(15.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

My bychom si velmi přáli, aby rozpočet byl rozpočtem budoucnosti, budoucích let, nejenom toho nejbližšího cíle, tj. nejbližších voleb, tak jak k tomu bohužel dlouhodobě přistupuje vládní koalice a speciálně hnutí ANO a pan premiér, který nemá ambici vidět veřejné finance v dlouhodobé perspektivě. A stačí si vzít jakékoliv příklady z historie. Máme léta hubená a pak máme také léta, kdy se daří. A pokud máme léta, která jsou tučná, tak je dobré si šetřit na ta léta hubená. A já myslím, že nemusím říkat, kde ten příklad můžete také nalézt. A toto bohužel tato vláda nedělá. My pořád jsme v těch tučných letech, ač signály, které samozřejmě jsou a které vláda dlouhodobě nechce vidět, podceňuje je, ukazují na to, že se nám blíží léta nikoliv tučná, ale léta hubená, a bohužel vláda v tomto smyslu nedělá nic pro to, abychom na tuto dobu byli připraveni.

Rozpočet bohužel, a zaznělo to tady opakovaně, nemá žádnou dlouhodobou vizi. Když jsem zmiňoval investice, tak mohu být zcela konkrétní. Vláda se zaštiťuje tím, jak roste absolutní číslo výdajů na investice, nicméně když se podíváme na nějaké dlouhodobé ukazatele, tak kapitálové výdaje v době, kdy skutečně jsme byli v těch hubených letech, psal se rok 2010, tvořily 11 %, byly na úrovni 11 %. Letos, nebo pro rok 2020, jsou kapitálové výdaje na pouhých 9 %. To jsou věci, které jsou zcela nesporné. A když k tomu připočteme neustále rostoucí mandatorní výdaje - a já chci zdůraznit, že některé z nich jsou samozřejmě pochopitelné. Poslanecká sněmovna jedním hlasem vnímala, že když máme ta léta tučná, je dobré pomoci našim seniorům, že je dobré zvýšit důchody. Samozřejmě že vláda hovoří o 900 korunách. Tak jednak to nejsou její peníze, které posílá seniorům, a jednak samozřejmě z větší části to byl výsledek zákonné valorizace, a pro to navýšení nad zákonnou valorizaci jsme zvedli ruku všichni přítomní poslanci této Poslanecké sněmovny. To je potřeba také znovu připomínat.

A když se podívám velmi stručně na priority KDU-ČSL, už tady zazněly. My opět vidíme nebezpečí, že se na jaře dostaneme do stejného problému a stejných, často velmi absurdních debat a diskuzí o tom, kdo a jak a kdy má dofinancovat například sociální služby. Tam mimo jiné směřuje jeden z pozměňovacích návrhů mé kolegyně Pavly Golasowské a Víta Kaňkovského. My bychom si rádi ušetřili tu debatu, která tady potom trvala několik schůzí, mnoho hodin, protože jsme přesvědčeni o tom, že tato Sněmovna se nemá zabývat primárně samozřejmě prizmatem posledních hodin a dnů osobními problémy pana premiéra, ale my bychom se neměli ani zabývat tím, co můžeme vyřešit například v rámci zákona o státním rozpočtu. Když to vyřešíme dnes, ušetříme čas na jaře a budeme se moci věnovat například velmi náročné diskuzi, která nás čeká kolem novely exekučního řádu, občanského soudního řádu. Diskuzi, která se může dotýkat elementární reformy vzdělávacího systému, protože když se podíváme, tak vytrhávat z toho jenom státní maturitu z matematiky a podobně, tak to prostě jsou marginálie ve finále. My se musíme zabývat dlouhodobou koncepcí.

A mohl bych pokračovat dál a dál, nemluvě o tom, že vláda ráda hovoří o tom, jak přistupuje koncepčně k důchodům, a z důchodové komise tady ještě nemáme vůbec nic. A my bychom samozřejmě měli ambici, aby se výsledek práce důchodové komise, na které se podílejí i naši poslanci, i naši zástupci, tak aby byl nějak hmatatelný, aby tam byla shoda napříč politickým spektrem, abychom neřešili věci prizmatem nejbližších voleb, ale dlouhodobě tak, aby na příští desetiletí bylo jasno, kde dnešní dvacetiletí třicetiletí mladí lidé, jak na tom budou v rámci svého důchodového věku atd. atd.

Já bych chtěl připomenout další oblast, kterou my považujeme za klíčovou a důležitou kromě oblasti sociální, a mrzí mě, že včera, když jsme tady navrhovali řešit alespoň drobný segment, minidůchodový balíček pro rodiny, pro seniory, pro vdovy a vdovce, pro maminky, ženy, které vychovaly děti, že se k tomu vládní koalice postavila zády. Je to nepochopitelné. Přitom jsme mohli mít část věcí splněno a mohli jsme to zakomponovat po debatě ve druhém, ve třetím čtení do celého kontextu reformy důchodů, kterou nutně Česká republika potřebuje.

Druhou oblastí, kterou my vidíme jako prioritní a důležitou, je samozřejmě vzdělávání. To je totiž investice. Investice nemohou směřovat jenom do dálnic, do dopravní infrastruktury, ale investice musí směřovat také vzdělávání. Není to jenom o platech učitelů, je to o celkovém pojetí investic do oblasti školství a vzdělávání. A chci zdůraznit, že tu kvalitu škol samozřejmě přinášejí učitelé. Pokud ty učitele skutečně kvalitně neohodnotíme, neoceníme, tak pak těžko můžeme dlouhodobě očekávat kvalitativní posun v úrovni české školské a vzdělávací soustavy. Proto i my se velmi přimlouváme za to, co nakonec navrhuje i část vládních poslanců, abychom měli tu ambici učitele dostat nikoliv na to, aby udrželi průměr rostoucích platů ve veřejné sféře, ale aby se skutečně dostali tam, kde mají být. To znamená, ne v porovnání k roku 2017, ale v porovnání s aktuálním rokem, aby nebyli už nadále nejhůře placenými vysokoškoláky v České republice, tak jak tomu bohužel je. I tam směřují naše pozměňovací návrhy, včetně řešení těch drobností, jako je třídnictví a podobně.

A třetí věc, kam směřuje, řekněme, třetí nejdůležitější část našich poznávacích návrhů, to je aktuální otázka boje se suchem, s kůrovcem. Protože když se podíváme nejenom na Lesy České republiky, ale i na drobné soukromé vlastníky lesů, tak skutečně - a podíváme se na rozpočet Ministerstva zemědělství, tak já se obávám, že ten nepočítá s těmi potřebnými kompenzacemi, které si ti vlastníci skutečně zaslouží. Jsme přesvědčeni o tom, že tady je potřeba pracovat, stejně tak jako na dalších opatřeních, která podpoří boj se suchem. Jeďte se, vy kolegové pražští, podívat na Vysočinu, jak to tam vypadá. Možná že vám jako mně zbudou oči pro pláč.

Já bych chtěl požádat tedy, přestože mi je jasné, že vláda a vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM chce a má zájem si rozpočet protlačit silou bez ohledu na kohokoliv, tak pojďme se vážně zamyslet alespoň nad některými pozměňovacími návrhy, které dávají smysl, mají hlavu a patu, nejsou tím, co by paní ministryni způsobilo jakoukoliv vrásku na čele, protože její rozpočet určitě nezruinují a přitom pomohou dobré věci.

Celkově, jak říkám, KDU-ČSL nemůže a není připravena tento rozpočet podpořit, protože, jak jsem řekl na začátku, z našeho pohledu je to rozpočet, který je primárně zaměřen na spotřebu, a nikoliv na budoucnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já se nyní zeptám paní ministryně financí - chápu to tak dobře, že za navrhovatele hovořil už pan premiér? (Ano.) Takže vy už ne. (Později.) Nebo v další fázi, až se přihlásíte.

A nyní tedy vyzývám, aby se tedy vyjádřila zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, a poté, co se vyjádří, tak otevřeme obecnou rozpravu a pojedeme v pořadí. Máme tam dvě přednostní práva. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych pouze shrnula, co nás čeká a co nás nemine, až skončí rozprava. Znamená to, že budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích, kterých je 164. Až je prohlasujeme, budeme hlasovat o schválení, o vyslovení souhlasu se zákonem o státním rozpočtu. Pokud tento souhlas Poslanecká sněmovna udělí, budeme dále hlasovat o osmi doprovodných usneseních.

Co se týká pozměňovacích návrhů, začneme přílohou písm. A, což jsou pozměňovací návrhy rozpočtového výboru, tam jsou čtyři, a zbytek - 160 pozměňovacích návrhů, je v příloze B, což jsou pozměňovací návrhy, které byly načteny v rámci druhého čtení.

Tak toto je mé strany všechno, jenom abyste věděli, co nás čeká. Jenom bych chtěla říci, pokud jste se dívali do těch materiálů, tak některé poznávací návrhy - je tam jeden pozměňovací návrh, který nemá jasnou specifikaci položek, ale myslím si, než bychom se dohadovali, že bude lepší o něm rozhodnout rovněž hlasováním, a pak jsou tam čtyři pozměňovací návrhy, které jsou v tuto chvíli nehlasovatelné, uvedeno nehlasovatelné, protože jdou proti vládní rozpočtové rezervě, nicméně vzhledem k tomu, že tři se týkají pozměňovacího návrhu, který dala ODS jako průřezový, myslím si, opět, než bychom se dalekosáhle dohadovali, rozhodneme i o těchto pozměňovacích návrzích hlasováním, pokud samozřejmě nebude mít nikdo nějakou námitku. Toto je mé strany, pane předsedající, vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP