(13.20 hodin)
(pokračuje Votava)

O tom, že je to směřováno víceméně pro velké firmy, nemůže být určitě debata. To je naprosto zřejmé, protože malé firmy nevytvářejí tak velké zisky, pohybují se většinou tak akorát na hraně ziskovosti, takže to je opravdu víceméně pro velké firmy. Myslím si také, že by se to mělo časově omezit, že by to mělo platit opravdu jenom u působení problémů s pandemií. To je to, co se tedy týká zpětného uplatnění daňové ztráty.

Já bych chtěl ale ve zbytku času, který mám, obrátit pozornost na pozměňovací návrh, který jsem podával už na rozpočtovém výboru a podávám ho znovu, je tedy v systému pod číslem 5410 a týká se přeřazení některých základních potravin z patnáctiprocentní sazby DPH do desetiprocentní sazby. Je třeba říci, že v rámci vyhlášeného nouzového stavu byla realizována řada omezujících opatření, která měla přímo nebo nepřímo, a stále ještě má, dopad na ekonomiku, a tyto negativní dopady dopadají nejenom na podnikatelský sektor, ale samozřejmě také do spotřeby obyvatelstva. Inflace se v současné době pohybuje přes 3 %, máme jednu z nejvyšších inflací v celé Evropské unii. Pro zmírnění dopadů se tedy navrhuje, abychom přeřadili základní potraviny do té druhé snížené desetiprocentní sazby. Byla tady námitka, že vznikne určitý chaos. Já se nedomnívám, že by chaos vznikl v tom zařazování, protože přílohou toho je i seznam a je to udělané na základě určitého celního sazebníku, kódů nomenklatury, takže si myslím, že to může být naprosto jasné a zřetelné, jak by to mělo být.

Možná několik poznámek k argumentům proti. Jedním z argumentů je, že DPH nesníží cenu, pouze zvýší marži podnikatelů. Já si myslím, že pokud to tedy nevedlo přímo ke snížení cen, tak alespoň ke zpomalení dalšího zdražování a vytvoří se tady prostor pro nezvyšování cen. Proč pouze základní potraviny? Proto, že kdybychom tam samozřejmě dali všechny potraviny, tak ten dopad do státního rozpočtu by byl v řádu desítek miliard korun, kdežto tady, jak to navrhujeme, je to kolem 8 miliard korun. Slyšel jsem i takový posměšný příklad, proč tam třeba jsou i datle. Ale my jsme to pojali obecně pro ovoce, pro zeleninu, pro ostatní potraviny, takže jestliže je ovoce, tak samozřejmě v tom kódu nebo celním sazebníku jsou i ty datle. (Předsedající upozorňuje na čas.) Takže to jenom na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, Sněmovna odhlasovala pět minut na vystoupení. Musím vás přerušit.

 

Poslanec Václav Votava: Chápu, děkuji a omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Můžete se přihlásit znovu. Děkuji. A nyní pan poslanec Kupka. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, měsíc bojujeme za to, aby se podařilo najít finanční prostředky na kompenzování poklesu příjmů měst, obcí a krajů. Ne proto, že bychom chtěli vidět a budovat příkopy mezi státem a samosprávami, přesně naopak. Ano, to všechno je jeden společný stát a je společný zájem zajistit, aby nedošlo k závažnějšímu poškozování ekonomiky. Už před měsícem jsme navrhovali to, aby se podařilo zajistit finanční prostředky na realizaci investic měst, obcí a krajů, protože jsou to investice nachystané. Pokud na ně nebudou prostředky, tak tím neutrpí jenom města, obce, kraje a občané, kteří v nich žijí, ale pochopitelně tím utrpí také ekonomika. Všichni se shodujeme na tom, že důležitým krokem pro znovurozpumpování ekonomiky jsou investice a investice z veřejných rozpočtů. Proto když voláme po tom, aby se podařilo najít finanční prostředky pro města, obce a kraje, je to zároveň volání po tom, abychom dokázali obnovit motor ekonomiky. Tak prosím, v okamžiku, kdy by prošel návrh pana kolegy Bartoška, je to jedno konkrétní řešení.

My přinášíme znovu, nevzdáme to, to, na co jsme upozorňovali už před měsícem, ano, nevzdáme to, budeme to zkoušet znovu a znovu, protože to je správný směr, protože to je důležité pro města, obce, kraje a občany České republiky. Tedy navrhujeme, a je to náš pozměňovací návrh, aby se podařilo zajistit konkrétní podporu pro samosprávné územní celky, pro města, obce a kraje jako jednorázovou podporu ze státního rozpočtu ve výši 1 000 korun na občana pro města a obce a 400 korun na občana pro jednotlivé kraje. Konkrétní jednoduchý návrh, který se nevydává tím směrem, jak jsme slyšeli v předchozích dnech, že by se napumpovaly dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj. Odmítáme takové zbytečné zatížení administrativy a byrokracie. Tohle, co nabízíme, je spravedlivější, mnohem jednodušší, bez zbytečné zátěže, k velmi jednoduchému a okamžitému využití pro investice v městech, obcích a krajích. Voláme po tom, abychom zbytečně neutráceli za byrokratické operace, které spočívají v podávání žádostí o dotace, jejich vyhodnocování, následné kontrole, rozhodování, bodování a tak dále, ale aby s těmi finančními prostředky mohly velmi rychle obce, města a kraje nakládat.

Pevně doufám, že tohle volání zdravého rozumu vyslyšíte, protože argumentů je pro to celá řada a nikdo je tady za celou dobu jednání nezpochybnil. Prosím, pojďme společně najít způsob, jak doplnit výpadek veřejných rozpočtů na straně měst, obcí a krajů, jak pomoci tomu, aby se v České republice co nejrychleji a co nejvíce investovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Jsou zde nějaké faktické poznámky. Pan poslanec Hrnčíř, jestli jsem to předtím nesmazal, to už bude starší. Ano. Pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já jenom rychle. Všichni poslanci, co jsme tady, vnímáme to, že obce potřebují pomoc. Všichni poslanci, co jsme tady, vnímáme to, že přes dotační programy to není to nejšťastnější a samozřejmě často ty peníze skončí u těch, co to procesují, než tam, kde by měly končit. Ale já si myslím, že by měl být čas na to, opravdu čas na to, abychom to neudělali teď hned, ale abychom to udělali takhle: pojďme si na to sednout, pojďme si to nahovořit a já věřím tomu, že paní ministryně fakt má hlavu na myšlení a že to ví a že připraví to, aby se těm obcím pomohlo. Věřte tomu. V tomhle případě jí věřím a myslím si, že všichni víme, o co nám jde. Teď jsme pomohli rychle těm podnikatelům, což bylo důležité, aby vůbec nějaké příjmy do budoucna byly, a teď se o tom pojďme bavit. To je o tom. Pojďme se o tom bavit, najít řešení, nastavit to co nejlépe, aby ty peníze neskončily opravdu tam, kde skončit nemají, a skončily v těch investicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se mi s technickou poznámkou přihlásila paní zpravodajka, takže jí dáme slovo. Nicméně si dovolím připomenout, že existovala historicky nějaká dohoda na tom, že pokud jednáme v legislativní nouzi, tak nebudeme uplatňovat poznámky. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já děkuji, pane místopředsedo. Jsem zpravodajka, tak bych použila přednostní právo, a tím nám to zjednoduším. Já budu velmi stručná. Já bych jenom chtěla připomenout kolegyním a kolegům, že jsme přijali usnesení, kde jsme uložili vládě, aby 16. 6., což je jednání Poslanecké sněmovny, předložila právě návrh řešení pro obce na investice a tak dále. Takže z tohoto důvodu na to jenom upozorňuji. My jsme to přijali a já určitě budu 16. 6. zařazovat tento bod, plnění tohoto usnesení, abychom ty informace dostali.

A druhá věc, co se týká odpisů ztráty, pomoc firmám, nefirmám. Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, já samozřejmě souhlasím s tím zalimitováním, můžeme se pak rozhodnout o tom, v jaké výši, že jsou to právě ty firmy, které zaměstnávají občany, popravdě řečeno zaměstnávají občany, odvádějí do systému na sociální a zdravotní, odvádějí daně ze závislé činnosti a z těch daní ze závislé činnosti zase část jde na města a kraje, takže tady bych opravdu zvažovala. Vlastně i toto je jeden z argumentů, proč ten institut jako takový úplně nezatracovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP