(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Patrika Nachera a připraví se pan poslanec Petr Pávek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Vystoupím krátce a sdělím, proč podpořím tento návrh, a řeknu k tomu dva věcné důvody bez jakéhokoliv nějakého předvolebního nánosu či nějaké omáčky.

My se tady už roky, někteří z nás, co se pohybujeme v tomto prostředí, desítky let, bavíme o tom upřednostňování domácí péče před ústavní péčí, a to nejenom z hlediska peněz. Nicméně když se podíváme na peníze, tak průměrný náklad na lůžko v nějakém pobytovém, ústavním prostředí stojí 25-30 tisíc. Možná že mě tady kolegové opraví. U domova se zvláštním režimem to může vyšplhat až na 40 tisíc za měsíc. My se tady bavíme, pokud by se to podařilo zvýšit na těch 19, tak jsme někde sotva na polovině. A to teď se bavíme pouze o penězích, ne o tom výsledku, a jaký to má efekt i psychický, psychologický apod., jak o tom mluvil můj kolega.

Druhý důvod je ten, že tento příspěvek, který se vyplácí od roku 2007, se za těch 12 let, vlastně teď dobíhá dvanáctý rok, valorizoval pouze jednou, a to v roce 2016, a to o 10 %. To znamená, v průměru se tady bavíme o nárůstu na řekněme 0,8 procentního bodu za rok. To ani zdaleka, zdaleka nepokryje nárůst nákladů na sociální služby, které vzrostly za posledních 12 let. Jinými slovy, myslím si, že já to vnímám tak, že to zvýšení o 6 000 korun na 19 200 korun v tom čtvrtém stupni je odrazový můstek, abychom se bavili i o zvýšení u toho zejména třetího stupně, možná u druhého stupně, abychom tak narovnali ten deficit, který se tady vytvořil, s tím, že to je jeden z mála příspěvků, když se na to podíváte, který byl valorizován za 11 nebo 12 let pouze jednou.

Jediné, co mě trochu mrzí, a to je závěr, je, že mně to přijde celkem jako důležitá materie, a tady je poloprázdný sál. Jinak vám děkuji za pozornost - těm, co jste tady seděli. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Hana Aulická, prosím, a následně se připraví pan poslanec Petr Pávek, jestli nám nenaskočí nějaká faktická. Vaše dvě minuty. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu jenom krátce vaším prostřednictvím na kolegu Nachera. Já bych jenom chtěla říci, že sociální služby od roku 2013, ano, došly k tomu, že je tam obrovský nárůst - trojnásobek - částky, která se zvýšila ve státním rozpočtu, ale můžeme se bavit tady asi otevřeně, že kolem 5 mld., kolem které se pohybovala v roce 2012, tak to bylo razantně podfinancováno. To znamená, sociální služby, tak jak se financovaly, byly opravdu na tom velice špatně, nehledě na to, že za poslední dva roky tam došlo k nárůstu i o 43 % na mzdách, a za to jsme asi všichni vděční, a ty mzdy byl vůbec problém na tento rok dofinancovat ve státním rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní bych požádal o vystoupení pana poslance Petra Pávka a připraví se pan poslanec Válek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám rád přetlumočil stanovisko klubu Starostů a nezávislých. My tuto senátní novelu podpoříme. Děkujeme Senátu za to, že se ujal tohoto ožehavého tématu, na které tak dlouho společnost čeká. Jedná se o technickou novelu, to znamená, nemá ambici na to řešit celou problematiku systémově. Vidíme to tak, že se postavíme velmi konstruktivně k návrhům na navýšení příspěvku i pro třetí stupeň, a pokud se Ministerstvu práce a sociálních věcí podaří někdy v budoucnu předložit novelu, která je jasná, srozumitelná, která není příliš komplikovaná a podchytí celou tu problematiku systémově, tak jsme připraveni ke konstruktivní debatě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Válka a jako poslední je zatím přihlášen pan poslanec Aleš Juchelka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stanovisko klubu TOP 09 zaznělo a já bych chtěl upozornit na dva, resp. tři body. My se sice bavíme o sociálních příspěvcích, ale celou dobu diskutujeme o něčem, co je sociálně-zdravotní pomezí, a sociálně-zdravotní pomezí tady není dobře řešeno. Já to vysvětlím na příkladu pana ministra Ťoka. Já jsem rád, že je tady. On by tady měl být také ještě ministr zdravotnictví. A ministr dopravy by tady měl být z toho důvodu, a čekal jsem, že to řeknou kolegové z rychlé, řada výjezdů sanitek se neděje ze zdravotních důvodů, ale ze sociálních důvodů - i do těch domovů. Ty sanitky jezdí po silnicích, a už jsme u pana ministra. Kvalitní silnice jim umožní, aby jezdily rychle. Tak jen abych podpořil vládu.

Nicméně musíme si uvědomit, že zvýšení příspěvků má dopad na zdravotní péči u těch pacientů. Prostě tak to je! Ta péče, kterou jim poskytují v rodinách, to není jenom sociální péče, to není jenom pomoc sociální, ale oni jim poskytují částečně i zdravotní péči, protože v domovech důchodců mají nejenom sociální, ale i zdravotní péči. Pokud se rodina o pacienta stará, o pacienta, který je v těžkém stavu, ona se o něj vlastně stará, částečně supluje zdravotní péči v rozsahu, v kterém je schopna ji poskytnout. Domnívám se proto, že toto je potřeba brát na zřetel, a velmi bych ocenil, kdybychom v další diskuzi o této problematice opravdu diskutovali ve spolupráci se zdravotním výborem a stavěli se k ní jako k péči, která je na pomezí sociální a zdravotní péče. Mně je naprosto jasné, a ono to tady u toho projednávání trestního zákoníku zaznělo, že centrálně pokud zvýšíme příspěvky, tak samozřejmě přidáme potřebným, a je tam určitě skupina, která možná to zvýšení z žádného důvodu nepotřebuje prostě proto, že má dobré finanční rodinné zázemí, ale my nemůžeme centrálně toto nijak ovlivnit a my musíme centrálně, tak jak jsme to udělali u trestního zákoníku, myslet především na ty, kteří jsou nejzranitelnější, kteří jsou potřební, a těm zvýšit a holt to nejde jinak než plošně. To individuální pak můžeme dělat na úrovni řekněme měst, obcí, pokud ta města a obce mají na tu individualizaci finanční prostředky.

Obecně pokud se přesune péče o tyto klienty kategorie tři a čtyři do domácí péče, tak se nejenom zvyšuje jejich sociální komfort, ale podle mého názoru a podle názoru všech studií nebo odborných prací, které znám, se zlepšuje i jejich zdravotní stav, protože psychika má na zdravotní stav velký dopad. Takže pořád obě dvě tyto oblasti jsou provázány a na to bychom měli myslet. Proto já velmi intenzivně tento návrh podporuji a podporuji i návrh Pirátů týkající se třetí kategorie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a jako poslední do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já také moc děkuji za senátní návrh tohoto zákona, také ho velmi podporuji a chci říct, proč jsem pro jeho zvýšení. Za prvé proto, že jsou podfinancovány sociální služby i v tuto chvíli. Já to vidím úplně prakticky v tom, že například když pečuje někdo o osobu blízkou a zaplatí si asistenci, tak v drtivé většině vždycky přijde paní asistentka a ve čtvrtém stupni postižení je velmi těžké toho člověka obracet, a i přesto, že je tam třeba závěsný systém na koupání atd., tak bych moc apeloval na to, aby tam třeba byla větší část mužské populace, kde ti lidé ve čtvrtém stupni postižení to prostě potřebují více. To znamená, že sociální služby vlastně máme přefeminizovány.

Také si myslím, že to navýšení pomůže respitní péči. Víme moc dobře, že ten, který pečuje o osobu blízkou, potřebuje sám odpočinek, potřebuje sám se nadechnout, potřebuje to dítě odložit do rukou, kde důvěřuje personálu, lékařům, sociálním pracovníkům, a zkrátka si na chvilku z té 24hodinové dřiny oddechnout. Myslím si, že to může pomoci právě k tomu, aby se respitní péče mohly rozvinout a více zaplatit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP