(19.00 hodin)
(pokračuje Polanský)

Že ZOVy nejsou, čím se zdají být, můžeme ilustrovat na jednoduchém příkladu. Oba zákony, jak německý liniový, tak česká čtyřistašestnáctka, obsahují přílohu, která uvádí seznam prioritních staveb, pro které lze uplatnit některá ustanovení zákona, např. agresivnější způsob vyvlastňování. Takzvaná předběžná držba v Německu, v Česku nazvána mezitímní rozhodnutí. Na první pohled všechno v pořádku. Na druhý pohled zjistíme, že zatímco Němci mají pečlivě vypracovaný postup, který... zcela jasně stanovena kritéria při rozhodování, která stavba na privilegovaný seznam půjde a která ne, u nás jsme seznam dávali dohromady asi jako když, s prominutím, hokynář licituje o ceně bedny vepřového. Nesledovali jsme jediné pravidlo nebo nějaký ukazatel. Na seznam prostě šlo všechno, u čeho měla většina poslanců pocit, že je důležité.

Podívejme se nyní na zmíněnou další chystanou novelu té tzv. čtyřistašestnáctky. Ze své, přiznám, že prozatím jen letmé analýzy mohu říct, že ani tato novela bohužel nemíří správným směrem. Stát zde dostává do rukou nové nástroje, občanům zase ubude trocha jejich práv, ale jak tyto nové nástroje vyřeší skutečnost, že podle Nejvyššího kontrolního úřadu devatenáct z jednadvaceti případů zpoždění silničních staveb bylo způsobeno nedostatky v přípravě na straně Ředitelství silnic a dálnic?

Zůstaňme ještě u dálnice D1. Jak jsem již dříve zdůraznil, samostatnou kapitolou v celém komplexním problému při výstavbě dopravní infrastruktury je kontrola staveb, tedy supervize. Položme si nyní základní otázku: Používá stát dostatečné kontrolní nástroje? Již v roce 2013 byl na Ředitelství silnic a dálnic zaveden systém elektronické kontroly stavby modernizace D1 na prvních úsecích, tzv. systém EMAN. Technický dozor měl v tabletech nahraný program a výkresy celé stavby a prováděl zasílání všech informací ze stavby - fotografie, zápisy, kopie stavebních deníků - průběžně na specializovaný server Ředitelství silnic a dálnic. Byla tak zajištěna průběžná kontrola stavby. Bylo zřejmé, kde se nepracuje, a byl tak naplněn požadavek přímých dokumentů z průběhu stavby, které bylo možno průkazně použít v případě soudních sporů.

Proč byl tento systém zrušen a nahrazen jiným, zjednodušeným, který tuto funkcionalitu neposkytuje? Je vám jasné, že pokud by ke zrušení EMAN nedošlo, měl by investor, tedy stát, tedy my všichni perfektní informace v reálném čase o tom, na čem se kdy pracovalo, jaký důvod měla jaká prodleva, zda se objevují nějaké komplikace, popřípadě který den, kolik dělníků pracovalo na jakých dílčích úkolech. Všechny signály o problémech jste mohli mít na stole průběžně od počátku každý den. Výzvy k nápravě mohly přijít daleko dříve ze strany ministerstva, resp. ŘSD.

Opět se potvrzuje staré známé pravidlo, že co neumím měřit, nemohu řídit.

Rád bych závěrem na tomto místě připomněl usnesení, které tato Sněmovna přijala na své poslední schůzi před Vánoci během schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. To usnesení zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby věnovala maximální úsilí při zkvalitňování systému kontrolní činnosti dopravních staveb na Ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic včetně jejich projektové přípravy, zejména tvorbou nových legislativních kontrolních nástrojů, dostatečným personálním zajištěním, odborné kontroly a jejím odpovídajícím finančním ohodnocením.

Jaké by tyto legislativní kontrolní nástroje měly být? Určitě to není např. zpoplatnění odvolání proti stavebnímu povolení infrastrukturální stavby, kde bude každý muset složit kauci ve výši (nesrozumitelné) tisíc korun jako paušál a dalších 10 tisíc korun za každé závazné stanovisko, které napadá, jak zní jeden z návrhů současné novely 416. Existuje ale obrovský prostor v elektronizaci jak stavebního řízení, tak navázaných procesů, kde rezervy při zrychlování výstavby dopravní infrastruktury zcela jasně jsou.

Ale zpět k D1. Je pravděpodobné, že celá situace okolo rekonstrukce kritického úseku D1, na kterém došlo v prosinci k oné kalamitě, bude mít soudní dohru. Považujeme za nutné zjistit, jakou roli v celé zakázce sehrál stát v roli investora zastupovaného ŘSD. Proto předložím v podrobné rozpravě Sněmovně následující návrh doprovodného usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby zpracoval nezávislý audit postupu Ředitelství silnic a dálnic při plánování, realizaci a supervizi zakázky D1 modernizace úsek 12 - exit 90 - Humpolec až exit 104 - Větrný Jeníkov.

Vzhledem k bezradnosti vlády v oblasti nastartování investiční výstavby dopravní infrastruktury jsme my piráti připraveni tu vhozenou rukavici zvednout a začít po celý ekosystém okolo výstavby dopravní infrastruktury legislativně zlepšovat, a to tam, kde jsou skutečné problémy, a ne tam, kde je zrychlování nejjednodušší. (V sále je hlučno.)

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a připraví se s přednostním právem pan poslanec Gazdík. Tak prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Nedá mi to a musím reagovat na Ondru Polanského, mého jinak milého kolegu, místopředsedu dopravního podvýboru. Chtěl bych panu kolegovi vzkázat - nevím, jestli chtěl nebo nechtěl vidět a znát informace on, nebo ten, kdo mu ten jeho proslov připravoval, ale když jsem slyšel kritiku, slova jako tristní stav investorské přípravy, tak to si myslím, že jsou velmi nefér argumenty. A musím ve faktické poznámce jménem rezorty dopravy a mých kolegů hned reagovat.

Ondra Polanský určitě ví o tom, že zavádíme progresivní metody, jako je BIM - Building Information Management. Ví, že provádíme evelovou akci toho vzdělávání toho dialogu mezi investorem a dodavatelem. Ví, že postupně digitalizujeme celý proces. Zavádí se využití žlutého FIDIC, nebo testuje se žlutý FIDIC, tzv. Design-Build. Sami jsme slyšeli na podvýboru pro dopravu prezentaci poměrně ambiciózního přístupu k PPP na D4, tedy k prvnímu pilotnímu projektu formou soukromého a veřejného financování.

Co se týká metody BEST VALUE, vícekriteriálního hodnocení zakázek, tak jak ŘSD kritizované, tak SŽDC už mají první pilotní projekty, kde právě podle toho vícekriteriálního hodnocení ty zakázky hodnotí. Shodou okolností na SŽDC to jsou studie proveditelnosti z Brna na Přerov a na Ostravu, tedy ten pilotní projekt vysokorychlostních tratí.

Takže chápu tu politickou argumentaci, tu oponenturu, ale myslím si, že slova jako tristní stav přípravy jsou opravdu nefér. A jasně, vždycky je co zlepšovat a určitě můžeme nabrat vyšší tempo. A tady bych se chtěl jménem svým i svých kolegů vůči takové argumentaci ohradit. A myslím si, že od kolegů pirátů tohle určitě není fér. A mohl bych si vzpomenout na projednávání té loňské novely zákona 416, kdy byla učiněna dohoda třeba o plavebních stupních, a pak kolega Ferjenčík i přes tu dohodu (upozornění na čas) ji sporoval a nedodržel ty dohody. Takže prosím, takovouto argumentaci (upozornění na čas) si myslím, že byste si mohli odpustit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy... Mám tady ještě jednu faktickou, omlouvám se. Takže pan poslanec Ferjenčík a následně tedy s přednostním právem pan poslanec Gazdík. Prosím. Vaše dvě minutky.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já musím reagovat. Já jsem žádnou dohodu o plavebních stupních neuzavřel, tak jsem ji nemohl ani porušit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Gazdík. Prosím. A připraví se na faktickou pan poslanec Polanský.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, kolegyně, kolegové. Já se musím zastat kolegy Polanského. Tristní stav přípravy je něco, co bohužel jako uživatel zažívám denně. Jsem ten, kdo minimálně dvakrát týdně jezdí tam a zpátky, většinou třikrát až čtyřikrát týdně, po D1.

A já bych se chtěl pana ministra zeptat. Pan ministr měl hezký projev. Hezky mu ho napsali. Všechna čest. Ale já si myslím, že soudný investor a soudný ministr dopravy musel vědět už někdy od září, že D1 je neproveditelná v daném termínu. A já se proto ptám pana ministra. Pane ministře, kdy jste se dozvěděl, že akce na D1 kolem Humpolce - pominu uzavření 14 km - se nestihne? Kdy jste se to dozvěděl? Kdy jste zjistil, že to je neproveditelné? Co jste udělal pro to, aby tam řidiči pak třeba ve sněhu nestáli a sníh vás nepřekvapil? To je něco, co je neuvěřitelné! Od července tam jezdím, a v těch čtrnácti kilometrech jsem někdy napočítal i šest dělníků. To je něco, co tento stát platí, co my všichni platíme. Co jste udělal pro to, aby se to stihlo v daném termínu? Proto se vás ptám, pane ministře. Prosím, odpovězte mně, kdy jste zjistil, že se daná věc nestihne, a co jste udělal pro to, aby se nestalo to, co se stalo v prosinci. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP