(10.30 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi jenom krátce v rámci třetího čtení okomentovat některé pozměňovací návrhy, které jsou před vámi a které by zasloužily vaši pozornost.

Chtěl bych se zastavit mimo jiné u pozměňovacího návrhu C, který hovoří o tom, že by se osvobození tohoto poplatku mělo týkat historických vozidel. Chtěl bych vás, kolegyně a kolegové, upozornit na to, že se jedná o vozidla se speciální registrační značkou starší 25 let, která si lidé, kteří mají rádi techniku, opečovávají a snaží se je zachovávat pro budoucí generace. Tito lidé jistě nejsou ti, kteří by těmito vozidly běžně jezdili po dálnicích a zpoplatněných komunikacích v nějak masivní enormní míře, spíše se přesouvají z jednoho srazu na druhý mnohdy ne po vlastní ose, protože se o ty své miláčky velice bojí. Zpoplatňovat je se zdůvodněním, že se nemá zavádět další okruh výjimek, tuto specifickou skupinu, která určitě není ta, která zatěžuje tyto komunikace, považuji za chybné a myslím si, že by stálo za to právě tady ten technický rozvoj historických vozidel trošku podpořit i tady touto formou. Všichni víme, jak jsou obce rády, když přijede sraz historických vozidel, jaká je to atrakce, jaké jsou to emoce z těchto historických aut. A oni se nějak musí na ty akce připravit a takhle se vyhýbají dálnicím, byť by jim to zkrátilo cestu, mnohdy náklady na dopravu převyšují to, co třeba obdrží jako startovné, popř. účastnický poplatek v těchto akcích. Čili tady bych se přimlouval za vaši shovívavost u této konkrétní specifické skupiny vlastníků historických vozidel se speciálním erzetem, což jsou vozidla starší 25 let jako historická vozidla.

Druhá věc, která tady je a na kterou jsem již upozorňoval na výboru v rámci diskuse, je zvýhodňování tzv. alternativních pohonů. Tady se chci zastavit u toho, že v návrhu - a my to v zákoně máme - je zvýhodnění elektromobilů, a teď jsme ještě slyšeli vodíkových pohonů automobilů. Chci upozornit na jednu věc - k čemu slouží toto zpoplatnění. Uvědomme si, že toto zpoplatnění má svoji symboliku v budování nových komunikací, nových dálnic a slouží jako hlavní příjem fondu rozvoje silničního systému a nemá sloužit jako zvýhodňování a podpora těchto záležitostí. Jestliže se to tam dává, a upozorňuji, že ta elektrovozidla a vozidla na vodík jsou jedna z nejdražších vozidel, která je možno si dneska zakoupit, jinými slovy odběratelé, kteří tato vozidla kupují, jistě nemají hluboko do kapsy, aby si takováto vozidla koupili a ještě si za 1 500 korun koupili případnou dálniční známku, popř. tu elektronickou vinětu, tak my je osvobozujeme, podporujeme je. Dobře. Ale potom nevylučujme z této podpory ostatní, kteří také mají zájem na ekologizaci, ale nemůžou si koupit tak drahý elektromobil a jdou do systému plynu, jdou do systému LPG, CNG. A oni to zvýhodnění už tak velké nemají, tady se navrhuje zvýhodnění myslím tisíc korun, jestli jsem se správně díval do toho návrhu. Ale obecně v tom principu to považuju za nespravedlnost. Čili ti, co si ušetří 30-40 tisíc, zaplatí si přestavbu svého vozidla na ekologický pohon, který má nízké limity, jsou z toho vyňati, ti, kteří hluboko do kapsy nemají, ti to naopak dostanou. Proto se přikláním k tomu, abychom podpořili pozměňovací návrhy jdoucí v duchu zrovnoprávnění té ekologické dopravy na komunikacích. A pokud tam má zůstat toto zvýhodnění, tak je podpořme všechny.

Jinak doporučuji Ministerstvu dopravy, aby opravdu uvažovalo o tom, k čemu slouží základní poplatek na dálnici jako sazba za elektronickou vinětu, popř. známku, a nedávalo to jako výhodu k ekologické dopravě a tu řešilo jinak, např. zvýhodněním při nákupu, daňovým zvýhodněním apod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Dalším vystupujícím je pan poslanec Jan Skopeček. Ještě než mu dám slovo, přečtu omluvu pana ministra vnitra, místopředsedy vlády Jana Hamáčka od 10.30 do konce jednacího dne. A požádám kolegy a kolegyně o klid, aby v rozpravě bylo možné vyslechnout jednotlivé řečníky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Dobré dopoledne. Já budu krátký. Chtěl bych vás jenom poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu pod písmenem G, který jsem tu načetl při druhém čtení.

Jde o to, že opětovně navrhuji přerušit zpoplatnění užívání pozemních komunikací silničními motorovými vozidly, a to konkrétně na rok 2020. Ten argument je stále stejný. Zejména D1 je ve stavu, kdy jak v zimních, tak v letních měsících tam řidiči tráví v kolonách spoustu času, stojí je to nemalé finanční náklady. Když uvážíme, že motoristé platí do státního rozpočtu zejména spotřební daň z benzinu, podnikatelé silniční daň, tak od motoristů už stát vybírá za veřejný statek, který není schopen poskytovat v odpovídající kvalitě, poměrně značné množství peněz a mně se jeví alespoň jako symbolická úleva odpustit motoristům na příští rok poplatek 1 1500 korun, než dojde k nějakému zlepšení. Ve chvíli, kdy v roce 2021 bude mít Poslanecká sněmovna dojem, že naše páteřní silniční síť je v pořádku a že je v kvalitě, která zasluhuje, aby za ni motoristé platili nad rámec spotřební daně a DPH z benzinu ještě poplatek za dálniční známku, tak samozřejmě může, aniž by se Poslanecká sněmovna k čemukoli usnesla, znovu v roce 2021 ten poplatek za užívání naběhnout.

Co se týče případného výpadku, tak když se podíváme na objem prostředků, se kterým hospodaří Státní fond dopravní infrastruktury, kam peníze za prodej dálničních známek směřují, tak objem... (Odmlčuje se pro velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Já opět upozorním sněmovnu, že je potřeba vést debaty, které se netýkají předmětu jednání, mimo jednací sál! A každý, kdo se chce přihlásit ke konkrétnímu bodu programu, může samozřejmě dostat slovo v pořadí, jak byl přihlášen. Ale respektujme jeden druhého. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Čili objem prostředků, které plynou z dálničních známek do Státního fondu dopravní infrastruktury, je pouze dílčí, menší částí prostředků, se kterými tento fond hospodaří. Koneckonců stát tam posílá dotaci. Pokud bude chtít, aby kryl Státnímu fondu dopravní infrastruktury výpadek z dálničních známek, tak pouze převede více peněz ze státního rozpočtu. Když si uvědomíme, že vláda tlačí daňový balíček, který má zvýšit spotřební daně, čili počítá vyšší inkaso kolem 20 miliard korun, tak si myslím, že ten výpadek z dálničních známek Státnímu fondu dopravní infrastruktury může vykrýt právě to zvýšení daní, které tu zejména hnutí ANO tlačí.

Čili na rozdíl od kolegy Kolovratníka si myslím, že naše silnice a dálnice nejsou v takovém stavu, že je korektní za jejich užívání vybírat vedle spotřební daně za benzin a DPH za benzin ještě navíc poplatek za dálniční známku. A prosím vás, abychom alespoň na příští rok ulevili našim motoristům a alespoň symbolicky jim vrátili část peněz, které je stojí stání v kolonách, a to jak v zimních, tak v letních měsících, kdy se zejména na té nejdůležitější silnici, dálnici D1, tvoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Nyní pan poslanec Kupka, připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o stažení svého pozměňovacího návrhu označeného písmenem F pod číslem 2951. Směřoval ke zjednodušení a zrychlení výstavby elektronických sítí nové generace. Nicméně je možné teď nachystat komplexní pozměňovací návrh, ucelenější, k jinému zákonu a rád bych se vydal touto cestou. Takže si dovolím navrhnout stažení tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, jistě si to poznamenala paní zpravodajka, budeme o tom tedy hlasovat v proceduře. Další vystupující je pan poslanec Petr Dolínek, připraví se pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat panu poslanci Kupkovi, protože já jsem zde právě chtěl hovořit o tom, že to, co pan poslanec navrhuje, je principiálně správně, ale to provedení, jak to pan poslanec Kupka navrhl, do tohoto zákona nebylo ideální. Takže velmi děkuji. Já jsem chtěl právě požádat o zvážení o stažení a přepracování. Takže jsem rád, že pan poslanec s tím sám přišel.

Za sociální demokracii bych chtěl říct, že samozřejmě jsme si vědomi, že osvobozovat, a tím podporovat některá vozidla je poměrně složité. Na druhou stranu já za sebe mohu říct, že jsem příznivcem spíše více malých podpor než velkých dotací. A když jsme schopni podpořit automobily, jako jsou elektromobily nebo další na jiné pohony, a v parkování ve městech jsme schopni udělat právě úlevu třeba v rámci dálniční sítě a dáme řadu jiných menších podpor, je to smysluplnější, než ty velké deseti- a statisícové dotace na pořizování vozů. Ukazuje se, že to funguje, myslím, že Praha je toho příkladem. A naopak vidíme, že v některých zemích, kde se dávaly velké dotace, si s tím neumějí poradit. To přirozené nabývání vozů díky malým podporám je smysluplnější a tento zákon tomu jde vstříc. Takže proto my podporujeme to, co je tam obsaženo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP