(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Je to velice jednoduchá procedura, ale nemá-li nikdo námitku, přesto bych ji nechal schválit hlasováním.

 

Takže budeme schvalovat proceduru tak, jak ji načetl zpravodaj garančního výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 204. Přihlášeno je 167, pro 159 (proti nikdo). Procedura byla přijata a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Nyní budeme hlasovat o návrhu A, což je pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Dovolím si ho přednést. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru číslo 93 z 8. schůze konané dne 9. května 2018, sněmovní tisk 32/4. Za prvé. V článku 1 včetně poznámky pod čarou zní. Článek 1. V § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se na konci textu písm a) doplňuje text -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane zpravodaji, my to samozřejmě máme v rámci tisku 32/5, tak možná postačí odkázat na tento tisk.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji, nebudu ho číst. Měli jste možnost si ho přečíst. Proto požádám o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jedná se tedy o pozměňovací návrh A. Stanoviska? Poprosím o zapnutí mikrofonu (k senátoru Michálkovi). Na mikrofonu je tlačítko, nahoře na mikrofonu. (Senátor Michálek: Neutrální.) Garanční výbor? (Zpravodaj: Garanční výbor doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh.? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 205. Přihlášeno je 170, pro 144, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Pozměňovací návrh B k pozměňovacímu návrhu A rozpočtového výboru, kde se pouze vynechává slovo "právnických osob".

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.) Stanovisko výboru? (Garanční výbor nepřijal stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 206. Přihlášeno je 171, pro 33, proti 103. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Nyní poprosím o hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 32, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 207. Přihlášeno je 172, pro 167, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji a končím třetí čtení zákona.

 

Dalším bodem ze schváleného pořadu schůze je bod číslo

 

77.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše,
Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Gazdík, a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Stanislav Juránek už také přichází. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 41/4, který byl doručen dne 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 41/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Před sebou máme novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, která v minulém volebním období vyvolala tady na půdě Sněmovny poměrně velké spory. Není jistě náhodou, že dnes ráno vláda schválila také svoji vládní novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, nicméně já si vás dovolím požádat o to, abyste podpořili tuto novelu zákona o elektronické evidenci tržeb proto, že jak sama paní ministryně financí říká, tak ta vládní novela nepředstavuje žádné osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale pouze alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele.

Náš návrh, který podepsali zástupci většiny poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně, je mnohem jednodušší. Zcela jasně a jednoduše odděluje ty, kteří jsou plátci DPH, a budou tedy muset elektronicky evidovat dle zákona, a ty, kteří nejsou plátci DPH, a tato povinnost se na ně nebude vztahovat. Ulevíme těm nejmenším. Žádné velké podvody se konat nebudou, protože ty v rámci stávající elektronické evidence tržeb u těch takzvaně velkých budou podchyceny a já věřím, že to přispěje ke zlepšení našeho podnikatelského prostředí, zejména pro ty nejmenší.

Děkuji za to, že ten návrh zákona případně podpoříte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A otevírám rozpravu, do které se v tuto chvíli s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura jako první.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Opravdu velmi krátce. Myslím si, že nemusíme opakovat argumenty, které zazněly v prvém a druhém čtení a taky na jednání rozpočtového výboru. Za chvíli bude tento poslanecký návrh zákona čelit návrhu na zamítnutí a myslím si, že je poctivé říct na mikrofon, kdo to hlasování rozhodne.

Máme tady devět poslaneckých klubů. Šest z těchto devíti poslaneckých klubů stojí na straně nejmenších podnikatelů a živnostníků. Jsou to ti, jejichž zástupci jsou podepsáni pod tímto poslaneckých návrhem zákona. Pak jsou tady dva poslanecké kluby, které stojí proti nejmenším podnikatelům a živnostníkům, a to je klub KSČM a hnutí ANO 2011.

Když to převedeme do řeči čísel bez ohledu na to, že bych si dělal čárky, kdo byl omluven a kdo omluven nebyl, tak ta druhá skupina, to znamená hnutí ANO a KSČM, má 93 poslanců. Ta větší skupina, co se týče počtu klubů, má o jednoho poslance méně. Těchto šest klubů, které stojí na straně nejmenších podnikatelů a živnostníků, má 92 členů. A ten devátý klub, který to hlasování rozhodne, je klub sociálních demokratů. To je těch chybějících 15 hlasů do 200.

Takže to příští hlasování bude jednoduché. Buď se sociální demokraté přidají na stranu těch, kteří hájí oprávněné zájmy nejmenších podnikatelů a živnostníků, nebo se klub sociálních demokratů přidá ke komunistům a hnutí ANO a nebude hájit oprávněné zájmy drobných podnikatelů a živnostníků. Takhle to je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP