(10.20 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Už jsem několikrát řekla, že mám pocit, že debata pro a proti je vyčerpaná, a doporučení školského výboru existuje. Je to doporučení školského výboru a bezpochyby rozhodneme hlasováním. Nicméně samozřejmě musím reagovat na to, že Martin Baxa vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovoří o pokrytectví. Upřímně, vlastně už mě to nedokáže ani naštvat, protože to je k smíchu. Odklad dva roky není na to, že za dva roky vyřešíme všechny boly českého vzdělávacího systému. Ty dva roky jsou na to, že od roku 2014 na něčem pracujeme. Samo Ministerstvo školství to ví. Školskému výboru to vyprávělo ještě v červenci roku 2019. Řada věcí je hotová. Nebudu se k tomu dál vracet. Padlo to tady v rámci prvního čtení, kolik věcí je hotovo a co není hotovo.

A řeknu to tady otevřeně, nebudeme si hrát na koalici, opozici - jde nám o vzdělávací systém. Problém je revize rámcových vzdělávacích programů a revize oborů středních škol. Měla být dávno hotová. A ten odklad dvou let podle mého soudu jednak znamená od roku 2014 dekádu, jednak dává prostor Ministerstvu školství tento úkol zvládnout, a zároveň nám drží cíl, na kterém byla dlouhodobě shoda, že ve společné části maturitní zkoušky samozřejmě chceme úspěch jak u gymnazistů, tak u studentů středních odborných škol, ale chceme samozřejmě pro to připravit podmínky. Na tom není nic pokryteckého. Jenom to samozřejmě znamená práci, ať je u vlády ten, nebo ten. To souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Dolínka, poté Martina Baxy a poté Jakuba Michálka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. V tuhle chvíli nebudu říkat, zda matematika a maturita je správně, nebo ne. Ale mně se nelíbí argumentace tady pana kolegy prostřednictvím pana předsedajícího. Co je pokryteckého víc než ten zbytný zákon, který projednáváme? Zde bylo jasné legislativní prostředí, které všem studentům oznámilo, za jakých podmínek jsou na základní, střední škole. Všichni věděli, do čeho jdou. Všichni věděli, co je čeká v příštích letech. A jestli někdo dává nejistotu těm studentům, tak to nejsou ti, co trvají na konzervativním, pane kolego, konzervativním zachování zákonů. Jste to vy, kteří najednou ten systém zbytečně rozkmitávají. Každý věděl ve svých deseti letech, každý stávající maturant v deseti letech věděl, že bude mít maturitu z matematiky. Takže opravdu je zde zbytný návrh zákona, který je k ničemu. Já bych radši projednával normy, které jsou pro lidi daleko důležitější. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám ještě dvě faktické poznámky, pak teprve, pokud je to faktická poznámka, pane ministře. Ano. Dobře. Tak nyní pan poslanec Martin Baxa, poté Jakub Michálek a poté pan ministr Plaga. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuju. Slibuji tady paní kolegyni, že vystupuji teď už naposled k této věci. A jenom bych chtěl komentovat to, co říkal pan profesor Rais. To si myslím, že je jako naprosto legitimní otázka mně položená, proč nechci předložit pozměňovací návrh na odklad čtyři nebo pět let. Ten důvod je velmi prostý a v příkrém rozporu s tím, co zde říkal pan poslanec Dolínek. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že by měla být zachovaná volba mezi povinnou maturitou z matematiky a cizím jazykem. Proto nechci odkládat to o nějaké tři nebo čtyři roky, protože jsem prostě přesvědčený o tom, že ta stávající volba je správná. A mám k tomu různý typ argumentů, které už jsem tady říkal v prvním čtení.

Ale jenom chci říct k tomu jednu podstatnou věc. Já jsem přesvědčený o tom, že na středních školách negymnaziálního typu ani za ty dva roky k žádnému dramatickému posunu nedojde. Nedojde k nějaké změně stavu. A jestliže nám není lhostejný osud těch, kteří se tam teď k maturitě blíží, nebo by maturovat měli, tak bychom tu volbu měli zachovat. To je podle mě jako velmi důležitý argument. A našli bychom jich celou řadu.

Ale chci jenom zodpovědět na to, co se tady pan profesor Rais úplně jako legitimně zeptal. Já nechci předkládat návrh na delší odklad, protože jsem prostě přesvědčený o tom, že stávající systém je správný. A pokud tedy pan poslanec Rais, Vondrák a paní poslankyně Valachová budou chtít nechat hlasovat, nestáhnou svůj pozměňovací návrh na dva roky, tak si myslím, že Poslanecká sněmovna už opravdu jako finálně rozhodne o tom, jaký bude ten stav. A měla by rozhodnout tak, že buď v souladu s vládním návrhem, který předkládá pan ministr, zůstane v uvozovkách navždy volba mezi matematikou a cizím jazykem, anebo dojde k tomu, že se toto ustanovení zruší a bude prostě zavedena, nebo nabyde účinnosti ten stávající stav, to znamená očekávaná povinná maturita z matematiky pro všechny. Děkuju. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Než dám faktickou poznámku panu poslanci Michálkovi, přečtu došlou omluvu z jednání. Od 9.00 do 11.00 se omlouvá paní poslankyně Tereza Hyťhová. A protože nechci ubírat čas jednotlivým diskutujícím zejména ve faktické poznámce, která je měřená, sněmovnu žádám o klid. Pokud vedete jiné debaty, než je školský zákon, tak v předsálí. Pokud chcete vést debatu ke školskému zákonu, tak se prosím přihlaste do rozpravy.

Ještě nemohu dát slovo kolegovi Michálkovi, protože tady klid není... Prosím, pane předsedo. Snad to ty dvě minuty vydrží.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, že jste zjednal pořádek, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já se vůbec nechci zapojovat do této debaty. Pouze z hlediska předsedy klubu, který se třeba bude podílet na tom, že uspějeme ve volbách a budeme potom obsazovat ministerstva, budeme mít Ministerstvo školství, a za dva roky zjistíme, až vy tady schválíte tenhleten zákon, nastoupíme na ministerstvo a hned první věc, kterou budeme muset řešit, že vy jste tady schválili, že náš nový ministr tam bude mít položenou tikající časovanou bombu, která mu vybuchne, protože naběhnou maturity a nebudou připraveny, a teď to není nic proti panu ministrovi, ale může se to stát, že to nebude připraveno tak, aby to mohl nový ministr hned převzít a spustit, tak mi to přijde nefér. Jestli chcete maturity z matematiky povinné tak, jak je to naplánováno, tak si to prosím udělejte ve svém volebním období, ať vám to naběhne, vy za to máte zodpovědnost, vy si to spustíte a nebudete to házet na někoho jiného. To mi přijde nefér.

My samozřejmě podporujeme to, aby se to zrušilo a znovu promyslelo nějakým rozumným způsobem, nebo aby se to odložilo na nějakou podstatně delší dobu. Ale nedělejte to tak, že to nabyde účinnosti na začátku příštího volebního období, kdy ten nový ministr k tomu přijde opravdu jako slepý k houslím. A není férové po něm požadovat, aby nesl zodpovědnost za to, co se tam předchozí čtyři roky připravovalo za jiné politické garnitury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan ministr už nechce, ruší. Takže pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Jana Čižinského. Připraví se František Vácha. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Kolegyně, kolegové, rád bych představil svůj pozměňovací návrh číslo 4488. Je to velmi jednoduché. Jedná se o přípravné třídy základní školy, aby je mohly zřizovat i soukromé školy po souhlasu ministerstva. Jedná se o to, že máme vlastně tři typy základních škol. Jsou to školy obecní, pak to jsou školy církevní a pak jsou školy soukromé. Jak obecní, tak církevní smějí zřizovat přípravné třídy, také po schválení ministerstvem, ale soukromé ne. Myslím si, že to je opomenutí, že to ve skutečnosti vypadlo ze zákona. Nechápu, že to školským výborem neprošlo s doporučením, protože skutečně vše má ministerstvo pod kontrolou a je to určitá diskriminace soukromých škol. Takže předkládám tento návrh a žádám o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Vácha v rozpravě, připraví se Věra Kovářová. Zase, než mu dám slovo, požádám sněmovnu o klid, protože to moc dlouho nevydrželo. Ještě chvilku, pane poslanče. Rozpustíme ty hloučky. Máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Přicházím s představením pozměňovacího návrhu, ale než se k tomu dostanu, tak bych měl pár poznámek k předchozí diskusi. Nechtěl jsem si brát faktické poznámky, abych tu diskusi nějak neředil.

Chtěl bych se zmínit o jedné věci, kterou tady zmínil kolega Baxa, a to je právo vědět, jak bude studium studenta, který nastupuje na střední školu, jak bude to studium vypadat a z čeho se zkouší. Studenti regionálního nebo středního školství v podstatě tuhletu jistotu nemají. Ale na vysokých školách my se tím musíme řídit. My když změníme nebo akreditujeme studijní program, který je nějak upravený, tak ti studenti, kteří nastoupí, musejí dostudovat v tom původním studijním programu. To si myslím, že je zásadní věc, kterou bychom si měli uvědomit, a nějakým způsobem tohleto aplikovat řekněme i v tom regionálním školství, v tom středním školství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP