(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek, připraví se paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tak já začínám jedenáctou interpelaci na pana premiéra, který opět není přítomen. Myslím si, že to není uctivé k poslancům. Myslím, že my se taky nesnažíme obstruovat jednání Poslanecké sněmovny nad nějakou minimální žádoucí míru. Ale to, že pan premiér nechodí systematicky na interpelace, zejména na písemné, ale i na tyto ústní, je opravdu velký problém.

Můj dotaz směřuje k tomu, že jsem zjistil, že vláda má informační systém, ve kterém jsou uloženy informace o tom, jak plní programové prohlášení. Je to nějaký počítačový program, aplikace, kde je možné sledovat, jaké konkrétní úkoly byly uloženy ve vztahu ke konkrétnímu bodu programového prohlášení, kdo na nich pracuje, v jakém je to stavu a tak dále.

Já jsem chtěl prostřednictvím této interpelace požádat o informace o tomto informačním systému, to znamená, kým, kdy, jak byl vytvořen, a o výstupy z tohoto informačního systému, abychom my poslanci, kteří máme kontrolovat vládu, dostali informace o tom, v jakém stavu je plnění těch úkolů, které jsou v programovém prohlášení. Pokud budeme mít tyto informace k dispozici, jsem přesvědčen, že odpadne i spousta dotazů poslanců na to, jak jste pokročili s plněním toho či kterého bodu v programovém prohlášení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Než dám slovo další v pořadí, paní poslankyni Pekarové, přečtu omluvy. Pan poslanec Marian Bojko se omlouvá dnes od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Nevludová dnes od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Lukáš Černohorský dnes od 14.30 z pracovních důvodů, pan Ladislav Okleštěk dnes mezi 14.30 a 18. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Radek Zlesák dnes mezi 14.45 a 19. hodinou z důvodů pracovních a paní poslankyně Helena Válková dnes mezi 14.30 a 18 hodinami z důvodů pracovních.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já si dovolím navázat na interpelaci, kterou tady měl pan místopředseda Pikal. Protože on na to šel velice detailně, tak já už jenom doplním jednoduchou otázkou: Pane premiére, máte stále důvěru v šéfa antimonopolního úřadu? A považujete jej za člověka na správném místě? Jak dlouho podle vás ještě může tuto funkce vykonávat člověk, který má taková podezření z různých machinací? S jeho úlohou v kauze mýto bychom tady mohli strávit spoustu času. Ostatně už jsme to diskutovali mnohokrát. Takže zajímal by mě váš pohled na současnou udržitelnost pozice pana Rafaje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha, připraví se pan poslanec Jakub Michálek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane premiére, opakovaně jste se vyjádřil, že za jeden z velkých úspěchů své vlády považujete přesoutěžení mýtného systému. Taky jste se opakovaně vyjádřil, že jsme jedinou zemí v Evropské unii, která výběr mýta úspěšně - zdůrazňuji úspěšně - přesoutěžila. Pomineme-li skutečnost, že se kvůli stejnému tendru zajímá policie o vašeho prvního místopředsedu a zároveň šéfa vašeho poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka, nemůžeme pominout dnešní rozsudek Krajského soudu v Brně, který nařizuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže smlouvu s CzechTollem znovu zkoumat. Předseda senátu ji dokonce označil za protiprávně uzavřenou.

Vzhledem k tomu, že se v minulých týdnech Ředitelství silnic a dálnic nepodařilo vysoutěžit ani nového správce mýtného systému, zajímá mě, a věřím, že nejen mě, co bude dál. Budete pokračovat ve stávající smlouvě s CzechTollem a dáte tak Kapschi dobrý důvod k mezinárodní arbitráži? Nebo ji na základě dnešního rozsudku vypovíte a dáte dobrý důvod k tomu samému společnosti CzechToll? Nemá už Česká republika v těchto dnech mezinárodní ostudy spojené s vaší osobou víc než dost? A není těch veřejných peněz ohrožených neumětelstvím vlády a vašich ministrů dopravy už přespříliš?

Takže jasná otázka na závěr: Jak a kdo bude v České republice vybírat mýto a na kterých úsecích silnic přesně? Požaduji prosím odpověď písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední z bloku interpelací na pana premiéra je pan poslanec Jakub Michálek, protože paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová tuhletu interpelaci stáhla. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu, že podle našich výpočtů pan předseda vlády na 14 z 16 písemných interpelací konaných za poslední rok chyběl. To znamená, že má docházku nějakých 12 %, kdy chodí sem do Poslanecké sněmovny na jednání, kde má odpovídat na dotazy poslanců.

Když tady mluvil naposledy s paní poslankyní Kovářovou, tak se jí ptal, jestli má nějaký problém, jestli je nešťastná. Myslím si, že by měl spíš začít u sebe a zeptat se, jestli má nějaký problém s chozením do Sněmovny. Možná mu ho můžeme pomoci vyřešit tak, aby si zvládl udělat čas. Já si myslím, že když někdo není schopen si naplánovat ani svůj čas tak, aby chodil do Poslanecké sněmovny na čas, který je povinen si vyhradit podle zákona, a odpovídat na dotazy poslanců, kteří přednášejí dotazy občanů z krajů a z regionů a chtějí řešit problémy, které se jich týkají, tak takový člověk přece nemůže řídit vládu České republiky. Když není schopen si ani rozvrhnout vlastní čas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Konstatuji, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl interpelaci na paní ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Moje interpelace bude navazovat na předchozí interpelaci na předsedu vlády a týká se zákona o whistleblowingu, čili o ochraně oznamovatelů korupce, a zákona o regulaci lobbingu. Tyto dva zákony se vláda zavázala předložit ve svém programovém prohlášení a současně byly zařazeny do legislativního plánu vlády na rok 2018. Bohužel do dnešního dne nebyly v Poslanecké sněmovně předloženy, ačkoliv tedy měly být předloženy do konce roku 2018. Dokonce nebyly ani převedeny do roku 2019, takže se vznášejí někde ve vzduchoprázdnu.

A já bych se chtěl zeptat paní ministryně spravedlnosti Benešové, která má zodpovědnost za rezort spravedlnosti, v jakém stavu jsou tyto zákony a kdy budou předloženy. Už jsem se tu ptal několikrát. Naposledy jsem dostal odpověď od pana Kněžínka, že za pár týdnů, a přesto se za tu poměrně dlouhou dobu od té poslední interpelace, kdy jsem se na to ptal, vůbec nic nestalo. Takže se ptám: Co brání v tom, aby ty zákony mohly jít do Poslanecké sněmovny? Kdy budou předloženy, tak aby je Poslanecká sněmovna stihla schválit ještě v tomto volebním období?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přednesenou interpelaci a požádám paní ministryni Marii Benišovou o odpověď. Prosím máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji. Vážený pane poslanče, kdybyste přišel na kafe, tak bych vám to všechno ukázala a nemusel jste mě interpelovat. Ale ráda vám odpovím na ten váš dotaz.

Pokud jde o návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon, byly sice oproti původním předpokladům předloženy vládě až 18. února tohoto roku, to, jak jistě víte, jsem ještě ve funkci nebyla, nicméně se tak stalo na základě nutnosti vypořádání množství obdržených zásadních připomínek, takže tam už to trošku nabralo zpoždění. Zároveň v té době probíhalo intenzivní vyjednávání o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a bylo zřejmé, že vzhledem ke zvyšující se rychlosti procesu vyjednávání bude vhodné návrh zákona oproti původním předpokladům předložit již jako normu implementační. V tomto smyslu formulovala své připomínky i Legislativní rada vlády, která zmíněné návrhy zákonů projednala 18. dubna 2019 a která přerušila jejich projednávání s doporučením, aby nově předložený návrh zákona již transponoval zmíněnou směrnici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP