(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec a ministr kultury Lubomír Zaorálek. Připraví se předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane ministře, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dobré poledne. Já jsem chtěl zareagovat jenom na jeden moment z příspěvků, které tady zaznívaly teď dopoledne, a ty se týkaly členů rady, protože já jsem opakovaně zaslechl výhrady vůči členům rady. Dokonce tady zaznělo, že je otázka, jestli mají kompetenci a podobně. Já bych chtěl jenom upozornit, kolegové, ti členové rady byli zvoleni podle zákona, který přijala Sněmovna. Takže ti členové rady, to je naše dílo. My si můžeme položit samozřejmě otázku: soudruzi, kde jsme udělali chybu? Ale jinak bych vás chtěl upozornit, že to není tak jednoduché vymyslet způsob, jak zvolit radu tak, aby nám to všem pěkně vyhovovalo. To je fakt těžký. Když to začnete zkoumat, tak zjistíte, že na to není jednoduchá odpověď.

A já jsem si dal dokonce tu práci, že jsem sledoval ten pětihodinový seminář, který tady byl, tak jsem si to odposlouchal, abych zjistil, jestli opravdu jsou oprávněné výhrady, že ti členové rady selhávají. Já vám řeknu, že jsem ten dojem neměl především proto, že kdybych byl člen rady a kdyby mi tady Sněmovna celou dobu vlastně neprojednávala ty zprávy, takže vlastně oni moc vazbu neměli, a najednou se na ně prostě sesypou dotazy typu, že nám vadí ten křídový papír, nebo dokonce že nám vadí, kolik stál večírek v Karlových Varech, tak to bych jako člen rady na to hleděl jako puk, že to jsou ty věci, které jsem měl sledovat. Chápete? Jako sám bych si říkal: to tedy nemám lehké, odhadnout, co vlastně Sněmovně vadí. Že jí vadí křídový papír anebo že jí vadí cena toho...

Uvědomme si, že ta chyba je taky na naší straně, to, že se to neprojednávalo, že se o tom tady nemluvilo. Že my dneska nemáme mediální politiku, to už teď platí i na naší... Takže já si myslím, že i to naše zadání. A že ta debata, já bych ji nechtěl ale odsuzovat, protože ona, si myslím, že je potřebná. I když je zpožděná, tak je potřebná. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale to, co tady zaznívá, NKÚ a podobně, to jsou cesty, ale staňme se my srozumitelnějšími pro tu radu. (Předsedající důrazně upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás prosím o dodržování času v souladu s jednacím řádem. Pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi stručně zareagovat na slova pana místopředsedy Okamury a předložit jeden procedurální návrh. Pan místopředseda Okamura řekl, že se pan ředitel Dvořák vyhýbá diskusi, protože odmítl přijít do pořadu Jaromíra Soukupa. Já nechci slovíčkařit, ale tvrdím, že opravdu není totéž vyhýbat se diskusi a vyhýbat se individuu, které se jmenuje Jaromír Soukup. To je přirozený štítivý reflex slušného člověka, nikoliv vyhýbání se diskusi.

A teď mi dovolte, abych předložil procedurální návrh, abychom polední přestávku vyhlásili až v okamžiku, až odhlasujeme body (tisky) 113 a 114. (V sále je obrovský hluk a neklid. Velmi špatná slyšitelnost.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O tomto procedurálním návrhu tedy budeme hlasovat. Já svolám poslance do jednacího sálu. (Předsedající gonguje.) Já vás odhlásím. (Předsedající opět gonguje. Poslanci přicházejí do sálu.)

 

Já tedy zopakuji, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Miroslav Kalousek navrhuje procedurální návrh, abychom polední pauzu vyhlásili až po odhlasování sněmovních tisků 113 a 114, tedy body 245 a 246.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 171 přihlášeni 154 poslanci, pro 127, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat kontinuálně. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Mám tady přihlášeného pana poslance Petra Dolínka. Připraví se na faktickou pan poslanec Lubomír Volný a paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já jsem chtěl reagovat až jako zpravodaj. Ale jsou zde věci, které chci komentovat jako poslanec a jako zpravodaj.

Pan ředitel Dvořák se rozhodně žádné veřejné diskusi nevyhýbá, protože ze své podstaty volební výbor je veřejný za přítomnosti managementu České televize i českých médií. To, že se někdo rozhodne, že je pro něho politicky zajímavé pokusit se si podmanit Českou televizi, veřejnoprávní médium, je problém toho člověka, který nepřišel na veřejnou diskusi, kde se následně veřejně hlasovalo o veřejných zprávách, o veřejnoprávních médiích. To je první věc. (Obrovský hluk v sále. Není téměř slyšet!)

Druhá věc. Tady vidíme, že ti, co argumentují proti České televizi, nemyslím jako celku, ale některým segmentům, to je potřeba rozlišit, tak říkají, že je jedno, jestli je to prostor, nebo seminář, audit, nebo analýza, nebo komentář, že to je vlastně jedno. Oni přišli oznámit svůj světonázor, svůj pohled na některou část segmentu týkajícího se České televize. A když jim někdo řekne, že je něco jinak, tak je to jedno. A zároveň nás podobní lidé s podobným smýšlením obviňují, že se na to nechceme podívat jejich pohledem. Já myslím, že řada z nás se na to právě dívá s důrazem na detail a ten je důležitý. Proto bych chtěl zdůraznit - můžu nechat stranou, že zmiňovaná firma Kohal Taxi splňuje kvalifikační požadavky, že nebyla překročena požadovaná smlouva, že firma Helios Tupper and Leading měla kvalifikaci od Brano Group a Electro online a můžeme tady hodinu diskutovat a vyvracet ty věc. A je to zbytné, protože ta platforma je volební výbor. Nikdo z těch kolegů nedal jediný písemný podklad nebo jediné své vystoupení na volebním výboru, a nyní zde jsou. Já pevně věřím, že kolem zprávy roku 2018 i oni odvedou tu práci zodpovědněji a ty podklady nám dají nejenom během jejich projednávání, ale i mimo. Výbor je určitě připraven tyto věci projednávat, ale potřebuje je seriózně předložit jako jiné podněty, které dostáváme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu jednu omluvu. Z pracovních důvodů se dnes od 13 do 15 hodin omlouvá poslanec Václav Klaus. Mám tři faktické přihlášky: pan poslanec Volný, paní poslankyně Pěnčíková, pan poslanec Nacher. Takže pan poslanec Volný na faktickou. Není přítomen, takže faktickou ruším. A nyní tedy paní poslankyně Pěnčíková. (Poslanec je v sále.) Tak jste přítomen? Paní poslankyně Pěnčíková ruší. Takže se připraví pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl, tuším, nepřítomnému ministru panu Zaorálkovi říct, že existuje velice jednoduchý způsob, jak navolit ty nejdůležitější rady, mezi které určitě všechny ty velké mediální rady patří, je to prostě přímá volba, jednokolová přímá volba v souběhu s kterýmikoliv jinými volbami v rámci České republiky, které probíhají prakticky každoročně. Takže jak není problém obměňování Senátu, nebyl by problém ani s obměňováním jednotlivých velkých mediálních rad u nás v České republice. A troufám si tvrdit, že to by bylo apolitické, to by bylo demokratické a to by bylo skutečně veřejnoprávní.

K vystoupení pana kolegy Dolínka prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct, že možná to chápu špatně, ale byl jsem si to ověřit u předsedy volebního výboru, že partnerem volebního výboru není generální ředitel České televize, partnerem volebního výboru je Rada České televize. A ohánět se tím, že třeba 2,5 milionu lidí by se mohlo přijít podívat na veřejné zasedání volebního výboru, to je doslova a do písmene trapné, protože 2,5 milionu lidí se určitě do té místnosti nevejde. Veřejné vystoupení v přímém přenosu je rozhodně něco jiného než veřejné vystoupení na zasedání výboru, o kterém ví jenom pár vyvolených a těch, kteří se velmi, velmi aktivně zajímají o politiku. Takže takovéto komické argumenty bych tady nějak prosil nepoužívat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher a připraví se na faktickou pan poslanec Vojtěch Pikal. Pane poslanče, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP