(11.30 hodin)

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát za slovo, pane předsedající. Já bych ještě možná do toho vsunul jeden argument. Dovolte mi reagovat na pana poslance Juránka, který byl mým předpředřečníkem. Já bych možná řekl, protože jsem starostou trojkové obce, která má trošku jiný model, která si vlastně u kraje objednává dopravu. To znamená, že kraj ji zajišťuje a my ji platíme, hradíme ji. A to musím říci, že pokud jakýmkoli způsobem ovšem se sáhne na rozpočtové určení daní, tak já neříkám, že patříme k městům, která na to nemají, ale pochopte, že takhle to není možné, neustále nás škrtit. Kde máme ty peníze potom brát? Teď mluvím o starostech těch trojkových obcí, kterých v tomto státě není málo, tuším, že jich je kolem 80, a myslím, že ti starostové potom mají plnou hlavu starostí, pokud jejich rozpočty jsou napjaté. Tak z toho mého pohledu na tohle nesmíme zapomenout. A v těch městech žijí lidé, což je 20 tisíc nahoru do 50 tisíc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Birkemu. Nyní ještě faktická poznámka kolegy Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Skutečně faktická. Pro pana poslance Birkeho, trojek není 80, fakt ne - 205 a k tomu městské části velkých měst, tak jich je přes 220. No ne, tak jako je to zásadně vedle.

Ale mně to fakt nedá, bavme se o těch číslech, bavme se o rozpočtových dopadech. Já bych poprosil paní poslankyni Mračkovou Vildumetzovou vaším prostřednictvím, ať ukáže tu listinu. Já se nebojím, já myslím, že máme více starostů jako ODS v malých obcích než vy. A nevadí, klidně to ukažte, ale buďte tak hodná, dejte k tomu, pokud ten zákon projde - a věřím, že ano - dejte k tomu, tak jak to dělalo Ministerstvo financí, když dopočítávalo dopady DPH, konkrétní částku, o kterou jsem svým hlasováním případně připravil např. mou obec, ve které žije 1 833 obyvatel. Ne abyste říkala, že je to celkově miliarda. Kolik to konkrétně je. A já věřím, že to naší paní starostce vysvětlím a paní starostka mě za to moje hlasování pochválí. A není to členka Občanské demokratické strany. Tak jednoduché to není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Teď nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní poslankyně? Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Máme hlasování o návrhu na zamítnutí, to je jako první předtím, než se budeme zabývat pozměňovacími návrhy. Myslím si, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni v sále, a můžeme tedy rozhodnout o návrhu na zamítnutí v hlasování číslo šedesát šest. Já vás všechny odhlásím na požadavek poslanců a jakmile se ustálí počet přihlášených... Ještě jsem zagongoval, ale stav se mi ukazuje již na tom původním, dokonce úplně stejný, jako byl původní před odhlášením.

 

Takže zahájil jsem hlasování číslo 66 a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 175 pro 83, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, tedy rozpočtového výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako zástupce navrhovatelů. Tak, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já bych si tedy dovolil navrhnout proceduru. Vzhledem k tomu, že legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny, tak bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Kovářové pod písmenem B. Pokud bude přijat, tak o pozměňovacích návrzích A bychom dál nehlasovali a pak bychom schválili návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pro jistotu nechám odhlasovat proceduru hlasování, i když je jednoduchá.

Zahájil jsem hlasování číslo 67 a ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 67 ze 176 pro 169, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Začínáme tedy návrhem pod písmenem B, komplexní pozměňovací návrh Věry Kovářové. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Doporučující.) Paní navrhovatelka? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 68. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 178 pro 92, proti 25, návrh byl přijat.

 

Další návrh není hlasovatelný, ten původní návrh A rozpočtového výboru, takže jsme tím vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Ano, je tomu tak.) Můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 140, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 69 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 178 pro 91 poslanec, proti 68. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod 125.

Máme před sebou bod číslo 126. (Velký hluk v sále.) Požádám ale sněmovnu o klid, než ho zahájím. A jde o návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk 157, jsme ve třetím čtení a...

Pane poslanče, mezi body těžko mohu dát někomu bez přednostního práva slovo, ale jestli jde o kontrolu hlasování, tak je to něco jiného. (Stále hluk v sále.) Prosím o klid! Slovo má paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se moc omlouvám, ale provedla jsem kontrolu na sjetině, a ačkoli jsem chtěla hlasovat proti, objevilo se zdržení. Omlouvám se, stiskla jsem správné tlačítko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Podáváte námitku proti...

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Podávám námitku, hlasovala jsem proti, objevilo se zdržení. Provedla jsem kontrolu na sjetině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nemá vliv na výsledek hlasování, tomu já rozumím - (Poslankyně Valachová vstupuje předsedajícímu do řeči: Zpochybňuji výsledek hlasování.) Ale přesto ten požadavek, který jste vznesla, tady je. Já o tom nebudu diskutovat. Jestli se hlásí pan předseda Kalousek, tak mu udělím slovo. Prosím ale o klid!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych chtěl jenom podotknout, že tohle je nefér. Vždycky, vždycky když ten výsledek může ovlivnit hlasování, byť to není o jeden hlas, tak vždycky té námitce vyhovíme. Tohle, případ, který popsala paní poslankyně Valachová, nijak neovlivňuje hlasování a podle mého názoru jestli této námitce vyhovíme, tak jsme se zachovali nesmírně nefér, protože mezitím se podařilo někoho zmasírovat, aby změnil svůj názor, a to se prostě ve slušné sněmovně nedělá, kolegové.***
Přihlásit/registrovat se do ISP