(19.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Ano, stát zanedbal možná stavební dozor, možná měl na to více dbát a upravit si smlouvy. Ale není to také o tom, že tady funguje nějaká agresivní obchodní politika, na kterou stát neumí reagovat, a my jsme tiše přihlíželi k tomu, jak tyto firmy fungují na českém stavebním trhu? Jak fungují ty stavební komory a všichni, na které se rádi odvoláváme jako na ty odborníky, kteří by tady měli být, a my jsme přece jenom ti hloupí politici a ti odborníci by měli fungovat? Jak tyto orgány, které mají různé ty komory a další, fungovaly v té době a upozorňovaly na to, že dochází k porušování, že nedodržují stavební postupy a další věci? Jak je možné, že ty firmy, které se už jednou objevily v problematických stavebních zakázkách, a teď můžu zamířit, byť to tady už zaznělo, že to je nepopulární se hlásit ke svému regionu, ale v Moravskoslezském kraji na likvidaci lagun Ostramo, jak je možné, že firma, která tam zklamala, dostává znovu zakázky a funguje v rámci divize stavební bez větších problémů na zakázkách? Jak je možné, že firma - řeknu to jméno - Geosan, která je jedním z těch postižených v tom konsorciu tří firem, tyto zakázky dostává a v rámci stavby, která je sledovaná, úsek Nebory, který by měl napojit na frýdeckou dálnici třineckou dálnici nebo komunikaci dálničního typu a výpadovku směrem na Slovensko, jak je možné, že ty firmy odstupují od těch zakázek? Jak je možné, že my dovolujeme těmto firmám s tím státem manipulovat?

Tady vnímám jeden drobný problém a možná to souvisí s povahovými rysy nebo s vystupováním ministra dopravy. On pochází z jedné z těch firem, stavebních firem. Nevím, jak dalece, možná je v té hraně, z té druhé strany, že vnímá tady tyto postupy. A to by mě možná zajímalo a možná je to na soukromý rozhovor někdy si popovídat, prostě jak je možné, že tyto firmy takhle se státem manipulují, že odejdou ze zakázky a nechají stát? Vyhrály tu zakázku a prostě s ní rezignují, a my ji dělat nebudem, protože ta cena, kterou jsme vysoutěžili, my za ty peníze to prostě dělat nebudem... Jak je možné, že tyhle firmy takhle můžou se státem manipulovat?

Prostě za posledních třicet let v této zemi svoboda podnikání překročila únosné meze toho, co ten stát je schopen tolerovat. A tady musí nastat restrikce státu. A docela přísná restrikce státu vůči těm, kteří tady z tohoto docela dobře tyli. A je úkolem státu a je úkolem politiků, aby nastavili parametry, aby to mohlo fungovat. A možná že toto je ten příklad, ale není to příklad zodpovědnosti Ředitelství silnic a dálnic konkrétní, protože každou zimu tam ty problémy jsou. A když kolega je z Vysočiny, tak to moc dobře ví, že každou zimu tam ta auta bourají a kamiony tam stojí a že to možná není šest hodin, ale jenom tři hodiny. Ale vždyť je to vcelku jedno, jestli tam jsem tři hodiny, nebo čtyři hodiny. Ten problém tam prostě je. Jak to, že ještě nebyl řešen a my ho chceme teď rychle, okamžitě vyřešit? Prostě bavme se o tom, že jsme něco zanedbali a kde je ten problém.

A vrátím se k tomu konkrétu, co jsou návrhy k řešení toho problému, jak tady zaznělo. Jsou tady návrhy usnesení, které nám předkládají iniciátoři dnešní schůze. Když se podívám na první návrh - usnesení kolegů pirátů. Je tady někdo, kdo si myslí, že ta firma, která tu práci dělala, ji dělala dobře? Je tu někdo, kdo si myslí, že je v právu ta firma? Ale my té firmě dáme argumenty usnesením pirátů, pokud je v tomto duchu přijmeme, že si sami na sebe necháme zpracovat analýzu, audit, co jsme my udělali špatně, aby to oni potom u toho soudu, které v tom usnesení je, že to stejně dojde asi k soudu, používali proti státu. Myslíte to opravdu vážně, kolegové piráti, že poškodíme stát vůči tomu, se kterým bychom měli v debatě dojít k nějakému cíli, že prostě on to zavinil? Nebo opravdu si myslíme, že oni jsou bez viny?

Další návrh, který máme tady jako usnesení. Opravdu vnímáme to, že tady zaznělo - teď pardon, ono to není v usnesení, ale ten nápad s dálničními známkami. V úseku, ve kterém se opravuje, nebude poplatek za dálnice. Tak by mě zajímalo, jak já jako Ostravák toto využiji, že tam nebudu muset platit. To mi zkuste, navrhovatelé, vysvětlit. Když je roční známka a desetidenní, jak na tom já vydělám nebo jak se mi vrátí ty peníze. No já se bojím, že vůbec ne, že jste o tom vůbec neuvažovali a že to je prostě pouze gesto, možná maximálně k těm, co tam bydlí a že to využívají, ten úsek 14kilometrový, možná 20kilometrový. Ale všichni ostatní, kteří tam musí cestovat a jedou tam vícekrát za rok, prostě nemají jinou šanci, než si tu roční koupit. A když už ji mají, tak říct, že v období tří měsíců je úsek zadarmo, tak to mi pomůže, když jsem z Ostravy a ta dálnice je někde u Jihlavy. To teda nevím, jakou výhodu to bude mít pro ty občany. To bych rád slyšel od předkladatelů tohoto návrhu.

Co se týče jízdy kamionů. Padl tady návrh plošného zákazu. Samozřejmě je to jedna z variant a ČESMAD se určitě bude zlobit, protože už jednou tady byl ten návrh a tyto lobbistické organizace zastupující řidiče vystupovaly, že to je nemožné, že se zastaví doprava, pojedou v jednom kole, zůstanou stát, ten nejpomalejší bude brzdit všechny ostatní. Ale v těch řešeních, která zaznívala, bylo také, že začnou apelovat na řidiče, aby dodržovali předpisy, a že tyto profesní organizace zastupující zájmy řidičů, zastupující zájmy dopravců a autodopravců budou spolupracovat a budou také určitou osvětu na tyto řidiče dělat. Dodrželi to slovo? Máte pocit, když jezdíte po dálnicích, že by řidiči kamionů jezdili nějak lépe a brali ohled na ostatní řidiče a ostatní dopravu? Já se bojím, že ne. Čili podléhat těm tlakům a říci "vlastně ono se nic nestalo, k ničemu nedošlo" prostě nejde. A my s tím návrhem omezit dopravu kamionů, když je období, kdy ty kamiony opravdu můžou způsobit vážné problémy na komunikaci, přicházíme a jako KSČM to budeme podporovat, protože to řešení v současné situaci jiné není, pokud není tříproudá dálnice, kde by ty kamiony mohly mít vlastní pás a pouze při předjíždění by mohly vybočit, ale zůstal neustále jeden zachován pro rychlou dopravu. Nebo máte jiné řešení?

Ale potom pokud bychom systémové řešení měli hledat, tak vedle dálnice vybudujme nákladní železnici a donuťme tranzit přestoupit na železnici. To by bylo řešení, ekologické, a hlasoval bych oběma rukama pro, aby něco takového vzniklo. Ale bohužel toto jsou všechno sny, které třicet let slýchám od každého ministra dopravy, který připravuje a předkládá návrhy, co by se mělo v této zemi v rámci dopravy zlepšit, ale zatím se to nikomu nepovedlo. Nevím, jestli se to stávajícímu ministru dopravy povede. Já mu budu držet palce, ať se mu to povede, ale držel jsem ty palce všem ministrům před ním a bohužel byl jsem zklamán. A možná ty palce zůstanou v těch pěstech, když mu je držím. Ale snad se jednou dočkáme toho, že opravdu ty dálnice budou jezdit a budou fungovat tak, jak by si občané České republiky zasloužili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A než dostane prostor pan poslanec Válek, tak zde mám tři faktické poznámky. Jako první je pan poslanec Benešík, který tu ovšem není, tedy jeho přihláška propadá. A prosím pana poslance Gazdíka, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se cítím být vyzván slovy pana ministra, a proto mám několik poznámek.

Pane ministře, mezi námi je zásadní rozdíl. Zatímco moje stavby v Suché Lozi nikoho neohrožují, tak vaše činnost, či nečinnost na vašich stavbách na D1 ohrožuje mě na životě i tisíce občanů. To je zásadní rozdíl.

Druhá věc. Pokud mluvíte o slušnosti, tak prosím, abyste byl také aktivním účastníkem slušnosti. Já jsem se vás už dvakrát v této diskusi ptal na otázku, a zopakuji ji potřetí: Kdy jste se dozvěděl, že daná firma nestihne v daném termínu, a co jste s tím v té chvíli dělal? Prosím o vaši odpověď, když tady vyzýváte k slušnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já budu krátce fakticky reagovat na kolegu Luzara prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem to řekl myslím poměrně jasně a ještě to zopakuji. Ten návrh KDU-ČSL se týká úseku dálnice D1 v rozsahu Praha-Brno a Brno-Praha, tzn. 200 km dálnice v obou směrech po dobu rekonstrukce, tzn. někdy do toho roku 2021, pokud to skončí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP