(17.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dejme tomu, že bychom to přijali, měli bychom ten pravý pomalý a levý pomalý - a kde bude ta policie? Bude to jak dneska? Pořád přemýšlí: úsekové měření, jestli na 80 budou měřit, jestli všichni jedou 80, ale klíčová přece není jenom bezpečnost, ale i plynulost dopravy. Ta plynulost je možná důležitější, resp. plynulost přispívá k ekonomice. Mnozí ekonomové počítají, jaké ztráty jsou na národním hospodářství, kolik času prostojí řidiči ve frontách. Ta čísla jsou podle mě složitě dokazatelná, nicméně ty studie existují a jsou to opravdu ohromující cifry.

Měli bychom se zaměřit na kvalitu dopravní sítě. Možná nic proti kolegům na Slovensku, já tam občas jezdím, tam zase těch čtyřpruhů, kde by byla zakázána jízda v levém pruhu, tolik není jak v České republice. Takže ohánět se zkušeností Slovenska mně nepřijde úplně šťastné. Ale tento návrh zákona opravdu není dobře a já myslím, že zpracovatelé to udělali chytře, že je tady reprezentuje paní poslankyně, protože kdyby tady byli někteří jiní, tak ta kritika by byla mnohem silnější. Z respektu k ní ta kritika je poměrně mírná. Proto také volím slovník poměrně mírný, ale to se opravdu opravit nedá.

Sice mi paní předkladatelka říká, že to tak nebylo, a já jsem trošku ironicky dneska na tiskové konferenci říkal, že je poznat, že to psali, když sněžilo. Paní předkladatelka říká, že to tak není, ale pro mě ten návrh zákona tak vypadá, že to psal někdo, který byl rozčilený v tom autě, já bych byl také rozčilený a nemohl bych předjet ty kamiony, tak rychle napsal: já jim to zakážu! Dobrý nápad, ale ty dopady by byly podle mě přesně opačné, než paní předkladatelka řekla, že bude mít plynulou dopravu, a v levém pruhu jak se bude dobře jezdit. Já se obávám, že tudy cesta, a je to příznačné zrovna u novely o provozu na pozemních komunikacích, tudy cesta skutečně nevede.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan předseda Kalousek. Jenom upozorňuji, že v průběhu rozpravy nedisponuje přednostním právem navrhovatel, pokud není člen vlády, takže doporučuji faktickou poznámku. Pan předseda Kalousek je přihlášen k faktické poznámce. Stahuje ji. Ano. Takže s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Kořanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Já jsem nechtěla úplně rozdmýchávat tu debatu, ale pan Stanjura mě k tomu trošku donutil. Takže já budu reagovat na jeho vystoupení, samozřejmě vaším prostřednictvím.

V podstatě můj návrh vznikl v listopadu. Opravdu nelžu, nebylo to v souvislosti s kalamitní situací na Vysočině. Je to způsobeno každodenní zkušeností, kterou prožívám při cestě do Prahy na dálnici D5. Chci tady určitě říci, že pokud jde o tříproudovou dálnici, tak opravdu jde jenom o ten úplně levý jízdní pruh. Takže pokud jde o tříproudovou dálnici, tak kamiony se můžou v těch dvou pravých pruzích předjíždět. To za prvé.

Co se týče vaší zmínky o tom, že bude pravý pruh pomalý, že vepředu pojede nejpomalejší atd., já si to nemyslím, a to z toho důvodu, že předepsaná rychlost kamionů je 80 kilometrů v hodině. Když pojede méně, nemá na dálnici co dělat, protože minimální rychlost na dálnici je 80 kilometrů v hodině. To, že nesjedeme nebo nebudeme mít možnost se zařadit, jak jste zmínil, do pravého jízdního pruhu, to považuji za nesmysl také vzhledem k tomu, že mají nějakou vzdálenost, kterou musí dodržovat, a nedodržují. Já s vámi naprosto souhlasím. To, co jste zmiňoval o dálniční policii, že je nefunkční, a tím si je nechci samozřejmě rozohnit, neboť s nimi spolupracujeme, komunikujeme s nimi ty věci, ale je to opravdu tak. Ty kamiony se drží, lepí se na sebe 20 centimetrů a opravdu je těžké dneska se do toho pravého jízdního pruhu zařadit. Takže to asi za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Bartoň a pan předseda Gazdík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já musím reagovat na svoji před řečnici. To, že minimální rychlost na dálnici je 80 kilometrů, to slyším poprvé. Pouze vozidlo, které dosáhne 80 kilometrů, smí na dálnici, ale na té dálnici může jet rychlostí daleko nižší.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Gazdík s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já tomu začínám rozumět, proč ten zákon je takový paskvil a proč tak vznikl. K paní předkladatelce prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste říkala, že jezdíte po dálnici D5. Já jezdím třikrát týdně po dálnici D1. Kdybyste jezdila po dálnici D1, tak byste věděla, že ten zákon je naprostý nesmysl, protože ministři za ANO už pět let tu dálnici opravují, tak jak ji opravují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní navrhovatelka ve své první větě, když na mě reagovala, říkala, že chce vyvrátit, co jsem řekl, a pak se mnou souhlasila. Děkuji pěkně. To není vůbec žádné vyvrácení.

Já fakt chápu dva a tři pruhy. Možná to na první pohled nebylo jasné, chápu rozdíl mezi dvěma a třemi pruhy v jednom směru. Proto jsem říkal, že dneska už platí zákaz zejména tam, kde jsou tři pruhy, a to je naprosto správně. O tom se vůbec nepřeme. Přeme se o tom plošném a o tom, kde jsou ty dva pruhy.

Také když vidím pana hejtmana, když jedeme potom například z Olomouce do Ostravy, tam jsou úseky, kde jsou tři pruhy, tam ten problém reálně nevzniká. Jenom občas jsou tři kamiony vedle sebe, jak jsem popsal. Ale na té nešťastné D1, a já jsem říkal, že vám věřím, že to nevznikalo za toho sněžení, ale že ten zákon tak vypadá. To se nepřu a nemám důvod vám nevěřit. A myslím si, že i rezervovaný přístup, který je dán zejména stranickou loajalitou Ministerstva dopravy, o tom svědčí. Nevšiml jsem si, že Ministerstvo dopravy halasně a veřejně podporuje tento návrh zákona. To, že vláda dala neutrální stanovisko, je dáno tím, kdo je pod tím podepsán, protože vždycky je důležité, když si přečtete nejenom to souhlas - nesouhlas - neutrální, ale to, co je napsáno pod tím. Takže když si přečtete to, co je napsáno pod tím neutrálním stanoviskem, tak se divíte, jak z toho mohlo vyjít neutrální. Já souhlasím s panem zpravodajem.

A nežijeme v ideálním světě. To o minimální rychlosti už vyvrátil jeden z mých předřečníků. To prostě není pravda. Tak jestli budeme dělat ideální počítačové modely a budeme si tam modelovat ty rozestupy mezi kamiony, tak možná někteří, já tedy určitě ne, se tam mezi ně zařadí. Pak už zase nikdy nevyjedou a pojedou za tím kamionem.

Bavme se o skutečně funkčním řešení, které podle mě existuje, problém existuje, jenom to navržené řešení je špatné. Neříkám, že to problém není, ale inteligentní značky, vybrané úseky je přesně ta cesta, kterou bychom měli jít. Pokud pan ministr k tomu potřebuje nějaké peníze do rozpočtu, tak je tam najděme, investujme, a pak se situace zlepší.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Kořanové, potom faktická poznámka pana poslance Vondráka. Máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Doufám, že bude poslední na mého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem souhlasila jenom zčásti s vámi, ale chci říct, že mě velmi překvapuje váš přístup, protože já si velmi dobře pamatuji, že v roce 2006, kdy toto předkládal tehdejší ministr vnitra pan Milan Chovanec, tak jste s tím souhlasil, a dokonce jste takto vystupoval i v médiích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Vondráka. Máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dámy a pánové, já bych uvedl věci na pravou míru. V ČR se nesmí na dálnici pohybovat vozidla, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 kilometrů v hodině. Dle zákona také nařizuje řidičům opustit dálnici na nejbližším výjezdu, pokud vozidlo není schopné jet rychlostí 80 kilometrů a vyšší z důvodu závady či jiných. Takže prosím vás, já jsem žil ve Spojených státech a tam toto platí naprosto běžně. V levém pruhu nesmí jet nákladní automobil a funguje to perfektně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Bartoň s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro paní navrhovatelku. Není to přesné. Ten návrh, který předkládal ministr Chovanec, já si to pamatuji, říkal jsem vlastně to samé, že jsem pro, ale na vybraných úsecích. To je totiž klíčové. Také jsme jako ODS nikdy nenavrhovali, že má být 150 kilometrů na dálnicích obecně, ale vždycky jsme říkali na vybraných úsecích. Ale komu se to hodí, tak použije jenom tu první větu a tu druhou zapomene. Já se k tomu hlásím, že na vybraných úsecích to tak být nemá, já to podporuji. Navrhl jsem řešení, které podle mě je funkční. Je to to samé, jak s maximální rychlostí, kterou mimochodem tehdy pan ministr odmítal a dneska se už k tomu tváří mnohem příznivěji, ale podle mě také mluví o vybraných úsecích dálnic, kde mluví o stočtyřicítce, a já to tak chápu, že jsou úseky, kde je to bezpečné, klidně těch 150, a pak jsou úseky, kde to prostě není možné kvůli stavu vozovky, výhledu, poloměru atd. O tom si nemusíme říkat.

Tak pokud se citujeme z minulosti, tak se citujme prosím přesně. Ano, souhlasil jsem s tím úplně stejně jako dnes - na vybraných úsecích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP