(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já nyní otevírám rozpravu ve třetím čtení i k navrženému postupu. A o slovo tady mám nejprve dvě pověření. Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř, přednese stanovisko poslaneckého klubu a následně je pověřen poslaneckým klubem k přednesení stanoviska s přednostním právem pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Takže já poprosím pana poslance Jana Hrnčíře a předávám řízení.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji vám, pane předsedající. Já bych tedy přednesl stanovisko poslaneckého klubu SPD.

SPD nepodpoří státní rozpočet na rok 2020 z mnoha důvodů. Tím hlavním důvodem je ovšem fakt, že tento rozpočet dále zadlužuje příští generace. Přestože uvedený návrh počítá oproti letošnímu roku s většími daňovými příjmy o astronomických 113 mld. korun, není vláda schopna ušetřit ani korunu a počítá s deficitem ve výši 40 mld. korun, to navíc v době poměrně značného hospodářského růstu. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nehospodaří s péčí řádného hospodáře. Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný, anebo přebytkový.

Považuji za alarmující nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických a neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády. Návrh sice počítá s rušením počtu tabulkových míst státních zaměstnanců, ale pouze těch neobsazených, takže ve skutečnosti nesnižuje počty ve státní administrativě a byrokracii. Vláda také počítá s náborem téměř 6 tis. nových státních zaměstnanců. Několik tisíc z nich má zaplnit místa tzv. asistentů pedagoga kvůli nesmyslné inkluzi ve školství. Těchto asistentů si už inkluze doposud vyžádala 21 tis. Náklady na inkluzivní vzdělávání tak raketově rostou na úkor likvidace daleko efektivnějšího speciálního školství. A tyto peníze pak chybí třeba na platy učitelů. Za posledních šest let se zvýšil počet státních zaměstnanců o 50 tis. osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 35 mld. korun ročně. Vzniklo minimálně devět nových státních úřadů a institucí.

Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí.

Vláda i nadále pokračuje ve zcela špatné sociální politice státu, jelikož se dávky hmotné nouze vyplácí nejen potřebným, ale také lidem odmítajícím pracovat. To je demoralizující a prohlubuje to sociální problémy. Výdaje na neadresné sociální dávky ze státního rozpočtu každoročně narůstají a dávku v hmotné nouzi dostane dnes v podstatě každý, kdo si o ní řekne. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM a také minulá vláda navíc s účastí KDU-ČSL nenabídla žádné řešení.

Hnutí SPD prosazuje zásadní adresnost výplat sociálních dávek, tak aby je dostávali pouze lidé s pracovní historií, invalidé a jejich rodinní příslušníci, kteří se o ně starají, a nikoliv nepřizpůsobiví občané, kteří nikdy nepracovali, a to přesto, že dlouhodobě pracovat mohou, ale přitom nechtějí.

Neustále rostou i výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu určené na podporu tzv. obnovitelných zdrojů, tedy i solárních parků hyzdících naší krajinu. Pro příští rok je to již 27 mld. korun, což odpovídá dvěma třetinám navrhovaného rozpočtového deficitu. Celková roční výše podpory obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 by měla dokonce dosáhnout téměř 48 mld. korun. To znamená, že dalších téměř 21 mld. korun zaplatí všichni koneční spotřebitelé ve stále se zvyšujících cenách energií. I přes neustálou kritiku ze strany premiéra Babiše vláda neudělala doposud vůbec nic pro snížení těchto výdajů, naopak je meziročně zvyšuje ve státním rozpočtu o dalších 800 mil. korun a dále zvyšuje lidem účty za energie.

Přitom české ceny jídla, bydlení a právě energií patří v rámci EU k nejvyšším ve srovnání k průměrným platům, které jsou proti takovým státům, jako třeba Německo, třetinové. Navíc dvě třetiny našich pracujících občanů na průměrnou mzdu ani nedosáhnou. Lidem tak zbývá v peněžence stále méně peněz.

Poslanci za SPD podali několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu v celkové výši téměř 5 mld. korun. Jedná se o přesuny v jednotlivých kapitolách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. Jedná se zejména o návrhy rozpočtových opatření v oblastech snížených výdajů na inkluzi ve školství, prostředků plánovaných pro vojenskou operaci v Afghánistánu, podpory politických neziskovek, podpory politiky zaměstnanosti nebo podpory obnovitelných zdrojů. Naopak navrhujeme zvýšit například příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dávky důchodového pojištění, regionální sociální služby, obranyschopnost naší armády nebo podporu obnovy Sýrie. Vážené kolegyně a kolegové, tímto prosím o podporu našich pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní s první faktickou poznámkou v této rozpravě paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem se hlásila s faktickou poznámkou, abych reagovala na to, co tady říkal pan premiér.

Za prvé k evropské armádě. 17. 7. 2019 pan premiér řekl: Měli bychom mít asi společnou armádu, minimálně je to ekonomičtější úvaha než držet stále ještě 27 různě vyzbrojených armád. - Tak nevím. Teď jste nám tady, pane premiére, řekl, že evropskou armádu nechcete.

Co se týče obranného paktu nebo útočného paktu. Pověřil jste pana ministra Metnara, aby vyjednával změnu Washingtonské úmluvy? Aby se tedy změnilo to, co je meritem této kolektivní obrany?

Za třetí. Pan premiér zde hovořil o tom, že se konečně nakoupí radiolokátory MADR, víceúčelové vrtulníky a další nezbytná technika. Taktně už pan premiér ovšem mlčí o tom, že v kritickém období, kdy tato technika měla být nakoupena, byl ministrem obrany jeho nominant pan Martin Stropnický, pod jehož vedením se doslova propásla ta klíčová léta a slyšeli jsme pouze a jenom sliby nebo mašličky. Může o tom vyprávět paní Šlechtová. Stačí připomenout, že ony peníze na zmíněné radiolokátory MADR, pane premiére, byly vyčleněny v rozpočtu - víte kdy? V roce 2015. Proč tedy nebyly za pana ministra Stropnického nakoupeny? Proč nebyla doteď podepsána smlouva? Na to se ptejte, prosím pěkně, současného velvyslance v Izraeli, pana Martina Stropnického v Tel Avivu. A neříkejte nám tady něco, co není pravda a za co skutečně žádná vláda ODS nemůže a nemohla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Děkuji za tuto faktickou poznámku. Musím poznamenat, že faktické poznámky nebylo možné uplatnit dříve.

A nyní tedy pan poslanec Ferjenčík s přednostním právem se stanoviskem poslaneckého klubu Pirátů. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že s postojem Pirátů už do značné míry vystoupil předseda Ivan Bartoš. Já na rozdíl od pana Babiše nemám v úmyslu projednávání tohoto bodu obstruovat, takže zkusím být maximálně stručný.

My jsme představili tři zásadní pozměňovací návrhy. Ten první je úsporný, to je snížení výdajů státního rozpočtu o 12,7 mld. korun. Dva, které naopak tyto uspořené prostředky využívají. Jeden zajišťuje posílení financování v oblasti vzdělávání. O tom bude podrobněji hovořit kolega Bartoň. A dále posílení financování opravy a výstavby železniční infrastruktury za 6 mld. korun. To jsou ty naše zásadní pozměňovací návrhy.

A ještě bych vás chtěl seznámit s doprovodným usnesením, které navrhujeme. Je to doprovodné usnesení pod písm. B2 a zní následovně: "Poslanecká sněmovna s vědomím, že hlavní město Praha, město Mariánské Lázně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a Nejvyšší kontrolní úřad zveřejňují své rozpočtové i skutečné výdaje na internetu v podrobnějším pohledu, než vyžaduje vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyzývá vládu, aby zahájila vývoj uživatelsky přívětivého systému, který umožní zveřejňování rozpočtových i skutečných příjmů a výdajů státního rozpočtu na internetu ve formátu otevřených dat, a do 20. listopadu roku 2020 seznámila Poslaneckou sněmovnu s výsledky, které v této věci učinila."

Jinými slovy, Mariánské Lázně, Praha, Nejvyšší kontrolní úřad, a dokonce i Poslanecká sněmovna díky naší iniciativě mají rozklikávací rozpočet a my žádáme, aby ho zřídila i vláda, a prosím o podporu tohoto doprovodného usnesení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP