(18.40 hodin)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Reagoval bych jak na svoji předřečnici, tak na pana ministra. Uváděl jsem odhad za rok 2018, který byl dokonce o tisíc korun nižší, z čehož vyplývá, že pokud by opravdu došlo na těch 15 %, jak původně ministerstvo chtělo, jak i pan premiér v polovině ledna plánoval, tak by došlo k naplnění cíle, který jsme si vytyčili, a to je oněch 130 % u platů pedagogů.

Já se omlouvám paní poslankyni Valachové prostřednictvím pana předsedajícího. Četl jsem právě usnesení, kde se hovoří o programovém cíli dostat platy učitelů na 130 %, nicméně nepedagogové tam nebyli takto explicitně uvedeni, proto jsem to takto přečetl. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

Reagoval bych na pana ministra. Samozřejmě je dobře, že jste dostali miliardu do speciálního školství, že se dále staráte o školství jako celek, nicméně pokud jde o platy učitelů, tak se jedná o takovou částku, kde tato miliarda je málo. Bavíme-li se o 15 %, tak miliardy jsou v řádech desítek. Proto bych se tady rád zeptal na to, jak vyjednáváte s Ministerstvem financí. Plánujete, že budou v rozpočtu na rok 2020 zvýšeny platy učitelů o 15 %?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Připraví se pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední faktická. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem rád, že jsme se vrátili k diskusi o platech učitelů. Velice důležité téma. A stejně důležité a potřebné by tedy bylo rozvinout téma inkluze, protože mnohé politické kluby měly nejen před volbami, ale zdůrazňovaly to třeba i nedávno, potřebu revize inkluze. Není možné to oddalovat, ale je potřeba to řešit a nenechat zajít speciální školství na úbytě. Ale na to teď nemám čas, věřím, že na takový zvláštní bod přijde.

Oceňuji, že přece jenom ve srovnání, jak řekla paní kolegyně Valachová, s minulostí, kdy se přidávalo o 3 %, to bylo úplně trapné, škoda o tom mluvit, žalostné, tak když se slíbilo 15 nebo 20 %, že je to přece jen lepší a viditelnější. Teď je otázka, kolik ve skutečnosti k učitelům doputuje. Odezva z terénu není rozhodně taková, že si průměrně polepšili o 15 %, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. A pak je otázka, že to stále není dostatečně. Učitelské povolání prostě musíme zatraktivnit, a ne aby nám hrozil, a hrozí velmi brzy, nedostatek učitelů mnoha oborů. Není to atraktivní, není to stále plně konkurenceschopné a zaplacené tak, jak by bylo potřeba, čili je nutné přitlačit na pilu. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost!)

A potom prosím k vám kolegům, ale i novinářům: když napíšeme průměrný plat učitele loni vzrostl o 11 %, tak je to hezká informace - ale kterých učitelů? Prosím vás, na církevních školách to takhle nevzrostlo, na soukromých školách to takhle nevzrostlo. A na vysokých školách to snad nejsou učitelé? Z těchto všech děláme učitele druhé kategorie. Neuvádějme lidi v omyl, protože když si to přečte běžný čtenář, tak to bere tak, že plošně se prostě učitelům přidalo. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Výborného. Připraví se pan poslanec Petr Gazdík a dále pan poslanec Karel Rais - zatím tři přihlášky na faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, určitě je dobře, že se tady vede debata o platech učitelů. Určitě je dobře, že tady jsou vytyčeny nějaké cíle. Věřím, že i s podporou nás poslanců směrem k Ministerstvu školství a debatě o rozpočtu se podaří slib skutečně splnit. Jenom bych byl velmi rád, aby sliby byly skutečně reálně plněny. To znamená, hovořil tady o tom kolega Bartoň, pokud zní příslib, že od 1. 9. bude zvýšen plat učitelů, tak by měl být přece zvýšen plat učitelů. Myslím, že slib je jasně daný a sliby se mají plnit. Myslím, že ambice dostat se na 130 % průměrné mzdy by tady skutečně měla zůstat zachována a k tomu by mělo Ministerstvo školství směřovat. Protože to, že jsme pořád na druhé, třetí příčce odzadu v zemích OECD, je skutečně hanebné a ostudné.

Chtěl bych tady zmínit dvě důležité věci. Vedle pedagogů je potřeba nezapomínat na nepedagogy, už to tady taky zaznělo.

A potom ještě jedna věc. A tady bych chtěl vyjádřit podporu panu ministrovi, protože vím, že o tom často hovoří. Je důležité, aby se pokud možno rozevíraly nůžky mezi tarify a netarify. To znamená, nechme tu kompetenci a pravomoc ředitelům, manažerům škol, protože ti nejlépe vědí, koho ocenit, kdo je pro ně skutečně tím klíčovým lídrem pedagogického procesu u nich ve školách, kdo jsou ti tažní koně. A pokud tuto možnost ředitelé budou mít, a ředitelé tam jsou proto, že si je zřizovatel vybral, a měli by tedy být na svém místě, tak potom to bude ku prospěchu českého školství. I na toto nezapomínejme. Nedávejme všechno do tarifu, ale nechme co největší prostor právě ředitelům, aby dokázali ocenit kvalitu práce svých učitelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Gazdík. Připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Jsem velmi rád, že se o tomto tématu bavíme, už proto, že usnesení Sněmovny nebude jenom prázdné plácnutí do vody, ale že skutečně vyžadujeme jeho plnění a vedeme vládu k odpovědnosti.

Nestává se často, aby se opoziční poslanec zastával vlády, nicméně vykonávám funkci radního Zlínského kraje pro školství, a to je kraj, který má vzhledem k počtu speciálních škol, a zejména základních uměleckých škol, nejnižší průměrné mzdy učitelů. V tuto chvíli můžu potvrdit, a tady bych vládu skutečně pochválil, že na konci března má skutečně Zlínský kraj v rozpočtu dostatečné množství prostředků na to, aby pokryl patnáctiprocentní navýšení. Přestože to je jeden z kroků, který vláda učinila, a věřím, že v příštích letech přijdou i další, tak skutečně ty peníze v tuto chvíli do krajů a z krajů pak učitelům přišly a učitelé je mohou dostat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Karel Rais. S přednostním právem se připraví pan ministr Plaga. Prosím, vaše dvě minuty. (Neustále přetrvává hluk v sále!)

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den. Na tomto příkladu bych chtěl v podstatě ukázat, kam vede absence finančních analýz. Když jsme tady tvrdili před třemi, čtyřmi roky, že inkluze je finančně garantovaná, že je všecko zajištěné, že jsou lidi, že jsou peníze. Dodnes nový ministr jenom dává finance. A situace se v nejrůznějších politických diskusích o elektronických neschopenkách a podobně opakuje. Čili si myslím, že je namístě udělat aspoň nějakou triviální finanční analýzu.

Jinak bych navázal na to, co tady říkal pan kolega Mihola, protože jsem to měl taky nachystané. Bavíme se o regionálním školství. Tam v podstatě každý rok teče 16, 20 miliard korun. Ale to není jediné školství, které pan ministr spravuje. Samozřejmě myslím na vysoké školství. Tam se ty nůžky otevírají a realita je taková, že řada mladých asistentek mně říká, že než by byly na vysoké škole, tak finančně výhodné, náročnost - prostě chtějí přejít na střední školy. Čili nezapomínejme na vysoké školy, protože jinak se to projeví v nežádoucím odlivu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová. Ta má přednost, takže ještě chviličku, pane ministře. Zatím nemám další faktickou. Prosím, dvě minutky.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jenom faktická. Co se týká zajištění financování podpůrných opatření, chtěla bych říct, že i moje poznatky z terénu a ze škol jsou takové, že financování podpůrných opatření v běžných školách je dostatečně zajištěno. To, co by si přáli ředitelé, je, aby se financování podpůrných opatření překlopilo do normativního financování. A upřímně řečeno tohle je i cíl, který dlouhodobě sleduje Ministerstvo školství, a potřebujeme k tomu právě změny financování škol, před jejichž startem stojíme.

Co se týká podpůrných opatření. Pokud někde učitelé nebo ředitelé škol vidí rezervy, a co radí, je to následující zjištění. Říkají: Podívejte se na otázku pomůcek, na otázku toho, jak jsou pomůcky nastaveny, kolik na to můžeme získat finančních prostředků, tam vidíme rezervy, přesuňte tyto finanční prostředky případně směrem naopak k personální podpoře učitelů nebo asistentů pedagoga. - To je první bod.

A co se týká druhého bodu, tady bych chtěla podpořit pana ministra školství. Má plnou pravdu v tom, že kupodivu přes financování, které je opravdu štědřejší, než kdy bylo, si speciální školy stále stěžují na to, že nemají dost financí, ony, z hlediska té nejnáročnější péče u dětí na asistenty pedagoga nebo na další formu péče. A tady bych podpořila ministra školství, aby měl větší podporu ve svých kolezích: ministrovi zdravotnictví a ministryni práce, protože tohle je určitě věc, která je společná všem těmto třem resortům. Takže tolik faktická poznámka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP