(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Luzar, po něm pan poslanec Výborný, pan poslanec Dolínek a pan poslanec Žáček s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Krátké poznámky. Hovoří se o zlých komunistech, kteří něco připravují. Ptám se, proč na tom zákoně chybí podpis prezidenta Václava Klause. Odpovězte si na tu otázku, kolegové, proč prezident odmítl tento zákon podepsat a jaké důvody k tomu uvedl. Můžete se na to podívat a zjistíte, že ty výhrady, které on k tomu zákonu měl, jsou vlastně i naše výhrady, které dneska tady mnohdy opakujeme. To je zaprvé.

Zadruhé, ptám se, když se tady hovoří o tom, že komunisté vůči katolické církvi, proč byli komunisté exkomunikováni z katolické církve po druhé světové válce v Itálii, ve Francii. Co to mělo znamenat? Jaké signály to vysílalo do společnosti, když potom tato společnost v roce 1948 něco dělala vůči katolické církvi? Zasazujme věci do reality a do situace, která nastala, ale nepoužívejme je o 50, 60 let později jako nějaký klacek, který se snažíme v rámci diskuse tady říkat.

A do třetice, co se týče té práce, z které tady hodně čerpám a cituji, kterou napsal Petr Karola, dneska už JUDr. Petr Karola, tak oponenturu této práce, nebo vedoucí diplomové práce byl doktor Kudrna Ph.D., jehož jméno ti, co se podíleli na přípravě zákona, jistě znají, protože se podílel i v odborných komisích, které vláda sestavovala, a jeho jméno se tam objevuje. Čili je to erudovaný člověk, který moc dobře věděl, co tento student píše, a poskytoval mu podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Musím zareagovat vaším prostřednictvím na pana místopředsedu Filipa. Opakovaně tady zaznívají věci, které nejsou pravdou. Nebavíme se přece o příjmu, ale bavíme se o náhradách. A to je rozdíl. A to je ten podstatný rozdíl. Čili neříkejme, že to byl příjem. Nebyl to příjem, je to náhrada.

A k panu poslanci Valentovi. Já jsem trochu v rozpacích, jestli bychom se měli tady začít na půdě Sněmovny a Senátu bavit na bázi studentských prací. Já je nechci vůbec zpochybňovat. Řada studentských prací, bakalářských prací má vysokou, kvalitní úroveň. Ale myslím, že my bychom se měli zabývat skutečnými analýzami, stanovisky odborníků, ústavních právníků. To jméno, které tady zaznělo, doktor Kudrna, tak byl jeden z těch, který dodal ústavněprávnímu výboru svůj názor, své stanovisko k předmětné novele. A také tady zaznělo už v rámci rozpravy, že to bylo vlastně jedno ze čtyř, které na konci v tom závěrečném hodnocení úplně nezpochybnilo to, že by Ústavní soud teoreticky mohl hovořit o tom, že je tento postup v souladu s Ústavou České republiky. Ale jinak myslím, skutečně hodnoťme stanoviska kateder ústavního práva právnických fakult, Akademie věd atd. To si myslím, že je určitě vhodnější než tady šermovat studentskými pracemi. Notabene o tom, jestli má sto stránek, dvě stě nebo dvanáct, myslím nerozhoduje kvalita té práce. Jaroslav Heyrovský napsal svoji studii na dvanácti stranách a dostal za to Nobelovu cenu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolínek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré dopoledne. Já bych nevystupoval, ale můj přítel Marek Benda prostřednictvím předsedajícího mi nedal než vystoupit. Já dnes nechci odcházet odsud s pocitem, že jsem nějaký lump, že jsem tady někomu, nedej bože nějakým církvím něco vzal. Proboha, těsná vláda, která měla omylem v tu dobu většinu, jim něco dala, celý státní aparát pracoval na tom, aby to dokázali nějak právně pošramotit tak, aby to mohli uhájit i do budoucna. A já prostě nebudu tady před národem říkat, že je to nějaká mantra shůry. Ne. Tady se prostě těsná většina poslanců dohodla se svými ministry, kteří to zadali svým úředníkům, že tady církvím dají nějaké narovnání, které není na ničem podložené. Ale vůbec na ničem. Je to podložené samozřejmě na nároku, který je etický, s tím já souhlasím, v tom nemám rozpor ani náhodou, protože církve si určitě zaslouží podporu od státu, ale ten objem, ten způsob toho vypořádání byl výrazně neetický. A proto já říkám, že rozhodně nelze odcházet z této Sněmovny dneska s pocitem, že ten, kdo nechce zachovat stávající stav, že je lump. Naopak si myslím, že ten, kdo to chce naštěstí narovnat, je ten, který chce právní stát. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Filip, potom s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová a pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Mně pochopitelně nezbývá než podpořit kolegu Marka Bendu. Jak jsou zde prezentované objektivní a pravdivé informace o realitě komunistického režimu, tak z komunistické strany zaznívají různé unfair argumenty. Domnívám se, že je nutné k tomu, bavíme se o financích, o majetku, ale je nutné k tomu dodat, že martyrologie představitelů církví je, dá se říci, nekonečně dlouhá, a v tom smyslu navazuji na kolegu Bendu. Kolik v komunistických vězeňských zařízeních a československých gulazích zahynulo představitelů církví, mužů i žen? Myslím si, že je zde legitimní položit otázku, jaká byla v uvozovkách cena těchto představitelů církví, těchto lidí, těchto vlastenců. Myslím si, že bychom se o ní v tomto kontextu měli bavit a připomenout jejich památku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Filip s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Výbornému. Víte, náhrada nebo plnění. No, když, promiňte mi, budete brát od pojišťovny plnění, například když nabouráte auto a je to plnění z pojistného, které platíte, tak také je to zdanitelné plnění. Stejně tak to bylo po povodních. Prostě podnikatelé, kteří dostali pojistnou náhradu z pojistného, které si platili, tak to zdanili. A když už se o tom bavíme a tady bylo argumentováno kolegou Bendou tím, jak to neprojde Ústavním soudem, copak zdanění výsluhového příspěvku bylo odsouzeno Ústavním soudem k zániku, když jste zdanili výsluhu bývalým příslušníkům Policie ČR a Armády ČR? Ne. Neříkejte tady nepravdy. Argumentujte nikoli politicky, ale věcně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Mě tedy vyprovokoval pan kolega Dolínek, protože to, co tady pronáší, a nejenom on, samozřejmě tady pronáší neuvěřitelné někdy věci, kdy se komunisté zaštiťují papežem, tak to opravdu trhá člověku uši. Ale musím říci prostřednictvím předsedajícího, že v tuto chvíli, o čem se tady jedná, tak je, velice zjednodušeně řečeno, že někdo někomu něco ukradl, ještě mu to devastoval, ničil, plundroval, po mnoha letech došlo k nápravě, k vrácení, došlo k tomu, že byly narovnány staré křivdy, alespoň částečně, byť některé narovnat stejně nikdy nepůjdou. A my tady teď řešíme, jestli toho okradeného, kterému se naštěstí aspoň něco vrátilo, byť v hrozném stavu, tak ještě jednou na něj takhle zaklekneme a pěkně mu to zdaníme. Tak jestli vám tohle nepřijde jako lumpárna, tak nám tedy určitě ano.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benda. A následují faktické poznámky - pana poslance Žáčka, pana místopředsedy Sněmovny Pikala a pana poslance Dolínka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, také zareaguji na přítele Petra Dolínka vaším prostřednictvím. Já jsem se to tady pokoušel říkat ve svém vystoupení. První zmapování rozsahu církevního majetku, na jehož navrácení mají církve a náboženské společnosti nárok, udělal Pavel Dostál ve vládě Miloše Zemana v rozsahu 100 miliard. A jediný rozdíl, který existoval mezi vašimi vládami a těmi tzv. strašně zlými vládami pravice, byl v tom, že vaše vlády pod vlivem Jiřího Paroubka a dalších furt vymýšlely, že to bude nějaký fond, který bude veřejného charakteru, do kterého se majetek vlije, a pak se bude postupně těm církvím rozdávat. A protože jsme měli všichni zkušenosti s tím, jak fungují takové veřejné fondy, jak fungují různé konsolidační agentury a další, tak jsme z toho měli hrůzu a říkali jsme, proboha, hlavně nevytvářejme nějaký veřejný fond, ve kterém bude 100 miliard majetku a který bude někdo spravovat a kde bude hlavně největší souboj o to, kdo tam bude sedět a bude to spravovat. V tom byl zásadní rozdíl. Není to tak, že by tady někdo zpochybňoval rozsah toho majetku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP