(17.20 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Proč vámi řízené ministerstvo svými kroky nenapomáhá, naopak spíš brání hlavnímu městu Praze ve snaze o ochranu těchto obyvatel? A chtěl bych se zeptat: Opakovaně argumentujete tím, že by kamiony musely využívat jiné trasy, což by zatěžovalo tamní obyvatele. (Upozornění na čas.) Považujete tedy Pražany za občany druhé kategorie, kteří nadměrné zatížení tranzitní dopravou snesou lépe než jiní obyvatelé České republiky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Než se ujme slova, mám tady omluvenku od paní ministryně Kláry Dostálové, která se nám omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z důvodu přijetí místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak já předně nejsem odborník na zdravotnictví a rozumím tomu, že nadměrná doprava obtěžuje všechny. Mně je velmi líto, že pětsetjedenáctka a celý Pražský okruh už není dávno dostavěn. Mohu vás ubezpečit, že z hlediska Ministerstva dopravy děláme všechno pro to, abychom minimálně tu pětsetjedenáctku urychlili. Teď jednáme o vydání územního rozhodnutí, na které by mělo následovat stavební povolení, a já jsem přesvědčen, že v horizontu roku dvou by se tam mohlo kopnout a že by se to mohlo posunout.

Co se týče zákazu kamionů. Víte, já mám pocit... Anebo takto. Já si vážím každého života, každého člověka, ať žije kdekoliv. V tomto případě je jasné, že ty projíždějící kamiony dělají problém na Spořilově, znám tam tu situaci a myslím si, že by se tam daly udělat nějaké další pasivní kroky, ale tady nechci být takovým tím rádcem bez zodpovědnosti. Na druhé straně si myslím, že situace, ve které by se zakázal vjezd kamionů na komunikace, které dneska představují náhradní komunikace za pětsetjedenáctku, by byla krokem, který by přenesl ten problém jinam a maximálně by ho zhoršil. Já tady nechci číst, mám tady informace od svého úřadu, co by to znamenalo, kdyby ten proud 11 tisíc kamionů, který jste zmiňoval, místo čtyřproudé silnice vjel na místní komunikace. Některé objízdné trasy jsou napočítány až na 85 kilometrů, pokud by se vzaly jedničky. A znamenalo by to kolony těch kamionů, které by podle mého názoru a podle názorů i odborníků na dopravu měly mnohem horší vliv na životní prostředí než ty kamiony, které relativně rychle projedou tím územím, které opravdu, a tady to přiznávám, obtěžují.

To znamená, já bych tady vyzval k trošku rozumnějšímu přístupu. Já vašemu přístupu jako zastupitele nebo představitele hlavního města Prahy rozumím. Je potřeba, abyste se za obyvatele Prahy bil. Na druhé straně bych apeloval na zdravý rozum a rychlé řešení toho zásadního problému - dostavění pětsetjedenáctky. A nějaké další pasivní věci, které by té věci mohly pomoci, protože to jednoduché převedení dopravy na jiné typy místních komunikací by mohly přinést mnohem horší důsledky, než je situace dneska. A to se prosím vůbec nijak neotírám o ty obyvatele a rozumím jejich těžké situaci. Ale pojďme společně pohnout s tím, aby pětsetjedenáctka vyrostla co nejdřív.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance, jestli má doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Ono je to těžké několik desetiletí po sobě říkat, že jim rozumíme. Oni už opravdu čekají nějaké řešení. Já nezpochybňuji pětsetjedenáctku. Já myslím, že vedení ŘSD stejně jako vy v posledních letech poté, co se podařilo nahradit pana ministra Prachaře, což byl šťastný krok, udělalo velmi mnoho a ta stavba se může posunout. A i Praha nese teď odpovědnost za to, aby mohla být zrealizována. K tomu se hlásíme jako město určitě.

Ale můj dotaz tedy je, za prvé, jestli byste mi ve své odpovědi mohl napsat ta řešení, která jste zmiňoval, že by mohla být nějaká namístě. Vy jste naznačil, že nechcete radit, ale uvítám to. Protože když to půjde z pera vašeho a vašich úředníků, tak určitě jsou to věci ke zvážení. Jestli to bude světelná signalizace, která bude dávkovat nějakým způsobem tu dopravu, jestli to budou některé hodiny, které by třeba to byly, akceptovatelné zákazy atd. Jestli by to třeba byly soboty apod. Určitě uvítáme rady, které byste případně dali. Zatím nezazněly, jenom kritika a blokace.

A druhá věc. To byl dotaz na vás. Jestli vy si myslíte, že to je v pořádku, že jsme ve chvíli, kdy to není. Kdy není možnost těm lidem říct, kde je ten den, kdy se toho ti obyvatelé konečně zbaví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pane ministře, doplňující odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já vám na to písemně odpovím, ať tady teď netahám králíky z klobouku. Jedna věc, s kterou ministerstvo souhlasilo, byl i zákaz sjezdu kamionů, tzn. tam jakýsi vstřícný přístup z naší strany byl. A my vám připravíme odpověď s tím, co s tím udělat. A i s termíny, které by měly být ty termíny konečné na to, že by se převedla doprava na pětsetjedenáctku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím paní poslankyni Pekarovou, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni Němcovou ve věci zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci způsobu výpočtu plnění podmínky vyplácení mzdy bezhotovostně nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Což je podmínka úřadů práce, ač nad rámec zákona. Dle úřadu práce je předmětný 80% podíl zaměstnanců zjišťován a porovnáván v souhrnu za celé sledované období, nikoliv ve výplatních obdobích, kterými jsou zpravidla kalendářní měsíce. Do celkového počtu zaměstnanců se dle úřadů práce zahrnují všechny OZP, které byly v průběhu 12 měsíců přede dnem podání žádosti o státní příspěvek na tyto osoby bez ohledu na to, byly-li zaměstnány u firmy hodinu, den nebo skoro rok. Rozhodující je pouze pracovněprávní vztah. Zde tedy pracovní poměr. Vzniká tak velice nepřehledná situace. Některé pobočky úřadů práce jdou v interpretaci zákona o zaměstnanosti i dále.

Například OZP, která v průběhu sledovaného období, třeba jen v jednom měsíci, obdrží byť na vlastní žádost mzdu nebo její část v hotovosti, se celý zbytek roku započítává, jako by pobírala mzdu v hotovosti, i po zbytek sledovaného období. Logické by bylo, pokud by zaměstnavatel zaměstnávající např. sto OZP vyplatil mzdu hotově dvěma zaměstnancům měsíčně bez ohledu, jsou-li to stále titíž zaměstnanci, nebo jiní. Potom měsíčně vyplatí mzdu dvěma procentům zaměstnanců a je to pohodlně splněná stanovená podmínka. Ovšem jiná pobočka úřadu práce vysvětluje stejný příklad jinak. Pokud by obdrželi mzdu v hotovosti každý měsíc vždy dva různí zaměstnanci, z celkového počtu sto zaměstnanců je to tedy jmenovitě 24 lidí, ti by v průběhu sledovaného období samozřejmě pak tvořili 24 % OZP a už danou podmínku zákona nesplní. To znamená, že by se tito lidé nebo tito zaměstnavatelé dostali do situace, kdy nedosáhnou na státní příspěvek a podnikatelskou činnost musí ukončit. (Upozornění na čas.)

Vážená paní ministryně, chci se jenom zeptat, zda MPSV připraví jasnou metodiku, která by tento dvojí výklad zákona vyloučila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní ministryně vám odpoví do 30 dnů písemně a já prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni Dostálovou ve věci zákona o sociálním bydlení.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já jsem velmi ráda, že vím, proč tady paní ministryně není. Má jednání. Současně ale když se rozhlédnu, tak je tady dost prázdno.

Tak tedy vážené zbylé kolegyně a zbylí ojedinělí kolegové, má interpelace na paní ministryni Dostálovou se opět týká zákona o sociálním bydlení a zejména jeho přípravy. Jde totiž o zákon, který má Ministerstvo pro místní rozvoj v gesci, má být tím tahounem celé věci a má plánovat, jak budou probíhat slaďování s ostatními zainteresovanými ministerstvy. A má vlastně dodržet nějaký poměrně ambiciózní časový harmonogram. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP