(15.40 hodin)

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom krátce zareagovat na to, co tady zaznělo k tzv. digitální dani. V podstatě tuto digitální daň podporujeme, protože se ukázalo, že neexistují standardní efektivní nástroje, kdy by se dala skutečně efektivně vybrat daň v tom digitálním prostředí. Je nemravné, že tady prostě nadnárodní korporace realizují miliardové zisky, které platí naše firmy, náš spotřebitel, a de facto daně neplatí téměř žádné. To je samozřejmě v pořádku.

Problém je v tom, že navrhovaná 7% daň by v tuto chvíli patřila k nejvyšším v Evropě, na což samozřejmě reagoval už i Donald Trump. Američané nám hrozí odvetnými cly apod. Samozřejmě jsme suverénním státem, to znamená, máme legitimní právo daň zavést, nicméně když většina států tuto daň má 3 %, sousední Rakousko 5 %, tak nevidím v tuto chvíli prostor, abychom tu daň dávali takto vysoko a měli ji největší ze všech evropských států, protože v konečném důsledku samozřejmě to dopadne na zadavatele reklamy, na naše firmy a samozřejmě tuzemského spotřebitele, který to ve finále zaplatí. Proto na to reagujeme i pozměňovacím návrhem, kdy navrhujeme daň 5%, tak jako je v sousedním Rakousku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem má zájem vystoupit předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Ten už je připraven delší dobu. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi krátké vystoupení k tomuto návrhu. Myslím si, že myšlenka daně z digitálních služeb je správná. Nicméně v té podobě, jak je předložena, v čase, ve kterém je předložena, je poměrně riskantní. A za nás, občanské demokraty, budu chtít slyšet ujištění od paní ministryně, možná od pana premiéra, že v případě, že by čeští zákonodárci takový návrh schválili, nepřijdou protiopatření z americké strany.

Já myslím, že mnohem lepší je to zdlouhavé, komplikované vyjednávání na úrovni OECD, že to řešení by mohly akceptovat i Spojené státy, ne náhodou se tomu zákonu říká GAFA podle čtyř největších amerických firem v této branži, a... myslím, že to je i v důvodové zprávě, první evropská země, která zavedla digitální daň, je Francie. Dokonce zpětně. A pokud si přečteme zprávy z tohoto týdne, právě z tohoto týdne, tak poté, co americká administrativa pohrozila odvetnými kroky, zejména v celní oblasti, tak se Francie a Spojené státy domluvily o pozastavení účinnosti tohoto zákona.

Máme skvělé české firmy i v branži IT, pro které americký trh je naprosto zásadní, a neuvážené rozhodnutí z naší strany by mohlo vést k poškození jejich oprávněných obchodních zájmů a ekonomických výsledků. Myslím, že to všechno musíme zvažovat v okamžiku, kdy budeme rozhodovat například ve třetím čtení o tomto návrhu zákona. My se určitě nebráníme debatě, jsme připraveni o tom racionálně debatovat dnes, ve druhém čtení, na rozpočtovém výboru, ale ta rizika musíme vnímat.

Ano, je nespravedlivé k českým daňovým poplatníkům, že tyto firmy, když řeknu zjednodušeně GAFA, neplatí skoro žádné daně na území České republiky. Možná někteří kolegové se ptají - Google, Amazon, Facebook a Apple. Myslím, že Američané tomu říkají, že to není žádná digitální daň, nebo z digitálních služeb, ale že je to namířené, já nevím, jestli je to náhoda, nebo ne, ale jsou to všechno americké firmy a jsou to ty firmy, které velmi úspěšně podnikají na českém trhu a neplatí tady skoro žádné daně. Toho jsme si naprosto vědomi. Proto říkám, že ten princip je správný, ale ta jednání na úrovni OECD zatím bohužel nevedla k výsledku. A není to Česká republika, která to má v rukou, která tam přijde, něco předloží a všechny ostatní partnery... Ta jednání budou komplikovaná.

Ve Spojených státech běží letos prezidentská kampaň. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale jedním ze silných témat minulé i této prezidentské kampaně bude ochrana amerického trhu, a nerad bych byl, abychom svým rozhodnutím, i když říkám, chápu ty důvody, chápu, že by to bylo narovnání ve prospěch českých daňových poplatníků, abychom jiným firmám neztížili přístup na americký trh, nesnížili jejich tržby, případně aby nedošlo ke zvýšení ceny jejich produktů. I tak, když to schválíme, nakonec to velmi pravděpodobně dopadne v cenách na české uživatele. To si také musíme říct, že to tak prostě je.

Já myslím, že lepší cesta by byla, kdybychom uvažovali o snížení daňového zatížení českých daňových subjektů. To nám připadá bezpečnější, mnohem lepší. Tady ano, můžeme vybrat jednotky miliard podle toho návrhu, ale dopady na tom obchodním trhu a ztráty českých firem na trhu v Americe mohou být mnohem vyšší než tyto nakreslené jednotky miliard v rozpočtu.

I ta sazba je mimořádně vysoká. To si řekněme otevřeně. Žádná z těch zemí, kde se to debatuje, a nejsme zdaleka jediná země v Evropě, kde se to debatuje, to je třeba poctivě přiznat, nepřemýšlí, paní ministryně to řekla - já jsem chtěl demonstrovat shodu s opozicí, často se nám to nestává, ale v tomto případě ano. Nikde jinde o tak vysoké sazbě neuvažují. Ale to číslo není důležité. Není důležité sedm, pět nebo tři. Důležitý je ten princip a ta obava z kroků, z protiopatření zejména z americké strany. A není to legrace. Není to jednoduché. Není to něco, co pokud dneska řekne paní ministryně nebo dneska pan premiér, si nemyslím, i když to budou myslet vážně, že je to věc, na kterou se můžeme spolehnout. To se podle mě musí dojednat dopředu, než o tom bude hlasováno. Ano, nejsme rozhodující trh v Evropě, to si zase přiznejme, ani pro tyto internetové giganty, ale oni budou hájit svoje zájmy a bude jim v tom pomáhat americká administrativa. To je úplně jasné.

Ano, klidně to propusťme do druhého čtení. Já bych možná, pokud by paní ministryně souhlasila, že bychom mohli prodloužit lhůtu mezi prvním a druhým čtením. A chtěl bych, aby nás vláda informovala, jaká konkrétní jednání vedla a jak nás ubezpečí a jaké budeme mít záruky, že pokud by takový návrh zákona Sněmovna přijala, že nepřijdou protiopatření.

Současně, a to říkám podruhé, ale chci, abychom na to nezapomněli, české firmy, které podnikají v té samé branži, oprávněně říkají, že ony tady platí 19% daň, a ti vlastně neplatí nic. Ale to řešení je opravdu na úrovni OECD, nebo minimálně na úrovni vztahů Evropské unie a Spojených států amerických. Pokud budeme jediná evropská země, která ten zákon bude mít platný a účinný, tak se obávám, že ta protiopatření přijdou. A vzhledem k tomu, že ten náš trh není tak důležitý, tak mohou být velmi razantní a velmi nebezpečná pro některé z podnikatelských subjektů. A my bychom vědomě, nebo nevědomě, já bych řekl, že o tom víme, takže už to není nevědomě, neměli ztěžovat podnikání nikomu, nikomu v České republice.

Tolik z naší strany upozornění na ta rizika. Přesto ten princip podporujeme, jenom bych byl mnohem raději, kdyby to bylo domluveno na té mezinárodní bázi, protože jinak můžeme zplakat nad výdělkem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jedna faktická poznámka, pan poslanec Patrik Nacher, a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné odpoledne. Děkuji za slovo. Já jenom lehce pár myšlenek v reakci na vystoupení pana předsedy. Já bych mu chtěl poděkovat za ten smířlivý tón a za to, že vlastně odsouhlasil ten samotný princip, protože podle mě s tím se nesouhlasit nedá, s tím principem. Důkazem toho, že je správné, že to tady řešíme, je to, že nejsme jediná země. Kdybychom byli jediná země, tak rozumím tomu, že nám někdo může vytýkat, že tady objevujeme kolo nebo něco podobného.

Na tom, že se jedná o evidentní nespravedlnost z pohledu daňového poplatníka a principu, že by se mělo danit tam, kde se ty hodnoty vytváří, se taky shodneme. A shodneme se podle mě i na tom, že podle mého názoru ta jednání tady probíhala roky, a důkazem toho je, že teprve k vážným jednáním došlo v momentu, kdy ty země přijaly digitální daň, že ta digitální daň je určitým tlakem v momentu, kdy se to celé zastavilo, neustále se jedná, ale výsledek není hmatatelný. To mně přijde zcela jasné, a my jako suverénní země prostě přijdeme s nějakým návrhem, který může vyprovokovat nějaká další jednání.

Ten argument, který jsem slyšel, že to může vyvolat nějaká protiopatření, nějakou reciprocitu, za mě - nikoliv tedy z vašich úst, ale tedy z úst Spojených států - mně přijde slabý. Prostě ta jakoby opatření typu "víme, že to je nespravedlivé, ale my jsme velcí, vy jste malí, tak to takhle nechme, protože jinak my se rozzlobíme", to mně přijde slabé. Já bych tam chtěl vidět nějaký argument, který by se týkal třeba rozvoje sdílené ekonomiky, digitální ekonomiky apod. Nějaký argument, který by se týkal obsahu, nikoliv jenom jakoby fajn, vy nám zavedete tohle, my uděláme protiopatření.

Takže tolik krátké poznámky. (Upozornění na čas.) Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP