(20.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Navrhl jsem v daňovém balíčku snížení spotřební daně na pivo - řádově stamiliony. Zrušení daně z nabytí nemovitostí 13 mld. I to by bylo bohatě pokryto ze zvýšených příjmů. I to naše snížení daně ze závislé činnosti pro zaměstnance nějakých, jsme si řekli, 38 mld. ze státního rozpočtu. I to by bylo v pohodě pokryto díky tomu, že funguje ekonomika. Nicméně vláda má jiné priority.

Někteří z vás se zlobí, protože říkáme realitu. Je to typicky levicový rozpočet. Ještě po schválení rozpočtu se začali ministři a zejména ministryně předhánět v dobrých nápadech, jak ještě zvýšit výdaje. Pak za velké vítězství svého společného jednání vydávají to, že to nebude už teď v lednu, ale až za dvanáct měsíců v lednu. Místo aby hledali možnosti na straně výdajů, tak neustále zvyšují mandatorní výdaje.

A když se podíváme na strukturu výdajů a řekneme si mandatorní výdaje, tak vám připadá, že vám zůstane relativně hodně k rozhodování. Relativně hodně. Ale pak jsou i pseudomandatorní výdaje. Když si vezmeme zrovna tu položku odměny za práci, mzdové náklady, když to vezmu zjednodušeně, tak to sice není mandatorní, ale reálně pseudomandatorní je. Nebo kvazimandatorní. A pak zjistíte, že k tomu politickému rozhodnutí, k tomu střetu, když to zaokrouhlím, budu velkorysý, nám zůstane pod 20 % celkových příjmů státního rozpočtu. Pokud tam dám mandatorní a kvazimandatorní. Takže ten samotný prostor, ten politický střet, není příliš vysoký. Není příliš vysoký. A aby se zvýšil, tak je jediná možnost - snížit mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje. Pak i ta debata bude bohatší, pak i nějaká šance výrazněji vtisknout nějaké politické priority vlády bude vyšší.

Je jasné, že politické priority levicové a pravicové vlády se liší, ale myslím, že máme společný problém. Pokud se skutečně nezmění struktura rozpočtu, nejlépe s širokou politickou shodou, tak ten prostor pro ten politický střet, pro to uplatnění svých priorit, vlastně pro naplnění volebních programů se neustále snižuje. A pokud se snižuje prostor k naplnění volebních programů, tak velmi často se ty volební sliby a volební programy nedají splnit a vede to k rozčarování z politiky obecně. A já myslím, že bychom měli respektovat, že každá strana má nějaké voliče, reprezentuje jejich pohled např. na státní rozpočet, právě proto se lišíme, právě proto jsme v jiných politických stranách. Ale pokud se ten prostor zužuje a prostor pro uplatnění volebního programu se zužuje, tak to není dobrá zpráva pro nikoho. Dneska je to možná o něco výhodnější pro koalici než pro opozici, to se samozřejmě může vyměnit, ale i kdybychom si to vyměnili a od zítřka seděli v opačných lavicích, tak ten prostor zůstal stejný. A je příliš malý. A abychom to mohli změnit, to nemůžeme změnit u státního rozpočtu, to se musí provést změny jiných zákonů. Proto tak varujeme před novými mandatorními výdaji.

Je poměrně jednoduché, a to jsme si vyzkoušeli v minulých měsících několikrát, zavést novou sociální dávku. Zatím ta politická zkušenost byla taková: Sociální demokraté navrhli novou sociální dávku, hnutí ANO bylo proti. Pak začali jednat a nakonec ta nová sociální dávka vznikla. Naposled otcovská dovolená, pokud si dobře pamatuji. Pamatuji si začátek debaty o karenční době, postoj sociální demokracie dlouhodobě stejný a postoj hnutí ANO, který se změnil. Změnil se, protože - já vím, že to bylo u koaliční smlouvy (reakce na poznámku mimo mikrofon ministryně financí, která sedí v první řadě proti řečnickému pultu), ale politický postoj se změnil. Zase jsme zavedli něco, co jsou mandatorní výdaje. A když říkám, že je poměrně jednoduché zavést novou sociální dávku nebo nový mandatorní výdaj, na to stačí koaliční smlouva nebo momentální většina v Poslanecké sněmovně. Když mám 101, tak je skoro jedno, jak se k tomu postaví Senát, protože ta většina má sílu Sněmovnou přehlasovat, ale z politické praxe vím, že je skoro nemožné, skoro nemožné takovou dávku zrušit. Je to mimořádně politicky nákladné pro každého, kdo se o to pokusí. A proto voláme po opatrnosti před zaváděním nových mandatorních výdajů k tomu, aby vlastně získal finanční prostor pro tu samotnou politiku, pro ten střet programů a střet jednotlivých priorit jednotlivých politických stran a politických hnutí.

My jsme tím splnili to, co jsme slíbili, ty úspory jsme vám předvedli. Ostatní pozměňovací návrhy, které přednášely mé kolegyně a mí kolegové, směřují k přesunům. Myslím za náš klub, že jsme je dostatečně dobře zdůvodnili, ať už dnes na mikrofon, nebo v písemných materiálech. Přiznávám, že zdůvodnění těchto úspor je poměrně stručné, proto jsem mluvil poměrně dlouze, abych vám je spíše přiblížil. Byl bych velmi mile překvapen, kdybyste to schválili. Pokud byste to schválili, tak příště důvodovou zprávu napíšeme mnohem podrobněji, to vám mohu slíbit.

Děkuji za pozornost. Hezký večer. (Potlesk takřka napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Vítám vás snad v poslední části dnešního jednání. Nyní tedy prosím paní zpravodajku, která se ještě přihlásila do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem tady v úvodu načítala usnesení rozpočtového výboru, které mělo první část konstatační, ve které jsme konstatovali mimo jiné jeden bod, který zněl, že výbor pro zdravotnictví neprojednal dotace neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly 335. Tak mi dovolte, abych to teď uvedla na pravou míru, protože dnes bylo přijato usnesení výboru zdravotního, které bere na vědomí informaci k bodu projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly 335, takže je mou povinností vás o tom informovat. A vzhledem k tomu, že předsedkyně tohoto výboru je omluvená z důvodu návštěvy u lékaře, tak jsem si dovolila ji zastoupit a seznámit vás s tímto. Tudíž z mého pohledu by mělo dojít pak při závěrečném hlasování ke změně v té konstatační části, kterou samozřejmě při proceduře načtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan předseda Stanjura se ještě hlásí s faktickou poznámkou, takže prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem zapomněl, omlouvám se. Já bych poprosil paní zpravodajku. Ten pozměňovací návrh má dvanáct položek. Až budete chystat proceduru, my bychom chtěli o každé z těch položek hlasovat zvlášť. To jen technická, faktická.

A druhá, to jsem neřekl, úspory navrhujeme převést do kapitoly obsluha státního dluhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy, tedy rozpravu končím, čímž končím i druhé čtení tohoto návrhu. A tím jsme také vyčerpali veškeré věci, které je možné projednat dnes.

Sejdeme se opět zítra v 9 hodin, kdy budou odpovědi na písemné interpelace, nejpozději v 11 hodin bychom potom měli pokračovat dalšími zařazenými body. Já děkuji všem za pozornost.

Ještě tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Venhodu, ale to je, předpokládám, omyl. Omyl. Takže v tom případě je to skutečně všechno.

V tuto chvíli vám děkuji a přerušuji jednání do zítřejších 9 hodin. Přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo ve 20.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP