takový, jako je chaos s pivem - nepivem, do džbánu anebo na stojáka, protože to by pak musela říci, že i ty kódy celního sazebníku jsou nepřesné, nemají vůbec smysl a vytvářejí chaos.

Jenom vzpomenu, že Česká republika má 10% sníženou sazbu pouze na točené pivo, což je paradox, na chléb je to třeba 15 %, i když se říká, že pivo je tekutý chléb. S tím souhlasím, ale myslím si, že je třeba pomoci nejvíce ohroženým skupinám, jako seniorům, nízkopříjmovým rodinám, tak, aby ceny minimálně základních potravin nerostly. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP