(17.10 hodin)
(pokračuje Kremlík)

Systém elektronického mýtného tak bude spuštěn dne 1. prosince 2019 na stávajícím rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací - přibližně 1 242 kilometrů dálnic a 234 kilometrů silnic první třídy - a dne 1. ledna 2020 na rozšířeném rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací, který tvoří oněch přibližně 900 kilometrů silnic první třídy. Musím konstatovat, že Ministerstvo dopravy se vždy řídilo usneseními vlády, jejichž výstupem je právě rozšíření výkonově zpoplatněných silnic první třídy o předmětných 900 kilometrů.

Výběr těchto silnic byl posouzen v souladu s uvedeným usnesením vlády, a to jednak stran intenzit těžkých nákladních vozidel a stran nákladovosti zavedení výkonového zpoplatnění na nich. Nově zpoplatněné silnice první třídy byly vybrány již v roce 2016 a současně jejich seznam byl součástí zadávacích podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, tudíž tyto informace jsou známy a jsou známy od roku 2016. Na jejím základě je nyní dodáván nový systém elektronického mýtného a od 1. prosince 2019 bude také provozován. Je nezpochybnitelné, že stát coby vlastník silnic první třídy má možnost rozhodnout o tom, které z jím vlastněných pozemních komunikací budou zpoplatněny mýtným. Seznam výkonově zpoplatněných pozemních komunikací, tedy dálnic a silnic první třídy, je obsahem přílohy číslo 1 a 2 vyhlášky o užívání pozemních komunikací, zpoplatněných mýtným, jejichž novela je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.

S ohledem na obavy obcí a krajů z objíždění nově zpoplatněných silnic první třídy jsem ustavil pracovní skupinu ke zpoplatnění silnic první třídy, jejíž první jednání proběhlo včera, ve středu dne 10. července 2019, ve které jsou zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství služby dopravní policie, Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V rámci prvního jednání pracovní skupiny byly prezentovány možnosti, jak předcházet či eliminovat případné objíždění stran tranzitní nákladní dopravy, a možnosti kompenzací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další jednání této pracovní skupiny v návaznosti na jednání v jednotlivých krajích bude v polovině měsíce srpna tohoto roku.

Já bych možná připomněl ještě jednu věc - to, co jsme v rámci této pracovní skupiny diskutovali. My jsme samozřejmě říkali, nebo jsme probírali jednotlivé body nebo témata. Jedním z nich bylo, jakým způsobem zakázat nebo omezit tranzitní nákladní dopravu na dvojkách a trojkách, spolu s dopravní policií jsme si detailně probrali harmonogramy, postupy a vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem vnitra, místopředsedou vlády panem Hamáčkem, dopravní policií, jednotlivými kraji. Domluvili jsme se na tom, že jednotlivé kraje vytipují do příštího jednání pracovní skupiny jednotlivé úseky, které by mohly být objížděny, a tam ve spolupráci s policií na úrovni krajů budou dávána dopravní omezení, dopravní značení.

Současně jsme potom řešili za účasti zástupců SFDI další možnosti, jakým způsobem by bylo možno kompenzovat situaci ve vztahu k obcím a krajům. Jedna z věcí, která byla diskutována, tak jsou programy výstavby vysokorychlostních kontrolních vah na dvojkách, na trojkách, samozřejmě potom programy výstavby či rekonstrukcí cyklostezek (upozornění na čas), jízdních pruhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana poslance, jestli bude pokládat doplňující dotaz. Prosím rychle tentokrát.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Tentokrát budu asi kratší. Mně samozřejmě je jasné, že tady pan ministr sklízí plody práce svého předchůdce, ale co tedy bude s těmi přísliby krajům, obcím, co bude s těmi podepsanými memorandy? Vy se vracíte zpět k tomu zpoplatnění, které bylo součástí toho tendru. Mně je samozřejmě jasné, že nulové zpoplatnění by bylo zmaření toho rozsahu soutěženého, protože nelze vysoutěžit mýto na zpoplatnění silnic první třídy a následně to zpoplatnit nulovou sazbou. To je určitě mrhání prostředky. Ale co tedy bude s těmi sliby?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana ministra, jestli bude odpovídat na doplňující dotaz. Bude. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Já jenom velmi stručně. Já myslím, že podstatu věci vystihl sám pan poslanec Blaha, který konstatoval, že jsou problémy samozřejmě v tom, pokud by mělo dojít ke změně podmínek, které v současné době již změnit nelze. My jsme samozřejmě v rámci pracovní skupiny, když jsme se včera sešli, řešili situaci, zda bude možno rozšířit a zařadit do toho seznamu některé další komunikace, jedniček, právě paralelní, které by se objížděly. Dohodli jsme se na tom, že toto možné bude, ale chceme mít určitý čas. Chceme situaci vyhodnotit. Pokud by byly určité excesy, tak jsme samozřejmě připraveni za půl roku po spuštění od 1. ledna 2019 rozšířit tyto seznamy, ale chceme vidět jeden rok zkušebně, zkusmo, a zjistit, jestli skutečně ty intenzity dopravy vedou k objíždění.

My jako Ministerstvo dopravy si nemyslíme, že by mělo docházet k tak silnému objíždění, tak jak je prezentováno v médiích. Ono to vychází z průměrné sazby za kilometr, která vychází řádově kolem 2 korun - 1,96 koruny za kilometr, pokud jsou mé informace od mých kolegů správné. Takže my se připravujeme na spuštění. Děláme všechno pro to, abychom krajům, obcím situaci kompenzovali, abychom ji společně řešili, a proto se scházíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní poprosím paní poslankyni Kozlovou, která bude interpelovat ministra Kremlíka ve věci obchvatu Olbramovic. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Děkuji za slovo. Chci říct, vážený pane ministře, jako poslankyně Středočeského kraje, která dobře zná, jak vypadá provoz na průjezdu obcí Olbramovice, a tuší, jak by zde pomohl obchvat, se vás ptám, zda víte o tom, co se kolem této stavby odehrálo, a zajímala by mě vaše reakce na současnou situaci, kdy Ministerstvo povolení ke stavbě vrátilo krajskému úřadu k projednání.

Obchvat za téměř půl miliardy dostal stavební povolení v roce 2018 a odvolala se proti němu mimo jiné i společnost IMOBA ze svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše. Na tom by nemuselo být nic k dotazování, kdyby ovšem právě firma IMOBA tři roky předtím neprodala státu pozemky pro obchvat za zvýhodněných podmínek. Podle smlouvy inkasovala od Ředitelství silnic a dálnic 3,7 milionu korun a pozemky prodala pouhé čtyři měsíce poté, co vešel v platnost nový zákon, který prosadila tehdejší vláda s Andrejem Babišem coby ministrem financí.

Další část mého dotazu se týká součinnosti Ministerstva dopravy s krajem. Proč ve chvíli, kdy vy za ANO řídíte Ministerstvo dopravy a hejtmanská pozice v našem kraji též náleží hnutí ANO, nejsou schopny tyto instituce komunikovat tak, aby se neplýtvalo silami a časem úředníků i trpělivostí obyvatel, ale především penězi daňových poplatníků a ministerstvo nemuselo vracet záměr kraji kvůli procesním chybám? Mimo jiné mezi pochybeními krajského úřadu zmiňuje zpráva ministerstva například špatné doručení písemnosti anebo vedení spisu v rozporu se správním řádem. Vážený pane ministře (upozornění na čas), zasadíte se o nápravu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, já bych se chtěl vyjádřit následovně. Pokud jde o obchvat Olbramovic, Ministerstvo dopravy dne 3. července 2019 na základě odvolání, na základě opravného prostředku zrušilo usnesení odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 30. srpna 2018, kterým byla provedena oprava rozhodnutí Krajského úřadu z 30. ledna 2017 a kterým byla povolena stavba I/3 Olbramovice, přeložka. A současně toto rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo krajskému úřadu k novému projednání. To je postup, který odpovídá zákonu. Ministerstvo dopravy, když zjistilo nezákonnosti, muselo rozhodnutí zrušit. Kdyby rozhodnutí nezrušilo a odvolatelům nevyhovělo, lze důvodně předpokládat, že by odvolatelé využili svých práv a šli by k soudu. A chcete, aby soudní řízení, které by trvalo třeba půl roku, třeba rok, vedlo ke stejnému výsledku jako teď? Určitě ne. Naši úředníci na Ministerstvu dopravy jsou vázáni zákonnými předpisy a podle nich postupují.

Ministerstvo dopravy v rámci svého postupu přezkoumalo více než šedesát námitek, šedesát námitek od sedmi různých subjektů, které podaly odvolání do rozhodnutí krajského úřadu, a to jak fyzických osob, tak právnických osob, které tvořily obec Olbramovice a dvě společnosti. Celkem dvacet čtyři námitek proti stavebnímu povolení podala společnost DAVO Corporation, a. s., další desítky námitek podaly fyzické osoby z řad obyvatel Olbramovic. Tři námitky podala samotná obec Olbramovice a pouze jednu námitku podala společnost, kterou vy jste tady zmínila a o které se v médiích hovoří, jako že ten subjekt, který měl vést k tomu, že došlo ke zrušení nepravomocného stavebního povolení. Takže pouze jednu námitku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP