(19.50 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Co se týká toho druhého bodu. Víte, pane předsedo Výborný prostřednictvím pana předsedajícího, Zlínský kraj není svou strukturou nijak odlišný od ostatních krajů. Větší problémy než Zlínský kraj má kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, říká se jim strukturálně znevýhodněné a postižené regiony. A i přesto tyto kraje dávají na sociální služby pro potřebné mnohonásobně více než Zlínský kraj. A jsem zvědavá, jak dlouho, když mají být sociální služby výkladní skříní KDU-ČSL, se bude KDU-ČSL ve Zlínském kraji na ten stav vymlouvat.

Víte, celá ta debata vlastně začala tím, že vy jste nás o víkendu a včera s paní ministryní financí osočil z podvodu. Já jsem vám řekla, že byste se měl omluvit, protože slušný člověk, když přestřelí, tak se omluví. Myslím si, že už nemá smysl tady podesáté opakovat, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, a potvrdila to paní předsedkyně Asociace krajů, potvrdil to pan prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jak to vyčíslení bylo, jak vzniklo a že to vyčíslení jsme plně uspokojili. Miliarda výpadek platů, 900 milionů výpadek individuálních projektů z evropských fondů a 81 milionů z rozpočtu MPSV na nadregionální sociální služby, výpadek platů a příspěvku zvláštního. A myslím, že tím by ta debata měla být ukončena. Já říkám, že bych se, kdybych takhle přestřelila, tak bych se omluvila. Dobře, netrvám na té omluvě.

A ještě jedna věc. Já jsem v zařízení sociálních služeb - protože jezdím pokaždé, když není sněmovna, každý týden do regionů. Výjimka je, když je Poslanecká sněmovna, tak si to časově nemohu dovolit, protože v pondělí je vláda a po zbytek týdne jsem zde. Takže já jsem v zařízení sociálních služeb minimálně třikrát měsíčně. Takže prosím, nechme tohoto laciného politikaření a přestaňme se takto vyzývat. Já ty problémy znám. Samozřejmě nejsem člověk z praxe, to byl málokterý ministr, byl to můj předchůdce bývalý ministr Krčál, ale věřte, že s ním opravdu intenzivně konzultuji tuto problematiku. A mohu zopakovat svoji výzvu, kterou jsem řekla v úvodním slově: Pojďme společně pracovat na té systémové novele o sociálních službách, protože to je skutečně potřeba. Ale přestaňme tady politikařit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první je pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Aulická. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Tak paní ministryně, určitě není sporu, pokud jde o novelu zákona, my na to upozorňujeme tady dlouhodobě, jsme připraveni, máme své zástupce ve výboru pro sociální politiku. Stejně tak jsme dostali pozvánku na čtvrteční jednání, víme o něm, jsme připraveni, spolupracujeme.

Ale vy máte skvělé umění mluvit o voze a my o koze. To je celé. Já jsem tady vůbec nehovořil o strukturálně postižených krajích. Nevím, jestli jste mě poslouchala, stejně jako jste mě evidentně neposlouchala na začátku při tom vstupu, protože pak jste reagovala úplně jinak. Tak teď je to to samé. Já jsem o ničem takovém tady skutečně nehovořil. A když jsem říkal něco o tom, že jsme tady byli podvedeni, tak já si na tom skutečně trvám! Protože když se podíváte - mně deset minut po skončení páteční schůze chodily SMS od představitelů krajů, od představitelů poskytovatelů, od charit, které reagovaly na to, jakým způsobem a co jste tady představili a že to skutečně je naprosto nedostačující, resp., že to je dostačující pouze z 50 %, a to je ta jedna miliarda. Takže to byla celá jednoduchá reakce.

Dovolte mi ještě dvě poznámky. Pokud jde o pana Horeckého, tak se podívejte na nedělní pořad 168 hodin, tam máte jeho vyjádření. Myslím, že to tam řekl naprosto jasně. A ten pořad, který se týká právě financování sociálních služeb, naprosto pregnantně popisuje tu situaci, na kterou my upozorňujeme a kterou chceme řešit. Ale ano, jsme opozice a tu kasu prostě nespravujeme. Takže my nemáme jinou páku na vás než to řešit tady na půdě Poslanecké sněmovny nebo případně na půdě Senátu. To je celé.

A jenom když tady zaznívalo, jako že ty kraje jsou v souladu a podobně. Dneska zasedalo zastupitelstvo Pardubického kraje a před několika hodinami přijali usnesení, takže on se na vás pan hejtman Netolický za sociální demokracii obrátí i s panem radním pro sociální věci, protože ty věci prostě nejsou dokončené, nejsou dofinancované a jsou pověřeni zastupitelstvem, aby s vámi jednali, aby ty finanční prostředky na kraje skutečně doputovaly v té výši, o které my hovoříme. Když se podíváte do médií, hovoří o nich i pan Horecký. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Více faktických poznámek. Nyní paní poslankyně Aulická, poté se připraví pan poslanec Juchelka. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já už budu rychlá. Nevím, o čem mluvila, o jaké pomoci strukturálně postiženým krajům, protože když se budeme bavit o dofinancování sociálních služeb, tak je to 97 milionů a my adekvátně potřebujeme 250 milionů. To znamená, ten kolaps právě pro nejpostiženější kraj je evidentní.

Další věc. Pan Horecký avizoval, že je velice nespokojen s tím, jak se vlastně vlamuje, nebo jak se o něm hovoří, že souhlasí s tou dohodou, která byla udělána nebo byla avizována 7. července, že bude dofinancována jednou a půl miliardou z evropských fondů, protože on byl ten první, který říkal, že je to špatně, a myslím, že to opravdu bylo řečeno dosti výstižně. A je mi velice líto, že se tady neustále překrucují fakta, a ještě je to o to horší, že je to z pozice paní ministryně Maláčové.

My máme na výboru pro sociální politiku příští týden bod k dofinancování a věřte mi, že myslím, že určitě budou přítomni ze sociální komise Asociace krajů, kde určitě řeknou svá zásadní stanoviska k této situaci. Velmi mě mrzí, že paní předsedkyně Asociace krajů se nedokáže brát za to, co komise a všech 14 krajů a zástupců pro tuto sociální oblast deklarovaly. A myslím si, že i pan Horecký za poskytovatele bude přítomen této debatě. Budeme velice rádi, když bude přítomna i sama paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Takže nyní pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Já to jenom doplním. Je to skutečně tak, my příští týden máme na výboru pro sociální politiku dva body a to je dofinancování sociálních služeb a také inspekce sociálních služeb.

Ale já bych se chtěl tady vrátit právě k panu Výbornému vaším prostřednictvím, pane předsedající, protože pokud každý kraj je tedy jiný, tak si vybavuji na výboru pro sociální politiku, který byl v květnu a kde byla paní Vildumetzová a paní Stránská, že jsme dostali úplně de facto jiná čísla, a to od MPSV a jiná také od Asociace krajů na vyčíslení sociálních služeb. Proto já pořád volám úplně stejně jako paní ministryně financí po tom, abychom jednoduše měli nějaké číslo, od kterého se můžeme odrazit a začít diskutovat, a to i v rámci novely zákona o sociálních službách, která začíná prvním kulatým stolem už pozítří, jakým způsobem ty sociální služby financovat koncepčně, aby to nebylo každoroční handrkování, jak jsme zvyklí tady v tuto chvíli.

Takže vás všechny srdečně zvu na čtvrtek příští týden na výbor pro sociální politiku, vy tam máte své zástupce paní poslankyni Golasowskou a pana poslance Kaňkovského. Přijďte určitě i sám, zapojte se do debaty a pojďme se o tom normálně jednoduše koncepčně bavit, ať se nemusíme každý rok takto zbytečně handrkovat. A já souhlasím s tím, co říká paní ministryně Schillerová, udělejme analýzu výdajů na sociální služby u jednotlivých krajů. Pokud jsou ty jednotlivé kraje skutečně jiné, tak jak vy říkáte, že každý má jiné služby, jinou strukturu atd., a pojďme se začít bavit už o nějaké koncepci, abychom mohli novelu o sociálních službách dát konečně dohromady a ven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou v tuto chvíli další čtyři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážené členky vlády, kolegyně, kolegové, já teď budu opravdu věcný. Musím říci, že tady dneska několikrát zaznělo, že bychom měli z opozice spolupracovat. Já to jedině mohu podpořit. A musím říci, že my se opakovaně snažíme s věcnými problémy za oběma ministryněmi chodit, a musím říct, že si vážím toho, že v řadě případů skutečně sedneme ke stolu a věcně jednáme. Bylo to jak s paní ministryní financí Schillerovou, tak s paní ministryní Maláčovou. Já tohle cením a děkuji za to. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP