(15.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Tento materiál byl předložen již před tři čtvrtě rokem do Bezpečnostní rady státu, nicméně ani po tři čtvrtě roce diskuse mezi mnou jako ministrem vnitra a předsedou vlády jsme nedospěli k závěru, který by umožnil tento materiál předložit na vládu. To znamená, v situaci, kdy tady hrozilo riziko z prodlení, kdy není shoda v rámci vlády mezi ministrem vnitra a premiérem na tom, že to řešení na frekvenci 425 nebo 450 MHz je akceptovatelné, tak to jediné, co mi zbylo, bylo to, že jsem předložil tento materiál, který zajišťuje prodloužení funkčnosti toho současného režimu po nějakou nezbytnou dobu. A současně vláda uložila Ministerstvu vnitra, aby do konce října tohoto roku zpracovalo návrh konečného řešení té strategie, o které jsem hovořil. Jakkoliv to může být vykládáno jako komplikace, tak chci říci, že podobným způsobem postupují celé řady zemí v Evropě. Ony volí cestu udržení současného systému, ať to je Tetrapol nebo Tetra, a současně chystají budování systému nového na bázi LTE nebo 5G, ale ten přechod je možný až po ověření a akceptaci uživateli.

Takže z mého pohledu my dnes neděláme nic jiného, než že se snažíme garantovat integrovanému záchrannému systému, že se dovolá do doby, než bude vybudován systém nový, moderní, který bude schopen i vysokorychlostních dat. Ale znovu říkám, vybudování toho nového systému je možné ve chvíli, kdy na tom bude shoda v rámci vládní koalice, a zatím dohoda s panem premiérem není.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Pane ministře, vy sám říkáte, že původní výrobce firma Airbus tu technologii podporuje do roku 2021. Vy zadáváte zakázku na osm let, takže předpokládám do roku 2027. To se mi nezdá jako doba nezbytně nutná. Jsou to dvě volební období a to je prostě vyhrazení tomu jednomu dodavateli. Proběhly tržní konzultace, kde vlastně vám všichni mobilní operátoři řekli, že oni jsou připraveni na to upravit svoje sítě pro tuto potřebu, zápisy z nich jsou veřejné. Ale vypadá to, že vlastně vaše ministerstvo se v reálu nesnažilo o to, aby tam vznikla tržní soutěž, ale spíše se snažilo o to, aby to skončilo tak, jak to je právě předkládáno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Pane poslanče, věřte mi, že my jsme se snažili velmi intenzivně. Problém je v tom, že já si nemohu dovolit riskovat ani vteřinu, kdy nebude fungovat základní systém spojení v rámci integrovaného záchranného systému. To znamená, pokud bychom měli budovat systém nový, a já s tím souhlasím a v debatách s panem předsedou vlády jsem to velmi silně prosazoval, tak se stejně nevyhneme nějaké době, po které poběží ten systém starý a systém budovaný. Protože přechod na nový systém je možný pouze v situaci, kdy bude vybudován, kdy bude adekvátní pokrytí České republiky a kdy bude migrace na nový systém stoprocentně zaručovat to, že se nestane, že se jednotky integrovaného záchranného systému nespojí. A v situaci, kdy máme dva roky do ukončení podpory současného systému, nám nezbývá nic jiného než současný systém modernizovat. Můžeme se bavit o tom, jestli osm let je hodně, nebo málo. Já jsem v původní strategii stál o to, aby to bylo na kratší dobu, ale znovu říkám, vláda se na tom nebyla schopna shodnout a ten materiál, tak jak jsem ho navrhoval, vládou neprošel.

To znamená, já jsem v situaci, kdy řeším problém, který jsem si nepřál, ale respektuji politickou realitu a dělám všechno pro to, abych pro jednotky integrovaného záchranného systému zajistil alespoň základní spojení. Komunikace na bázi komerčních operátorů možná není, protože současný systém stojí bokem od komerční sítě a já nemohu riskovat situaci, že například v případě hromadné havárie na dálnici D1, kdy dojde k přetížení komerčního operátora a ty BTS spadnou, se nám policie nebo hasiči nebudou schopni spojit, protože ta síť bude přetížená a spadne. To samé v případě nějakého útoku na sítě komerčních operátorů. Prostě ten systém státní musí být oddělen a tak také pracujeme. Mě ta situace netěší, nicméně je to realita, se kterou se musím popasovat, a věřte, že dělám maximum.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková s interpelací na paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já jsem vás v loňském roce interpelovala ve věci rekonstrukce bazénové části hotelu Thermal. Areál, kterému vévodí bazén a kavárna, chátrá a tento stav je dlouhodobě nevyhovující. Letos stejně jako loni čekal návštěvníky filmového festivalu šok a město ostuda. Při interpelaci jste se zmiňovala, že rekonstrukce je jedna z vašich priorit, a měla začít koncem loňského roku.

Vážená paní ministryně, z jakého důvodu rekonstrukce nezačala dle plánu koncem loňského roku a v jakém stavu se nyní rekonstrukce nachází? A kdo je architektem plánované rekonstrukce? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím paní ministryni.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, ohledně rekonstrukce hotelu Thermal v Karlových Varech mi v prvé řadě dovolte sdělit, že rekonstrukci hotelu rozhodně neberu na lehkou váhu. Proto jsem se v letošním roce zúčastnila i filmového festivalu, poprvé, a ubytovala se v hotelu Thermal, záměrně. I když mi nabízeli Pupp, já jsem říkala ne, ne, ne, do Thermalu půjdu - abych měla možnost se osobně přesvědčit o jeho současném stavu. Nebylo to úplně pěkné zjištění, ale myslím si, že tato zkušenost byla skutečně nepřenosná.

A teď vážně. Investiční plán počítá s celkovými náklady na rekonstrukci hotelu Thermal s částkou 580 milionů korun. Rekonstrukce hotelu Thermal byla zahájena v roce 2018. K dnešnímu dni byla provedena výměna trafostanic hotelu, vysokonapěťové rozvodny návazně na budoucí rekonstrukci technologií, výměna vzduchotechnických jednotek pro realizaci filmového festivalu v roce 2018. Provedeny průzkumné práce, vyvzorkování původních materiálů, a to jak v exteriéru, tak v interiéru. Provedena výběrová řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na projektanty oprav, komplexního dodavatele obnovy technologií a dále řada poptávkových řízení v rámci zpracovávání projektů vybranými projektanty pro ověřování ceny a způsobu realizace. Dále byla realizována některá protipožární opatření podmiňující zachování provozu hotelu a byla dokončena oprava havarijního stavu střechy kongresové části. Byly také již zhotoveny čtyři vzorové pokoje - v těch jsem nebydlela, ani v jednom - podle kterých se bude následně rekonstruovat interiér ostatních. Projekty opravy a rekonstrukce objektu zpracovávají projekční kanceláře, které byly společností Thermal vybrány na základě výběrového řízení organizovaného v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na zachování charakteristických rysů původního díla. Maximální důraz se rovněž klade na obnovu původních interiérů.

Pokud se týká exteriérů budov, ty podléhají mj. zvláštnímu dohledu orgánů památkové péče. V souvislosti s rekonstrukcí hotelu probíhají pravidelné konzultace se zástupci Národního památkového ústavu. Obdobná jednání probíhají s odborem památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary, jakož i ostatními dotčenými orgány státní správy, případně bezpečnostních složek, hasičský záchranný sbor, a právním zástupcem architektky paní Machoninové. V současné době je teprve zpracovávána projektová dokumentace, která je průběžně konzultována s příslušnými orgány státní správy.

Provedení realizace opravy a rekonstrukce hotelu Thermal bylo rozděleno do několika funkčních etap, a to s ohledem na jejich příslušný charakter, dále z důvodu jejich postupného provádění tak, aby byl zachován v maximální možné míře nepřerušený provoz hotelu a zároveň nebylo narušeno každoroční konání mezinárodního filmového festivalu, to je absolutně nepřekročitelná podmínka.

Pokud jde o venkovní bazén, tak vás mohu informovat, že byla již uzavřena smlouva o strategické spolupráci pro provoz bazénového relaxačního komplexu se společností Saunia, s. r. o. Tento vybraný nájemce bude zároveň partnerem při rekonstrukci bazénového centra a bude se podílet také na samotné přípravě projektové dokumentace. Projekční práce, které se týkají bazénu, budou zahájeny v nejbližších dnech a následně bude probíhat i samotná rekonstrukce. Konkrétní stavební firma pověřená rekonstrukcí bazénového a saunového komplexu vzejde z veřejného výběrového řízení a předpokládaná investice na rekonstrukci bazénu včetně přilehlého prostoru počítá s náklady ve výši 120 až 130 milionů korun. Včera tu smlouvu na rekonstrukci podepsali úplně všichni. Ještě zbývali vlastně zástupci představenstva a ti to podepsali včera. Takže smlouva je definitivně podepsána oběma zúčastněnými. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP