(17.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za ten dotaz. Skutečně ten problém dneska, pokud jde o personální stav v českém zdravotnictví, byť nechci nikterak zlehčovat otázku lékařského personálu, je primárně v nelékařském zdravotnickém personálu - střední zdravotnický personál i nižší zdravotnický personál. Pokud jde o sestry, tak tam je situace z pohledu Ministerstva zdravotnictví podle dat, která máme, nejkritičtější. Tam skutečně ten úbytek za poslední roky je velmi výrazný. A díky tomu, že chybí sestry, se zavírají lůžka, zavírají i celá oddělení. To je prostě tak. Nikoli díky tomu, že chybějí lékaři, ale právě díky tomu, že chybějí sestry.

Proto jsme se tedy rozhodli pro tento nárůst s tím ale, že samozřejmě vnímáme i to, že je problém i u toho nižšího zdravotnického personálu, sanitářů a podobně. A i v tomto případě počítáme s určitým navýšením onoho příplatku za směnnost, byť pravděpodobně nebude tak vysoký, hovoříme někde o nárůstu 2 000 Kč. Takže nechceme ani tyto další profese, které bezesporu jsou důležité v tom provozu taktéž, sanitář je velkým pomocníkem pro zdravotní sestru, tak chceme i tyto profese podpořit, takže tam také plánujeme navýšení příplatku za směnnost.

A pokud jde o zdroje, tak chce se mi říct - zdroje jsou. Ale je to o tom, že samozřejmě máme stále velmi dobrý výkon ekonomiky a velmi dobrý výběr pojistného na veřejné zdravotním pojištění, plus dojde i k navýšení opět platby za státní pojištěnce o 3,5 mld. Celkově počítáme s tím, že příští rok ten nadvýběr bude někde kolem 20 mld. Kč, celkově tedy bude v systému asi 320 mld. Aktuálně se dokončuje tzv. dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty, včetně nemocnic. Musím říci, že dnes byly podepsány dohody s nemocničním segmentem a do nemocnic by mělo jít někde kolem 11,5 až 12 mld. Kč navíc. A to budou ty prostředky, které nemocnice budou moci využít právě na toto navýšení. Takže těch řekněme zhruba 11,5 až 12 mld. Kč, které půjdou navíc, s tím je samozřejmě počítáno. Půjde to tedy z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rámci úhrad za zdravotní péči a zdravotní pojišťovny s tímto nárůstem počítají. Jednalo se právě o tom v rámci onoho dohodovacího řízení, takže je s tím počítáno.

Pokud jde o ty výsluhy, to je samozřejmě téma, které vzbudilo poměrně velké debaty. Pravdou je, že to byl návrh samotných sester, potažmo jedné profesní organizace, České asociace sester, v rámci pracovní skupiny, kterou jsem zřídil na Ministerstvu zdravotnictví, která má za cíl přijít s návrhy opatření na personální stabilizaci v českém zdravotnictví. Protože to není jenom o aktuálních penězích. Těch věcí musíme dát na stůl skutečně více pro personální stabilizaci. A mimo jiné tady byl návrh těchto výsluh. Je to zatím návrh, který je velmi čerstvý. Říkali jsme, že to považujeme za zajímavý návrh, že se tím budeme zabývat.

Aktuálně kolegové počítají vlastně dopady, zatím to ještě nemáme spočítáno. Doufám, že někdy v průběhu června, mají úkol, aby nějakou prvotní analýzu předložili. Já jsem se zatím snažil získat nějaký feedback, nějakou zpětnou vazbu, jestli by to tedy bylo zajímavé. Musím říct, že při svých cestách po krajích se ptám v rámci nemocnic, jestli by ty výsluhy mohly být motivační, a v drtivé většině případů slyším, že ano. Takže se zdá, že by to mohla být jedna z cest, byť samozřejmě není všespásná. Ale samozřejmě musíme počkat na ty analýzy reálných dopadů, jestli to je vůbec únosné pro státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Prosím paní poslankyni, jestli má doplňující otázku.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za odpověď, pane ministře. Bude se to navýšení za směnnost týkat také krajských nemocnic? A kde na to vezmou finanční prostředky? V současné době pouhých 20 % absolventek středních zdravotnických škol uvažuje o tom, že půjde po maturitě dělat zdravotní sestru do nemocnice, zatímco 80 % chce pracovat v jiném oboru. Myslíte si, že problém je jenom finanční, nebo je to také tím, že klesla prestiž tohoto povolání a profese zdravotní sestry už není pro studentky tak atraktivní? Jak chcete atraktivitu tohoto oboru zvýšit? Je to pouze financemi? Připravuje vaše ministerstvo nějakou koncepci zdravotnictví?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za doplňující dotaz. Prosím pana ministra, jestli má doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuju za slovo. Pokud jde o ty krajské nemocnice, tak tam není rozdíl, jestli je to krajská, nebo jestli je to státní. Všechny nemocnice v České republice jsou placeny z veřejného zdravotního pojištění, mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami a je jim hrazena péče. A všechny nemocnice byly součástí tohoto dohodovacího řízení a podepsaly dnes tedy dohodu. Takže samozřejmě navýšení těch prostředků půjde nejenom do státních nemocnic zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, ale i do těch krajských. Tady není rozdíl. Takže bavíme se skutečně o těch zhruba 12 miliardách pro celý segment akutní lůžkové péče pro všechny nemocnice. To je první odpověď.

Pokud jde o tu atraktivitu a ten nízký počet absolventů, to je samozřejmě pravda. Je to pravda. Podle posledních dat, která máme, u nás vychází 16 absolventek na 100 tisíc obyvatel. Takže ten poměr je velmi, velmi špatný. Důvodů bude samozřejmě asi celá řada. Atraktivita povolání určitě mezi ně bude patřit. Na druhou stranu je třeba se podívat i do zahraničí. A bohužel, bohužel, nedostatek zdravotnického personálu je problém v zásadě dnes v celém světě. Nedávno jsem mluvil s německým ministrem zdravotnictví, ten říkal, že 50 tisíc sester jim chybí. Četl jsem článek o Americe, jak tam chybí obrovské množství sester. Kanada atd. Zkrátka je to těžké povolání a ne každý zkrátka asi má vůli do něj jít, nebo ho absolvovat a jít pracovat do zdravotnictví. Právě proto se snažíme připravit ony motivační mechanismy, ať jsou to ty výsluhy, ať je to nějaké zázemí pro sestry z hlediska i třeba školek v rámci nemocnic atd., aby zkrátka to zázemí bylo co nejlepší (upozornění na čas) a pracovní prostředí pro ně co nejpřívětivější. Plus ještě pracujeme na tom, že chceme výrazně - a to bude už teď v červnu, novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci - výrazně zredukovat zdravotnickou dokumentaci, což je velké administrativní břímě. Takže pracujeme na tom.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o interpelaci pana poslance Dolínka, který bude interpelovat ministra Ťoka ve věci zákazu vjezdu vozidel. Připraví se paní poslankyně Pekarová.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne, pane ministře. V minulých dnech jsme zde říkali mnoho o urychlení výstavby silniční infrastruktury včetně D0 v České republice. D0 je tedy Pražský okruh. Nicméně pořád jsou stavby Pražského okruhu v nedohlednu, stejně jako je v nedohlednu aspoň část - stavba 511, propojující dálnici D1 s hradeckou dálnicí, tedy s dálnicí D11. Vzhledem k tomu, že o té situaci víte, nicméně by mě zajímal váš názor na jednu věc, tak se tedy ptám.

Zdravotní ústav v roce 2014 konstatoval, že existuje vztah mezi vlivem částic, úmrtností a počtem příjmů do nemocnic pro chronickou obstrukční chorobu, bronchopulmonální, srdeční a cévní choroby, pro cukrovku, příznaků zhoršení a nutnosti léčby u astmatu nebo rostoucím rizikem infarktu myokardu, zápalu plic, systémových zánětů, poruch povrchu cévních stěn, rozvoj sklerózy, nárůstu vzniku infekcí a plicní rakoviny právě zde v oblastech Prahy obzvláště a obzvláště v oblasti Spořilova. Tam žije zhruba 10 tisíc lidí a denně tam projíždí zhruba 11 tisíc kamionů, to znamená každý obyvatel tam má kamion a kousek na svoji hlavu v dané oblasti.

Chtěl bych se vás tedy zeptat, jestli v rámci toho, že Praha se snaží zakázat právě kamionovou dopravu v této oblasti, nákladní dopravu nad 12 metrů, jestli pro vás, pro vás osobně, je přijatelné, že jsou desetitisíce Pražanů trvale vystaveny nadměrnému zatížení tranzitní dopravy, včetně kamionové, včetně negativních dopadů na čistotu ovzduší a zdraví obyvatel. Jestli vy osobně považujete za správné, že Rada hlavního města Prahy se to snaží řešit v rámci svých možností a v této oblasti je to tedy možnost nějak chránit zdraví těchto obyvatel, což rada zkouší např. zákazem vjezdu aut nad 12 metrů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP