(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je poslanec Munzar. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi opravdu jen několik slov k státnímu závěrečnému účtu za rok 2017. Na začátku si neodpustím poznámku, že jsme skoro v polovině roku 2019 a dnes projednávat státní závěrečný účet za rok 2017, kde ta čísla by nám měla sloužit jako podklad pro rozhodování co nejdříve, abychom mohli reagovat na nějaké zdravé či nezdravé trendy při vývoji státního rozpočtu, zdá se mi to docela pozdě, projednávat to dnes.

Přesto mi dovolte, abych vás upozornil na jeden nezdravý trend, který se ukázal už v rozpočtu roku 2017 a který se projevuje už v plné nahotě letos, kdy začíná zpomalovat ekonomický růst, a to je velice extrémní, rychlý růst běžných výdajů státu a zároveň malých investic. Když se podíváte do státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, respektive do zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu k tomuto státnímu závěrečnému účtu, tak zjistíte, že podíl investic na výdajích státu byl nejmenší za rok 2017 za posledních 12 let. Ještě menší než za doby ekonomické krize.

Zároveň zjistíte, že podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích státu neustále klesá. V roce 2009 například podíl kapitálových výdajů, to znamená podíl investic na celkových výdajích státu, byl pouze 11,4 %. V roce 2017 už jenom 6,4 %. Znamená to, že ten potenciál ekonomického růstu, ty větší příjmy státního rozpočtu, které má vláda k dispozici, nevěnovala na potřebné investice, ale naopak navýšila běžné výdaje státu. A to jsou výdaje, které se budou každoročně opakovat a tyto extrémně zvýšené běžné výdaje zůstanou tady dědictvím po této vládě. Podle mého názoru je to neefektivní nakládání s finančními prostředky státu, protože my bychom se měli soustředit na to, abychom zvýšené příjmy věnovali na potřebné investice, například do infrastruktury.

Závěrečná zpráva NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2017 o těch silnicích také hovoří. A dovolte mi tady přečíst jednu větu. "V roce 2017 bylo do provozu uvedeno pouze 17 km dálnic." Stále se tedy nedaří navázat na období před ekonomickou krizí, kdy se zprovozňovalo v průměru 56 km dálnic ročně. Znamená to, že tempo výstavby dopravní infrastruktury nekorespondovalo s rostoucí intenzitou dopravy. Vláda tady má dlouhodobě z důvodu ekonomického růstu zvýšené příjmy státního rozpočtu, nedává je na potřebné investice, pouze zvyšuje provozní výdaje státu. To znamená, že nás a daňové poplatníky stát stále více a více stojí. A tyto zvýšené náklady nejsou jednorázové. Ty budou pokračovat i v dobách, kdy nebude takový ekonomický růst.

My na to upozorňujeme dlouhodobě. Chtěli bychom raději efektivnější menší stát, aby se ty zvýšené příjmy věnovaly na snížení daní, případně na vyšší investice, ale bohužel trend je jasný. Ten se ukázal již v roce 2017. A když se podíváte na první čtvrtletí roku 2019, na plnění státního rozpočtu, kde běžné výdaje rostou dokonce více než příjmy státního rozpočtu, tak to dlouhodobě nemůže dobře dopadnout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášen poslanec Pávek. Není, takže faktickou poznámku ruším. Hlásí se někdo? Ano, poslanec Votava se hlásí do všeobecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, paní ministryně, ostatní členové vlády, nechci tady vést nějakou diskusi ohledně návrhu státního závěrečného účtu na rok 2017. Ono jak se říká, že co může být staršího, než jsou včerejší noviny? Takže co může být staršího, než je státní závěrečný účet na rok 2017 v květnu 2019? Už to tady vzpomenul předřečník.

Možná se budu opakovat, ale já to zdůrazňuji vždy při projednávání takto pozdních státních závěrečných účtů, takto projednávat státního závěrečný účet na rok 2017 ztrácí jakékoliv kouzlo, jakoukoliv logiku, nemá to vůbec žádný význam. Hovořil jsem tady o tom, je to asi 14 dní nebo tři neděle, jestli se nepletu, kdy se projednával návrh zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, že by bylo dobré právě v tom jednacím řádu - bohužel neprošel do druhého čtení - že by bylo dobré v jednacím řádu upravit způsob projednávání státního závěrečného účtu, způsob projednávání rozpočtu, především státního rozpočtu, tak, aby pokud nebude projednán státní závěrečný účet následující rok, tak aby nemohl být projednáván i návrh rozpočtu na ten rok následující.

Takže dámy a pánové, je to určitě k zamyšlení a předpokládám, že připravím v tom smyslu nějaký návrh novely jednacího řádu, byť by to byl poslanecký, ale myslím si, že je opravdu třeba toto změnit. Vládu vlastně nic netlačí, aby usilovala o to, aby se státní závěrečný účet projednával dříve. Už jsem tady říkal, že se to týká i jiných záležitostí, jako jsou některé informace a zprávy. Dokonce jsme tam měli, teď nevím přesně, jestli to byl Státní fond dopravní infrastruktury nebo Státní fond rozvoje bydlení, že projednáváme výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2016. Tak to je úplně někde mimo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Jsme ve všeobecné rozpravě. Hlásí se nejprve paní zpravodajka a potom paní ministryně, pokud souhlasíte s tímto pořadím. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce. Kolegyně, kolegové, chtěla bych reagovat na dva předřečníky, pana kolegu Munzara i pana kolegu Votavu. To, co tady řekli v tom úvodu, to znamená, vlastně projednávání státního závěrečného účtu tady ve Sněmovně pak opravdu ztrácí význam v porovnání s následujícím státním rozpočtem, tak jak tady zaznělo. A jenom abyste věděli, o čem tady kolegové hovoří, tak jenom pro dokreslení chci říci, že státní závěrečný účet na rok 2015 byl projednán v březnu 2017. Tam ta návaznost rozpočtu 2016 - jistě vidíte - je hodně za hranou. A státní závěrečný účet na rok 2016 byl dokonce projednán... nebyl ani projednán ve stejném volebním období, ale až v tom novém volebním období v březnu 2018.

Z tohoto důvodu tady signalizuji podporu změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny, protože v tomto případě to není o vládě, která ho předkládá včas, tak jak by to mělo být, ale je to pouze o tom, kdy my se k němu dostáváme, abychom ho projednali. Tady si myslím, že změna jednacího řádu je naprosto namístě, a z mého hlediska ji určitě budeme podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ona to v podstatě řekla paní předsedkyně rozpočtového výboru Vostrá. Skutečně toto nebylo o vládě, vláda ten státní závěrečný účet za rok 2017 projednala 23. dubna 2018. Řekla jsem to i v úvodním slovu, ale možná to zapadlo. Takže je to otázka jednacího řádu. A pak už je to vlastně mimo gesci vlády, vláda už to nemůže nijak ovlivnit. Ale souhlasím s tím, že ty logické návaznosti by tam prostě měly být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ano, poslanec Votava s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP