(15.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Pan předseda Sněmovny Vondráček se z hlasování omluvil tady veřejně ve Sněmovně. To znamená, že tam vlastně není vůbec žádná domluva na nějakém konsenzuálním stanovisku, aby byla jednotná zahraniční politika. A dokonce v podstatě váš nadřízený premiér Babiš - ale vy jste zároveň ministrem zahraničí - tak vy zase vychvalujete to hlasování, protože váš europoslanec Poche hlasoval pro sankce. No, pan poslanec Poc neměl odvahu se postavit proti, tak se teda zdržel.

To znamená, tak jaká je teda česká zahraniční politika? Každý říká něco jiného. Ale kdyby to alespoň bylo v nuancích něco jiného. Ono je to o 180 stupňů něco jiného. Je to prostě jeden velký, budu slušný, zmatek. Ale to si opravdu Česká republika nezaslouží. Takovou absolutně skandálně neodpovědnou zahraniční politiku, co předvádí vaše vláda. Já vím, že vaše vláda je slepenec. To tady prostě vidíme každý týden. Že máte úplně protikladné programy v mnoha věcech, úplně jiné zájmy. Prostě chcete jinak vzájemně hlasovat. Ale alespoň prosím neobtěžujte těmito svými rozpory občany, aby byl v zahraniční politice takový zmatek.

To znamená z tohoto důvodu, co tady říkám, je potřeba to usnesení Sněmovny. Jestli neprojde naše, tak nějaké, s kterým třeba nebudeme souhlasit. Ale měli bychom se většinově dobrat k usnesení Poslanecké sněmovny. Protože jak můžete, vážení kolegové v koalici i v opozici, věřit takovéhle vládě, kde skutečně premiér a ministr zahraničí, a dokonce jejich europoslanci každý dělá úplně něco jiného a říká něco jiného? To je přeci otřesné.

Takže proto si myslím - a my už jsme o tom mluvili i tady s kolegou Ondráčkem, že bychom si kdyžtak poté, co projde ta diskuze, vzali nějakou pauzu, kde bychom byli rádi, kdybychom svolali i kolegy z jiných politických stran. Jestli bychom jako u toho Marrákeše v červnu, to byl ten bod, jak tenkrát iniciovalo SPD, nebo ono to bylo v červnu (nesrozumitelné), jestli bychom našli nějaký konsenzus nad nějakým usnesením, které by tady šlo většinově prohlasovat. Protože jinak to tady necháme napospas v podstatě panu ministrovi Hamáčkovi, který má politický názor, ale jiný než premiér a jiný než my. Tak to teda opravdu, aby takhle někdo jednal o takových závažných věcech v OSN, to je opravdu zcela nepřijatelné.

A úplně na závěr, protože jsem se teď dočetl v médiích, že obsahem schůze má být snad, že tady někdo chce zdvihat téma syrských sirotků. Tak já jenom krátce přečtu v několika větách stanovisko SPD k tomu návrhu, abychom přijímali těch padesát syrských sirotků, kterým je tuším asi tak sedmnáct nebo devatenáct let, nebo jak jsem se tak kuloárně doslechl. Ale nevím, co je na tom pravdy.

Stanovisko SPD k této problematice je takové: V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí v klokáncích a ti potřebují naši pomoc v první řadě, a ne abychom propagandisticky přijímali cizí sirotky a na život našich sirotků se pořádaly veřejné sbírky. Hnutí SPD považuje výzvu europoslankyně Michaely Šojdrové z KDU-ČSL na přijetí padesáti syrských sirotků do České republiky za zcela jasnou kampaň s cílem zviditelnit sebe a KDU-ČSL před blížícími se komunálními a senátními volbami a udržet se v následujících volbách do Evropského parlamentu. Podporu jejich snaze vyjadřují poslanci a senátoři zvolení za KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09, STAN a Strana zelených. To znamená vesměs takzvané vítačské strany. To znamená ty, které dlouhodobě prosazují v různých formách, měkčích či tvrdších, přijímání migrantů do České republiky. Situace je ovšem taková, že přijetí několika desítek sirotků ze Sýrie situaci v této zemi samozřejmě nevyřeší. Sýrie je v současné době již schopna si s těmito sirotky pomoci sama, pomoci sama těmto sirotkům. Legální syrská vláda, jak víme, kontroluje většinu území státu a má všechny prostředky k tomu, aby se o tyto děti postarala.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abyste návrh usnesení předal zpravodaji a předsedajícímu. Nejsem si jistý tím návrhem na přestávku, ale předpokládám, že to bude ještě upřesněno.

Mám tady nějaké omluvenky. Omlouvá se nám paní poslankyně Valachová a pan poslanec Foldyna z dnešního jednání od 14.45 do 16.30 z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Karel Tureček mezi 16.00 a 19.00 z pracovních důvodů.

Nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Hrnčíře. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl krátce zareagovat na chlácholivá slova pana ministra Hamáčka. Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci stejně i globální pakt o uprchlících nejsou bohužel zpracovány tak, aby nelegální migraci tlumily nebo jí zabránili, ale naopak masovou migraci podporují a nelegální migraci legalizují. Dochází k tomu právě přesunutím prostředků a mechanismů řízení z ilegálních pašeráckých skupin na členské státy, legální mezinárodní instituce, neziskové organizace a samozřejmě i soukromý sektor. Pokud budou globální pakty v prosinci v Maroku signatářskými státy přijaty, zaváže to tyto nadnárodní smlouvy ratifikovat i na národních úrovních, čímž se stanou závaznou součástí národního právního řádu.

Má-li Česká republika jako suverénní stát zachovat vlastní rozhodovací pravomoci v otázce migrace a poskytování azylu, měla by postupovat jako maďarská politická reprezentace a politická reprezentace Spojených států amerických a globální pakty v žádném případě nepřijímat a též odstoupit od Newyorské deklarace o migrantech a uprchlících, která tvoří nedílnou součást globálního kompaktu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci. A nyní se vrátíme do obecné rozpravy. Takže s přednostním právem jako první předseda poslaneckého klubu Radim Fiala, dále se připraví pan ministr Jan Hamáček a dále mám s písemnou přihláškou pana poslance Miroslava Kalouska a tak dále a tak dále. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, hnutí SPD dlouhodobě programově odmítá migraci. Neděláme to z nenávisti nebo z jiných nízkých pohnutek. Naše země prostě není volné a nové teritorium, které hledá nové občany a potřebuje budovat novou kulturu a hodnoty. Jsme země s tisíciletou tradicí národní i kulturní. Nemáme žádné historické závazky k přijímání lidí z bývalých kolonií nebo jiných závislých území. Přejeme upřímně každé zemi a každému národu vše dobré. A každý národ nechť žije podle svého a podle výsledků své práce. Budeme dokonce jednoznačně tato práva národů hájit. Není ale žádný rozumný důvod zapojovat Českou republiku do imigračních projektů. Imigrační projekty na jakékoliv úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a hlavně suverenitu našeho státu.

Česká republika je dědictvím našeho národa a není žádnou administrativní jednotkou Evropské unie, OSN nebo nového světového řádu. Nad suverenitou této země nestojí žádné právo někoho se sem přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili naši předkové. Jen arogantní ziskuchtiví globalisté a mocichtiví neomarxisté si myslí, že s národy mohou hrát své mocenské hry. Pod zástěrkou humanity jde o moc, zisky a zásadní útoky na svobodu. Chtějí udělat ze světa množinu pracovní síly a spotřebitelů. Chtějí udělat z imigrace legální právo, které stojí nad suverenitou zemí a zájmy národů.

Je samozřejmé, že podobné záměry mají podporu Evropské unie, která chce zbavit členské státy práva svobodně rozhodovat o vlastní imigrační politice. Podporovat Evropskou unii znamená podporovat migraci. Nevystoupit tak jako Maďarsko a Spojené státy americké z globálního paktu pro migraci znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na obranu těchto našich zájmů.

Já zde také mám to samé usnesení, které zde navrhl předseda SPD Tomio Okamura, tak ho číst nebudu a přečteme ho až v podrobné rozpravě. Ale místo toho mi dovolte ještě zareagovat na slova pana ministra zahraničí Hamáčka, který řekl, že ta věc není závazná. Globální pakt o migraci OSN, že není závazný.

Ano, není závazný, má pravdu. Nicméně pokud neřekneme, že ho nebudeme respektovat, pokud neřekneme, že s ním jako Česká republika nesouhlasíme, všichni se na něj v další budoucnosti budou odvolávat a spousta věcí bude salámovou metodou říkat: vždyť je to přece politická deklarace - jak jsme slyšeli od pana ministra - kterou jste schválili, s kterou jste souhlasili, tak ji dodržujte. To znamená, že Česká republika musí razantně říct stejně jako Maďarsko a Spojené státy, že ho nebude respektovat a že odchází.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP