(15.40 hodin)
(pokračuje Goláň)

Jak říkala tady paní ministryně, ta opatření se budou spíše zkracovat než prodlužovat. To znamená, že dopad do státního rozpočtu bude zanedbatelný. A když mají pedagogičtí pracovníci možnost mít souběh, proč by ten souběh nemohli mít pěstouni a lidé v pečovatelské službě či zaměstnanci, kteří mají zaměstnání malého rozsahu? Jsou to příklady, kdy prostě kadeřnice má zavřený salon, pomáhá na gynekologické ambulanci, dostává za to 5 tisíc na dohodu o pracovní činnosti. Takováhle žena nedostane nic, ani korunu. Ale pedagogický pracovník, který má přednáškovou činnost za 50 tisíc, dosáhne na kompenzační bonus. To je právě díky tomu pozměňovacímu návrhu, který jste tady minule přijali. A myslím si, že by bylo správné, abychom nezapomněli ani na ty pěstouny a na ty pečovatele a na lidi s tím malým zaměstnaneckým poměrem.

Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, tak jak ho Senát přijal. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Goláňovi. Požádám tedy, pokud má zájem se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru Kamal Farhan. Nemá zájem. A myslím, že žádný jiný výbor už se k tomu nevyjadřoval. Můžeme tedy přistoupit k rozpravě. Otevírám obecnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my podpoříme ten senátní návrh samozřejmě, i pokud nebude přijat, tak podpoříme i ten vládní, protože ta změna je dobrá, protože prodlužuje kompenzační bonus i pro to další období. Takže rozhodně nenastane to, co se stalo u novely MOJE daně. (V sále je hluk.)

Každopádně mám za to, že senátní verze je výrazně lepší, protože odstraňuje jeden z největších problémů toho stávajícího systému, a to je nulová tolerance u souběhu se zaměstnáním. Podle mě to je prostě velká chyba, protože to dělá pocit velké nespravedlnosti u řady lidí, kteří mají ze zaměstnání marginální příjem, drtivou většinu příjmu mají z činnosti na živnostenský list, a dneska dostávají nulovou podporu. Senát tam navrhuje hranici 10 tisíc. Za nás to je přijatelný kompromis. Umíme si představit ty hranice různě. Třeba na úrovni minimální mzdy nebo na hranici půl úvazku. Ale je to aspoň nějaký kompromis a vstřícný krok k lidem, kteří jsou dnes trestáni za to, že si k živnostenskému listu ještě přivydělávají nějakým malým zaměstnaneckým přivýdělkem. To je za nás zásadní důvod, proč podporujeme tu senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Jan Hrnčíř, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěl říci za klub SPD, že také podporujeme tu verzi, která přišla ze Senátu, protože reflektuje v podstatě naše návrhy, a je trošku škoda, že když jsme tady projednávali ten tisk 830 už minule při schvalování Sněmovnou, tak ty návrhy tady padaly, že je potřeba rozšířit vlastně ten kompenzační bonus i o ty, co mají ty dohody, co ve volném čase právě se věnují mládeži a dalším činnostem, a stejně tak jsme navrhovali i zvýšení toho bonusu na osm set korun, takže reflektujeme, že je tam ta změna z těch sedm set a devět set. Jenom je škoda, že jsme to nemohli tam prosadit jako opozice daleko dřív, že zbytečně o tom jednáme potom se zpožděním. Takže za nás podporujeme senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pokud nikdo, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ale já předtím zagonguji, protože pan předseda Sněmovny požádal si při vystoupení o klid. (Z pléna se ozývají hlasy požadující přestávku.) Aha, dobře. Eviduji tady žádost o přestávku na klub hnutí ANO, budeme tedy hlasovat v 15.50.

 

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP